Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 12: Làm quen với chữ số La Mã

Bài giảng điện tử
Môn Toán
TIẾT 118 : LÀM QUEN VỚI
CHỮ SỐ LA MÃ


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
11

12

1

XI

2

10
9


4
7

6

5

Các số ở mặt đồng hồ được
ghi bằng số tự nhiên.

TaiLieu.VN

I
II

X

3

8

XII

IX

III

VIII
VII

IV
VI

V

Các số ở mặt đồng hồ được
ghi bằng số La Mã.Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
* Một số chữ số La Mã cơ sở thường dùng:
II: mét

1

V
V : n¨m

5

X : m­êi
X

10


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
* Một số chữ số La Mã cơ sở thường dùng:
I : một

I
1

III
2

3

I
4

V : năm

V

I

5

6

X : mười

VII VIII I
7

8

9

X

XI

XII

XX XXI

10

11

12

20

21


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
* Một số chữ số La Mã cơ sở thường dùng:
I : một

V : năm

I

II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

5

6

X : mười

VII VIII
7

8

IX

X

XI

XII

XX XXI

9

10

11

12

20

21


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã

XI

XII

I
II

X
IX

III

VIII
VII

TaiLieu.VN

IV
VI

V


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã

I

V

X


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 1/121: Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau
đây:
II,, III
V , V
VII
, , VII
III, , IX
XI,, XI
IX , XXI ,

II
II ,, VI
IV,, IV
VI ,, XX
VIII, , XII
X ,, VIII
XII ,, XX
X. .


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 1/121
Bài 2/121: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
XI

XII

I

XI
II

X
IX

III

VIII
VII

IV
VI

V

XII

I
II

X

III

IX
VIII
VII

IV
VI

V

XI

XII

I
II

X

III

IX

IV

VIII
VII

VI

V

A

B

C

6 giờ

12 giờ

3 giờ


Toán

Tiết 118: Làm quen với chữ số La Mã
Bài 1/121
Bài 2/121
Bài 3/121 (V)
Bài 4/121 (B)

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
ÔN TRÒ CHƠI : RỒNG RẮN LÊN MÂY

I. MỤC TIÊU
- CỦNG CỐ CHO HỌC SINH CHƠI TRÒ CHƠI “ RỒNG RẮN LÊN MÂY
”.
- HỌC SINH CHƠI TÍCH CỰC , CHỦ ĐỘNG .

II. CHUẨN BỊ
- CÒI , SÂN CHƠI.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. GIỚI THIỆU NỘI DUNG ( 8- 10’)
- GV PHỔ BIẾN LẠI LUẬT CHƠI CHO HS .
- KIỂM TRA HS ĐỌC BÀI ĐỒNG DAO .
2. GV TỔ CHỨC THI ( 20 – 25 ’ )
- MỖI TỔ LÀ MỘT ĐỘI CHƠI .
- GV CHO HỌC SINH CHƠI
- GV PHÂN CÔNG VỊ TRÍ CHO CÁC ĐỘI CHƠI .
- CÁC ĐỘI TIẾN HÀNH CHƠI .
- TUYÊN DƯƠNG ĐỘI CHƠI TỐT .
3. CỦNG CỐ, TỔNG KẾT. ( 2- 3 ’ )
- NX Ý THỨC CỦA HỌC SINH TRONG CUỘC CHƠI.
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×