Tải bản đầy đủ

Y4 viêm dạ dày PGS TS trần văn huy

VIÊM DẠ DÀYĐịnh nghĩa


Viêm lq tổn thương niêm mạc
Xác định bằng MBH
Do vi khuẩn, tự miễn và phản ứng quá
mẫn.
Có sự khác nhau về chẩn đoán nội soi và
MBH

Cơ chế bệnh sinh


Dịch tễ học
Rất thường gặp
Tuổi: Hp: lớn gặp
nhiều hơn
VDD ái toan:
thường < 50 tuổi
VDD tự miễn:
thường > 60 tuổi
và nữ/nam: 1/3,
châu Âu nhiều hơn50% DS toàn cầu
nhiễm Hp nhưng
đang giảm, gặp ở
châu Á nhiều hơn


Phân loại


Cấp
Viêm thời gian ngắn
 Xâm nhập tb trung tính

Mạn
Dài
 Xâm nhập bc đơn nhân: lympho + ĐTBTâm vị
MUCOUS
SECRETING
ENDOCRINE

Thân vị

Hang vị

MUCOUS SECRETING
ENDOCRINE
GASTRIN, 5HT

SPECIALISED SECRETORY
PARIETAL - ACID
CHIEF PEPSINOGEN ENDOCRINE
HIST,
SOMASTATINViêm DD không do HP (ICD10)
1.

Do hóa chất (acute・chronic)
Rượu
Thuốc (e.g., NSAID)
Trào ngược ( dịch mật)

2.
3.
4.
5.

Tia xạ
Dị ứng
Tự miễn
Dạng đặc biệt


VIÊM DẠ DÀY CẤP
Sung huyết niêm mạc, phù,
viêm & loét


HP và NSAID
Bệnh nhân bị viêm dạ dày cần chỉ định NSAID
phải làm test HP, nếu (+), cần diệt Hp


NSAID chọn lọc
 COX-2

rofecoxib.
 PPIHelicobacter pylori
vi hiếu khí, Gr âm,
3.5 x 0.5 micron
NH3 và
bicarbonas tạo
hàng rào bảo vệ
Helicobacter
pylori là ng.nhân
phổ biến nhất
gây VDD mạn
 Tỉ lệ nhiễm: 1/2Đông đúc, chật hẹp
(Nhiều con, …)
- Thiếu nước sạch
-

- Đường lây: phân
miệng


Người là vật chủ chính
 Sữa, dạ dày cừu,
mèo…Vac A & Cag A
vacuolating cytotoxin (VacA)
 Cytotoxin-associated gene A (cagA)
 Tạo ra các cytokine gây viêm
 Nguy cơ ung thư?Rank of
Country
the
incidenc
e
1
Vietnam

Age-Standardized
Rate per 100,000

Rank of
mortality

16.3

3

2

Myanmar

11.2

3

3

Singapore

8.2

5

4

Malaysia

7.8

8

5

Brunei

7.4

5

6

Cambodia

5.0

9

7

Phillipines

3.8

9

8

Thailand

3.1

9

9
10

Indonesia
Laos

2.8
2.3

12
9
Globocan 2012Bệnh lí trào ngược dịch mật
Do phẫu thuật
 Bất thường cơ thắt môn vị
 Rối loạn vận động
Tác động lâu dài của muối mật #
NSAIDS


Viêm dạ dày mạn
có dị sản


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×