Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi


Kiểm tra bài cũ
Hình thoi có những đặc điểm nào ?
Hai cạnh đối diện song song với nhau
Bốn cạnh bằng nhau
Hai đường chéo vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường


Giới thiệu bài mới

Diện tích hình thoi


1, Tìm hiểu cách tính diện tích hình thoi
Cho hình thoi ABCD có
AC = m, BD = n.
Hãy diện tích hình thoi
ABCD.
Thảo luận nhóm đôi với nội dung:
-Tìm cách cắt ghép hình thoi thành hình đã biết cách tính

diện tích
-So sánh kích thước hình đó với m và n
-Nêu cách tính diện tích của hình mới


n
2
n
2Ta có:Bài giải


n
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×