Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I. Mục tiêu:
- Giúp H nhận biết dấu hiệu chia hết cho 9
- Vận dụng dấu hiệu trên để tìm, nêu các số chia hết và không chia hết
cho 9
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phiếu học tập
- HS : SGK, vở ô li
III. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:
- H lên thực hiện , lớp làm vào
5P
nháp 2H
Bài 4 trang 96
- H nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 5
B. Bài mới:
1H
1. Giới thiệu bài:

- G nêu yêu cầu của tiết học
1P
2. Dấu hiệu chia hết cho 9 :
- G yêu cầu H nêu những phép chia
7P
chia hết cho 9 và những phép chia
không chia hết cho 9
- H nhận xét để nêu
* Những số có tổng các chữ số chia 4H
những dấu hiệu chia và không chia
hết cho 9 thì chia hết cho 9
hết cho 9
- GKL:
4. Thực hành:
20P
- H nêu yêu cầu của bài
* Bài 1 trang 97
- G gợi ý H dựa vào dấu hiệu chia
- Trong các số sau: ....
hết
+ số nào chia hết cho 9?
- H thực hiện theo nhóm đôi, nêu
* Bài 2
miệng
- Trong các số sau: ....


+ số nào không chia hết cho 9?
* Bài 3:
Viết hai số có ba chữ số và chia hết
cho 9
* Bài 4:
Tìm chữ số thích hợp viết vào ô
trống để được số chia hết cho 9
3. Củng cố dặn dò:
2P
Làm bài trong vở bài tập

- H tự làm vào vở, 2 H ngồi gần
nhau kiểm tra lẫn nhau, lên bảng
chữa
2H
- G giúp đỡ H yếu
- H làm theo nhóm đôi, trình bày
3H
- H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh
giá
- H làm theo nhóm, trình bày
4N
- H+G: Nhận xét, bổ sung, Đánh
giá
- H nêu dấu hiệu chia hết cho 9
- H+G hệ thống ND bài, nhận xét
tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×