Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 13: Thực hành xem đồng hồ

Toaùn

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


a) An tập thể dục lúc mấy
giờ?

c) An đang học bài ở lớp lúc
mây giờ?

TaiLieu.VN
e)
An đang xem truyền hình lúc

b) An đến trường lúc mấy giờ?

d) An ăn cơm chiều lúc mấy g


g) An đang ngủ lúc


a) An tập thể dục lúc mấy

giờ?
6 giờ 10 phút An tập
thể dục buổi sáng.
TaiLieu.VN

b) An đến trường lúc mấy
giờ?
7 giờ 12 phút An đến
trường.


c) An đang học bài ở lớp
lúc mấy giờ?

d) An ăn cơm chiều lúc
mấy giờ?

10 giờ 24 phút An đang học bài6 giờ kém 15 phút
chiều An
trên
ăn cơm.
lớp.
TaiLieu.VN


e) An đang xem truyền hình g) An đang ngủ lúc mấy
lúc mấy giờ?
giờ?
8 giờ 7 phút tối An xem
truyền
hình.
TaiLieu.VN

10 giờ kém 5 phút


đêm An đang ngủ.


a) 6 giờ 10 phút An tập
thể dục buổi sáng.

c) 10 giờ 24 phút An đang học
bài ở lớp.

b)7giờ 12 phút An đến
trường.

d) 6 giờ kém 15 phút chiều A

g)10 giờ kém 5 phút đêm An
e) 8 giờ 7 phút tối An xem truyền
TaiLieu.VN


2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai
đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

TaiLieu.VN


3. Trả lời các câu hỏi
sau:
a)

Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu
phút?
TaiLieu.VN


b)

Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là
bao nhiêu phút?
TaiLieu.VN


c)
c)

Chửụng trỡnh phim hoaùt hỡnh keựo daứi trong bao
nhieõu phuựt?
Chửụng trỡnh phim hoaùt hỡnh keựo daứi trong 30
TaiLieu.VN
phuựt.


Toaùn

TaiLieu.VN


Chân thành cảm ơn qúy
thầy cô đã tham dự tiết
dạy.
CHÚC QÚY THẦY CÔ

CÙNG CÁC EM HỌC SINH
VUI KHOẺ

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×