Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 34: Hình vuông

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH VIỆT THANH
NGƯỜI DẠY : HUỲNH TRÍ BỀN


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Hình chữ nhật gồm có những đặc điểm nào?
 Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài
bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.


Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Trong các hình sau hình nào là hình chữ nhật?

Hình 1

Hình 2

Hình 3


 Hình 1 và hình 3 là hình chữ nhật.


Toán


Toán
A

B

Hình
Hình vuông
vuông ABCD
ABCD có:

4mấy
gócgóc
đỉnhđỉnh
A, B,
? C, D

D

C


Toán

l

lll lllll

lllllllll

l

lllllllll

Hình vuôngl l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l

B

l
l ll lllll

6 cm

lllllllll

l

A

l

Hình vuông ABCD có:

l
lllllllll

- 4 góc đỉnh A, B, C, D
đều là các góc vuông.
- 4 cạnh có độ dài bằng
nhau :
l
lllllllll

llll
ll llll

AB = BC = CD = DA
l

6 cm
lllll llll

l
C

lll llllll

D

4 cạnh bằng nhau.

l

Ghi
nhớvuông
: ABCD
HìnhABCD
vuông
làvuông,
hìnhđiểm
cócó44gì
góc

Hình
vuông
có 4 góc
cạnh
bằng nhau.
Hình

đặc
? vuông


Toán

Hình vuông
Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình
Trong
2 làcác
hình
hình
vuông,
trên hình nào
1 vàlà3 hình
không
vuông,
phải là
hình
hình
vuông.
nào không phải là hình vuông?


Toán
Hình vuông
Luyện tập :
1.Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông


Toán

Hình vuông

Bài tập 2 :
Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau :
l
l

lll lllll

A

l

lllllllll

3 cm

lllllllll

llllllllll l
B

3 cm

3 cm

D

l

3 cm

C

lllllllll

l

lll lllll

M

lllllllll

l

lllllllll

l

lllllllll

4 cm

lllllllll

l

4 cm

Q

llllllllll l
N

4 cm

4 cm

P

l

lll


Toán
Hình vuông
3.Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông :Tôi không
Đúng rồi.
phải hình vuông.

Tôi có phải là hình
vuông không ?


Tôi là
Đúng rồi.
hình vuông.

Hìnhvuông
vuônglàlàhình
hìnhcó
Hình
nàovà
? 4 cạnh
4 như
góc thế
vuông
bằng nhau.

Tôi có phải là hình
vuông không ?


Tôi là
Đúng rồi.
hình tam giác

Tôi là hình gì ?


Tôi là
Đúng rồi.
hình chữ nhật.
Tôi là hình gì ?


Tốn
Hình vng
Ghi nhớ : Hình vng có 4 góc vng và 4 cạnh
bằng nhau.

Hướng dẫn bài
về nhà

 Xem lại bài hình vuông học
lại
ghi trước
nhớ.
 Xem
bài chu vi hình chữ nhật.


Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc Quý
thầy cô sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc các em học sinh ngày càng tiến bộ
trong học tập.

Xin chân thành cảm ơn !
Người thực hiện :

Huỳnh Trí Bền
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×