Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 2: Số 10000

LỚP BA1 - TH HỒ VĂN NHÁNH – TP MỸ THO
TaiLieu.VN

Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp!


Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp!

TaiLieu.VN


Khởi động :
Bài hát:

Lớp chúng ta đoàn kết

Trò chơi:

TaiLieu.VN

Chọn thẻ đúngKhởi động :
1. Số lớn nhất có 3 chữ số là:
Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999
A. 100
B. 999
C. 899
TaiLieu.VN


Khởi động :
2. SốSốliền
liềnsau
sausốsố999
999là:
là: 1000
A. 1000
B. 998
C. 899
TaiLieu.VN


Khởi động :
3.SốSốlớn
lớnnhất
nhấtcócó4 4chữ
chữsốsốlà:
là:9999
A. 1000
B. 9998
C. 9999
TaiLieu.VN


Số 10

TaiLieu.VN

000 - LUYỆN TẬP
1. Viết các số tròn nghìn từ
đến 10 000.

1000

1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ;
6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000 ; 10 000
TaiLieu.VN


2. Viết các số tròn trăm từ
đến 9900.

9300

9300 ; 9400 ; 9500 ; 9600 ;
9700 ; 9800 ;
TaiLieu.VN

9900


3. Viết các số tròn chục từ
đến 9990.

TaiLieu.VN

9940

9940 ; 9950 ;

9960 ;

9970 ; 9980 ;

9990


4. Viết các số từ 9995 đến 10 000.

9995 ; 9996 ;

9997 ;

9998 ; 9999 ; 10 000
TaiLieu.VN


5. Viết số liền trước, số liền sau của
mỗi số : 2665 ; 2002 ; 1999 ; 9999 ;
6890.

TaiLieu.VN


2664 ;
2001 ;
1998 ;
9998 ;
6889 ;
TaiLieu.VN

2665
2002
1999
9999
6890

; 2666
; 2003
; 2000
; 10 000
; 6891


6. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch.

9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 10 000

TaiLieu.VN


Củng cố:

Trò chơi tiếp sức
Viết các số từ 1000 đến 10 000

TaiLieu.VN


Hoạt động nối tiếp

Nhận xét – Dặn dò:

TaiLieu.VN


Chuẩn bị tiết sau:
Điểm ở giữa.
Trung điểm của đoạn thẳng
Bài:

TaiLieu.VN


Chúc
thầy
và các
vuiHậu
khỏe!
Biên
soạncô
: Trần
Văn em
Phước
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×