Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HUYỆN CAM LỘ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

06/05/19Tính diện tích hình chữ nhật
ABCD, biết a = 6 cm, b = 4
cm.
A
B
4 cm

D
06/05/19

6
cm

CCho hình thoi ABCD có AC = m; BD = n
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác
COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình
chữ nhật MNCA.

O

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ
nhậttích
MNCA.
Diện
hình chữ nhật MNCA là :
.
V06/05/19
ậy diện tích hình thoi ABCD là :


Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

( S là diện tích của hình thoi; m và n là độ dài hai đường
chéo).
Ví dụ: Tính
diện tích của hình thoi ABCD, biết m = 8 cm; n = 6

cm.
Diện tích thoi ABCD là:
06/05/19


Bài 1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD,

b) Hình thoi MNPQ,

biết AC = 3cm; BD = 4cm.

biết MP = 7cm; NQ = 4cm.a)Diện tích thoi
ABCD là:
06/05/19

b) Diện tích thoi
MNPQ là:


Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm

06/05/19


Bài 3.

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

S

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình
06/05/19
chữ nhật.

Đ


Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

( S là diện tích của hình thoi; m và n là độ dài hai đường
chéo).
06/05/19


CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×