Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 3: Các số có sáu chữ số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN
LỚP 4
CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ


1 đơn vị
Viết số: 1

1 chục
Viết số: 10

1 trăm
Viết số: 100


Toán:
Tiết 6: Các số có sáu chữ số

Viết số: 432 516
Đọc số: Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáuBài 1:
Trăm
nghìn

Chục
nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

100
10
000
100
100
10
000
100
1 000
100
10
1
000
100
10 000 1 000
100
10
1
000
Viết
số: 523 453
Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba
100


Bài 3: Đọc các số sau:

96 315
796 315
106 315
106 827


Bài 4: Viết các số sau
• Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
• Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba
mươi sáu
• Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh
ba
• Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi
hai


CỦNG CỐ , DẶN DÒTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×