Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 6: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Chào mừng quý thầy cô
đến dự giờ Lớp 3B


HÁT

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính :
3546 +2145

6475+ 805

6352+ 1241

( dãy 1)

( dãy 2)


( dãy 3)

TaiLieu.VN


+

3546
2145
5691

TaiLieu.VN

+

6475
805

6352
+
1241

7280

7593


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

8652 – 3917 = ?4 73 5
8652

*2

3917

; viết


4 73 5

không trừ được 7

12 trừ 7 bằng 5

5 nhớ 1
; viết

3

*1

thêm 1 là 2 ; 5 trừ 2 bằng 3

*6

không trừ được 9 ; lấy 16 trừ 9 bằng 7

; viết
*3
TaiLieu.VN

; lấy

7 nhớ 1

thêm 1 bằng 4 ; 8 trừ 4 bằng 4

; viết

4


**Lưu ý :
Muốn trừ số có bốn chữ số cho số có
bốn chữ số : ta viết số bị trừ, rồi viết số
trừ sao cho các chữ số ở cùng một
hàng đều thẳng cột với nhau. Đặt dấu trừ
bên trái giữa hai số ,dùng thước gạch
ngang, và trừ từ phải sang trái .

TaiLieu.VN


Bài 1: Tính

TaiLieu.VN

_ 6385
2927
34 5 8

_ 7563

_ 8090

3561
_

7131
0959

924
2637

4908
2655


Bài 2 : Đặt tính rồi tính
9996

33 2 7

TaiLieu.VN

6669

2340

1828

B

512


Bài 3 : Một cửa hàng có 4283m vải, đã
bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng
còn lại bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt :
Giải :
Có : 4283m
Số mét vải cửa hàng còn lại:
Đã bán:1635m

4283 – 1635 = 2648 (m)

Còn lại :…..m ?

Đáp số: 2648 m

TaiLieu.VN


Bài 4 : Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm ,
rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó.

A
.

TaiLieu.VN

O

.

B

.


Củng cố – dặn dò

TaiLieu.VN


CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY, CÔ

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×