Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH TÂY


KHỞI ĐỘNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
DẠY BÀI MỚI
CỦNG CỐ – DẶN DÒ
KẾT THÚC


Khởi động


Toán
Luyện tập chung
Đặt tính rồi tính:
a) 386259 + 260837
+ 386259
260837
647096


b) 435260 - 92753
435260
- 92753
342507


Thứ tư ngày 31tháng 10 năm 2012

1. Ví dụ: a) 241324 x 2 =

x

241324

b) 136204 x 4 =
x

136204

4
2
4142816
5544816
4482648
82648
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
Em có nhận xét gì về hai phép nhân trên ?
Chú ý: phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả
lần nhân liền sau


1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
341231 x 2
341231
x
2

214325 x 4


214325
x
4

682462

857300

HẾT GIỜ


1. Ví dụ:
2. Luyện tập:

10 GIÂY CUỐI CÙNG

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

Bài 3:

Tớnh:

a) 321475 + 423507 x 2

b) 609 x 9 - 4845

= 321475 + 847014
1168489
=

= 5481 - 4845
=
636

HẾT
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1GIỜ


1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
Bài 3:

Tớnh:

Bài 4:

Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã
vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển
truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện.
Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?


1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
Bài 3:
Bài 4:

Tớnh:

Giải
Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:
850 x 8 = 6800 (quyển truyện)
Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:
980 x 9 = 8820 (quyển truyện)
Số quyển truyện cả huyện được cấp là:
6800 + 8820 = 15620 (quyển truyện)
Đáp số: 15620 quyển truyện


3
1

2


201634 x m ( với m = 2)
201634
x

2
403268


Chúc mừng bạn nhận được phần quà


Em hãy nêu quy tắc
nhân với số có một
chữ số.


Dặn do
- Làm bài tập con lại
- Chuẩn bị bài: “Tính chất giao hoán của phép
nhân”


Chúc Quý Thầy cô và
các em nhiều sức
khỏe,niềm vui, hạnh
phúc.
Chân thành cảm ơn
Quý Thầy cô và các
em lớp 4/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×