Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 8: Hình tròn,tâm,đường kính,bán kính

TaiLieu.VN


Phòng giáo dục Đông Hà

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
A

B

M

Hình tam giác
ABC
I

M
TaiLieu.VN


O

C Q

Hình vuông
IKLM

N

Hình tứ giác
MNPQ

P

E

G

I

H
Hình chữ nhật
EGHI

K

L

Hình tròn


TaiLieu.VN


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

1 ) Giới thiệu hình tròn

Hình tròn tâm O


M

Bán kính OM
A

TaiLieu.VN

O

B

Đường kính AB


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Tâm O là trung điểm của đường kính AB
1
OA = 2 AB

A

O
M

1
OB= AB
2
1
OA = OB = AB
2
B
1
OM = OA = OB = AB
2
Trong hình tròn Đường kính và Bán
kính có quan hệ như sau:

Độ dài của đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.
Hay
1
Độ dài của bán kính bằng
độ dài đường
2
TaiLieu.VN

kính .


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Tâm O là trung điểm của đường kính AB
1
OA = 2 AB

A

O
M

1
OB= AB
2
1
OA = OB = AB
2
B
1
OM = OA = OB = AB
2
Trong hình tròn Đường kính và Bán
kính có quan hệ như sau:

Độ dài của đường kính gấp hai lần độ dài bán kính.
Hay
1
Độ dài của bán kính bằng
độ dài đường
2
TaiLieu.VN

kính .


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

2) Vẽ hình tròn
a. Giới thiệu dụng cụ vẽ hình tròn: Compa
Dùng Compa vẽ hình tròn bán kính 2cm

2 cm

TaiLieu.VN

O


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có
trong mỗi hình tròn;

a)
M

b)

P

N
O

C
A

B
O

D
Q

TaiLieu.VN


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Bài 1: Nêu tên các bán kính, đường kính có
trong mỗi hình tròn;
a. Hình tròn tâm O
P
a)
- Bán kính:
M

N

O

Q

TaiLieu.VN

ON, OM, OQ, OP
- Đường kính:
PQ, MN


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

b)
a. Hình tròn tâm O

C
A

B
O

D

- Bán kính:
OA, OB.
- Đường kính: AB

TaiLieu.VN


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có:
a) Tâm O, bán kính 2cm

b) Tâm I, bán kính 3cm

TaiLieu.VN


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Bài 2: Em hãy vẽ hình tròn có:
a) Tâm O, bán kính 2cm
Mô tả cách vẽ hình tròn bán kính 2cm
+ Mở rộng compa và đo trên
thước kẻ khoảng cách là 2cm
2 cm

+ Đánh dấu tâm O

o

+ Đặt đầu có đỉnh nhọn vào đúng tâm O, quay
đầu bút chì.
TaiLieu.VN


3 cm
I

TaiLieu.VN

M


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

Bài 3:
a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD
trong hình tròn sau:
M
C

TaiLieu.VN

O

D


HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH

b)Câu nào đúng, câu nào sai?
- Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng OD

S

- Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

S

- Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD

M
C

Rất tiếc bạn
trả lời chưa đúng.
TaiLieu.VN

O

D

Chúc mừng bạn
đã trả lời đúng.

Đ


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×