Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 34: Hình vuông

Môn: Toán


CẤU
CẤUTRÚC
TRÚCMÔN
MÔNHỌC
HỌC

A. Kiểm tra bài cũ:

Hình chữ nhật là hình như thế nào ?
* Hình chữ nhật là hình có 4 góc vuông có 2
cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng
nhau.


B. Bài mới:
- Em hãy dùng Ê-ke để kiểm
tra 4 góc của hình tứ giác
ABCD bên và cho biết là

những góc gì ?

A

B

D

C

- Em hãy đếm độ dài các cạnh
của hình bên và cho biết các
cạnh đó như thế nào với nhau
?
* Đây là hình vuông ABCD
có:
- 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là
các góc vuông.
- 4 cạnh có độ dài bằng nhau:
AB = BC = CD = DA

* Hình vuông có 4 góc vuông
và 4 cạnh bằng nhau.


C. Bài tập:
Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông ?
( Làm bài nhóm 2 : chỉ và nêu tên hình vuông )

A

B

N
M

D

P


C
E

G

I

H

Q


Bài 2: Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông trong sách
giáo khoa trang 86.
- Báo cáo kết quả.
N

M
A

B

D

C

3cm

Q

4cm

P


Bài 3: Kẻ thêm một đường thẳng để được hình vuông:
a)


b)


Bài 4: Vẽ theo mẫu. ( Các em làm bài cá nhân vào vở ô li )

- Nhóm 2 đổi vở kiểm tra chéo - báo cáo kết quả Kiểm tra.


- Hãy nhắc lại đặc điểm của hình vuông !
-Về nhà nhận biết các vật có dạng hình vuông.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×