Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài 3:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. MỤC TIÊU :
- Giúp HS biết dấu hiệu chia hết cho 9 .
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập .
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
* Buổi chiều :
* Rèn đọc cho học sinh yếu vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 làm các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Phấn màu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Khởi động : (1’) Hát .
2. Bài cũ : (3’) Luyện tập .
- Sửa các bài tập về nhà .
3. Bài mới : (27’) Dấu hiệu chia hết cho 9 .
a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
b) Các hoạt động :
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : HS phát hiện ra dấu
hiệu chia hết cho 9 .
MT :HS nắm dấu hiệu chia hết cho 9.

PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải
.
ĐDH : - Phấn màu , Sgk .
HT : cả lớp . cá nhân .
- Nêu các ví dụ về các số chia hết cho
9 , các số không chia hết cho 9 , viết
thành 2 cột .
- Tính thương của hai số hoặc tìm số
bị chia hay số chia rồi ghi vào vở .
- Nêu dấu hiệu ghi chữ đậm trong bài
học rồi nhắc lại nhiều lần .
- Nêu tiếp : Các số có tổng các chữ số
không chia hết cho 9 thì không chia
hết cho 9 .
- Nêu căn cứ để nhận biết các dấu hiệu
chia hết cho 2 , cho 5 , cho 9 .

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN

- Hướng sự chú ý của HS vào cột
các số chia hết cho 9 để tìm dấu
hiệu .
- Gợi ý HS tính nhẩm tổng các
chữ số để đi dần đến dấu hiệu .

- Nêu tiếp : Bây giờ ta xét xem
các số không chia hết cho 9 có
đặc điểm gì ?
- Gv nhận xét


Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành
.
ĐDDH : - Phấn màu .
HT : Cá nhân .
- Nêu cách làm , làm bài vào vở .
- Thi đua sửa bài ở bảng .
- Nêu cách làm , làm bài vào vở .
- Thi đua sửa bài ở bảng .
- Tự làm bài và nêu kết quả .
- Cả lớp nhận xét , bổ sung .
- Tự làm bài , sau đó chữa bài .

- Bài 1 :
- Gv nhận xét
- Bài 2 :
- Gv nhận xét
- Bài 3 :
- Gv nhận xét
- Bài 4 :
+ Hướng dẫn cả lớp cùng làm
vài số đầu
4. Củng cố : (3’)
- Các nhóm cử đại diện thi đua
xác định các số chia hết cho 9 ở
bảng .
- Nêu lại dấu hiệu chia hết cho
9.
5. Dặn dò : (1’)
- Nhận xét tiết học .
* Buổi chiều :
* Rèn đọc cho học sinh yếu vận
dụng dấu hiệu chia hết cho 9 làm
các bài tập .
- Làm các bài tập tiết 87 sách BT

- Ruùt kinh nghieäm:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×