Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 13: Thực hành xem đồng hồ

PHÒNG GD & ĐT CẦN ĐƯỚC
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HOÀ

3
TaiLieu.VN


BI DY

GV thửùc hieọn : Ngoõ Thũ
Hong Anh
TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

a) 5giờ

TaiLieu.VN


b) 9 giờ 25 phút


Toán
Thực hành xem đồng hồ

6 giờ 10 phút

6 giờ 13 phút

6 giê 56
phót
Hoặc 7 giờ kém 4 phút

6 giờ 56 phút người ta còn gọi là 7giờ kém 4
TaiLieu.VN


S/123

Toán
Thực hành xem đồng hồ

Luyện tập

TaiLieu.VN


N2

BàI 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A

B
2 giờ 10 phút

D

9 giờ 34 phútHoặc 10 giờ kém 26 phút
TaiLieu.VN

5 giờ 16 phút

E

10 giờ 39 phút
Hoặc 11giờ kém 21 phút

C

11 giờ 21 phút

G

3 giờ 57 phút

Hoặc 4 giờ kém 3 phút


S
Đ

Bài 2: Đặt kim phút để đồng hồ chỉ
a) 8giờ 7
phút

TaiLieu.VN

b)12giờ 34 phút

c) 4giờ kém 13 phút


Bài 3: Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây?

S

3 giờ 27 phút
A

12 giờ rưỡi
E
1 giờ kém 16phút

B

7 giờ 55 phút

G

5 giờ kém 23 phút
C

10 giờ 8 phút
H
8 giờ 50 phút
9 giờ 19 phút

D

TaiLieu.VN

I


Toán
Thực hành xem đồng hồ
Đ

Quay kim đồng hồ
chỉ 2 giờ kém 18
phút

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×