Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Đềximét vuông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Bài cũ:Nhân với số có tận cùng là chữ số
0
Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm ,
chiều dài gấp đôi chiều rộng . Tính diện tích hình chữ
nhật đó .


Bài mới:


Hot ng 1:

ễn tp v xng-ti-một
vuụng

V mt hỡnh vuoõng coự caùnh laứ 1 cm
2


Mt xng-ti-một vuụng(1cm )

1cm

2

1 cm l din tớch ca hỡnh vuụng cú cnh di 1 cm


Hoạt động 2:Đề-xi-mét
vuông
2

Một đề-xi-mét vuông (1dm )

2

2

1dm= 100 cm

1cm 2
2

1dm

1 dm laø dieän tích hình vuoâng


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
911 dm2


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:


1952 dm2


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 1: Đọc các số đo diện tích:
492 000 dm2


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 2: Viết các số đo diện tích:
a) Tám trăm mười hai đề-xi-mét
vuông:

812 dm2

b) Một nghìn chín trăm sáu mươi chín
đề-xi-mét vuông:

1969 dm2

c) Hai nghìn tám trăm mười hai đề-ximét vuông:

2812 dm2


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1dm2 = .100
. . . cm2

200m2 = . .2. . dam2

2cm2 = 200
. . . m2

500cm2 = .5. . . dm2

1997dm2 = 199700
. . . . cm2
9900cm2 = . 99
. . . dm2


1dm2 = 100cm2

Hoạt động 3: Luyện tập

Bài 5: Đúng ghi Đ , sai ghi S:
1dm

2
1dm

100c
m

2

5cm

20cm

Đ
a) Hình vuông và hình chữ nhật có diện tích
bằng
b)
Diệnnhau
tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật S
không bằng nhau

c)Hình vuông có diện tích lớn hơn diện tích hình S
chữ
nhật
d)Hình
chữ nhật có diện tích bé hơn diện tích S
hình vuông


CUÛNG COÁ
COÁ
CUÛNG

ÑI TÌM AÅN SOÁ


2
1
100cm = . . . . dm
2


2 10
2
2
210cm = . . . dm . . . cm
2


2
100
1dm = . . . . . . cm
2


6dm 13cm = .613
. . . . cm
2

2

2


Bạn được
thưởng thêm
2
2điểm
2
405
10
nếu
4dm 5cm = . . . . . cm
trả lời đúng


2
1204
12dm 4cm = . . . . .cm
2

2


Một mảnh đất hình chữ nhật
Bạn được 2
có diện tích là 46 dm 27cm2.
thưởng thêm
Mảnh đất
đó

diện
tích
10 điểm
nếu
2

. . . . . .trả
. cm
.
4627
lời đúng


Dặn dò

Về nhà học bài
Làm bài tập 4 SGK trang 64 và
vở bài tập .
Xem trước bài Mét vuông.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×