Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 14: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

maitruongme nye u-cat trang.wm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


?
KIỂM TRA BÀI CŨ

TaiLieu.VN


CÂU HỎI:
Người ta dùng dụng cụ gì để kiểm tra
và vẽ góc vuông ?
Chiếc ê ke có góc nào là gócKhông
vuông,
Không ?

góc nào là góc không vuông


TaiLieu.VN


Bài 3 : Trong hình tứ giác MNPQ, góc
nào là góc vuông, góc nào
là góc không
6
vuông ?
10
N

M

7
5
8

Q
?
TaiLieu.VN

P
?

?

?


THỰC HÀNH NHẬN BIẾT
VÀ VẼ GÓC VUÔNG
BẰNG Ê KE

TaiLieu.VN


THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KEBài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh
cho trước.

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng
với đỉnh O và một cạnh góc vuông
A cạnh đã cho.
của ê ke trùng với
- Vẽ cạnh còn lại của góc theo
cạnh còn lại của góc vuông ê ke.

O
TaiLieu.VN

.

B


THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE

Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh
cho trước

A

o

.
.

B
TaiLieu.VN


THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE

Bài 2

Có 4 góc vuông
TaiLieu.VN

Dùng ê ke kiểm tra trong mỗi
hình sau có mấy góc vuông

Có 2 góc vuông


Bài 3

Hai miếng bìa nào có thể ghép lại được một
góc vuông như hình A hoặc hình B

?AB

Hình A được ghép từ miếng bìa số 1 và miếng bìa số 4
TaiLieu.VN
Hình B được ghép từ miếng bìa số 2 và miếng bìa số 3


Bài 4:

TaiLieu.VN

Thực hành

Gấp mảnh giấy theo hình sau
để được góc vuông


?

Bạn thử lần nữa xem !

Bạn hãy cho biết cách kiểm tra góc vuông
Chúc mừng
bạn
! như sau đúng hay sai ?
bằng
ê ke

?
TaiLieu.VN

?

?

?


?
Bạn hãy cho biết cách vẽ góc vuông sau đúng
hay sai ?

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Trò chơi : Tìm góc vuông tiếp sức

Cách chơi : Chia thành hai đội, mỗi đội có 3 người.
Từng bạn lên, dùng ê ke đo xem góc nào là góc vuông,
sau đó đánh dấu góc vuông và đánh số góc vuông đó
theo thứ tự lần đo. Làm như thế liên tiếp cho đến hết.
( Thời gian chơi trong 2 phút ).

Luật chơi : Mỗi góc vuông đúng cho 5 điểm, sai
một góc trừ đi 3 điểm. Hoàn thành xong trước được
thưởng 5 điểm. Đội nào được nhiều điểm hơn đội đó
thắng.

TaiLieu.VN


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Làm bài tập 1, 2 trang 43 SGK vào vở toán.

TaiLieu.VN


TIẾT HỌC HÔM NAY
KẾT THÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×