Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 12: Tìm số chia

PHÒNG GD-ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG TH HƯƠNG LÂM

TaiLieu.VN


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Có phép chia:

1. Nhận xét:

6

:

2

Số bị chia

= 3
Thương


Số chia
Ta có:
TaiLieu.VN

2 = 6:3


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
2. Tìm số chia x chưa biết:
30 : x = 5
x = 30 : 5
TaiLieu.VN

x = 6


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Trong phép chia hết,
muốn tìm số chia ta
làm thế nào?

?

TaiLieu.VN


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Trong phép chia hết,
muốn tìm số chia ta lấy số
bị chia chia cho thương.

TaiLieu.VN


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Bài 1: Tính nhẩm

35 : 5 = 7


28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

28 : 4 = 7

TaiLieu.VN

24 : 6 = 4

21 : 3 = 7

24 : 4 = 6

21 : 7 = 3


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Bài 2: Tìm x :
a.12 : x = 2 d. 36 : x = 4
b.42 : x = 6 e. x

:5=4

c. 27 : x = 3 g. x x 7 =70
TaiLieu.VN


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.

Bài 2:Tìm x :

TaiLieu.VN

a. 12 : x = 2
x =12 : 2
x =6
b. 42 : x = 6
x 42 : 6
x 7


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
c. 27 : x = 3
x 27 : 3
=
x 9
e. x : =
5= 4
x 5x4
=
x 20
TaiLieu.VN

d. 36 : x = 4
x 36 : 4
=
x 9
=
g. x x 7 =
70

x 70 : 7
=
x 10


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Bài 3:Trong phép chia hết,

7 chia cho mấy để được:
a.Thương lớn nhất?
b. Thương bé nhất?
TaiLieu.VN


TOÁN: TÌM SỐ CHIA.
Bài 3:
Bài làm:
a. Thương lớn nhất:

TaiLieu.VN

7:1=7
b. Thương bé nhất
7:7=1


Nối đúng- nối nhanh:
35
Số bị chia
42 : 7 =

TaiLieu.VN

:

5 =

7

Số chia
6

Thương

0 : 4 = 0


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×