Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 16: Làm quen với thống kê số liệu

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

3000đồng

3200đồng

TaiLieu.VN

8000đồng

3500đồng

1500đồng

Mua một bút chì và một cái

thước kẻ hết bao nhiêu tiền?

4700đồng

Giá tiền một hộp bút chì màu
nhiều hơn giá tiền một quyển vở
là bao nhiêu?

5000đồng


TOÁN

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Anh

Phong

Ngân

Minh

cao 122 cm

cao 130 cm

cao 127 cm

cao 118 cm

Dãy số liệu : 122 cm ; 130 cm ; 127 cm ;118 cm ;
, số thứ hai là

Số thứ nhất là
số thứ tư là


TaiLieu.VN

.

, số thứ ba là

Dãy số liệu trên có 4

,


123l

TaiLieu.VN


1

Bài tập 1: Thảo luận nhóm đôi

Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là :

129 cm ; 132 cm ; 125 cm ; 135 cm .

Dựa vào dãy số liệu trên , hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng ti mét ?
Dũng cao bao nhiêu xăng ti mét ?
Hà cao bao nhiêu xăng ti mét ?
Quân cao bao nhiêu xăng ti mét ?
b) Dũng cao hơn Hùng bao
4 cmnhiêu xăng ti mét ?
Hà thấp hơn Quân bao
3 cmnhiêu xăng ti mét ?
Hùng và Hà , Hà
ai cao
ơơ
n n? Hùng
caohh
Dũng và Quân , Dũng
ai thấpthấp
hơ n h
? ơn Quân
TaiLieu.VN


3

Bài tập 3: Cá nhân làm bài trong vở bài tập.
Số ki lô gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:

Hãy viết dãy số kilôgam gạo của 5 bao trên :
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn ;
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé ;

Đáp án

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là:

TaiLieu.VN


2

Bài tập 2: Thảo luận nhóm 4

Đề bài: Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004
là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29.
a)Tháng 2 năm 2004 có mấy ngày chủ nhật?
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào?
c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng?
Đáp án
a) Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật.
b) Chủ nhật đầu tiên là ngày mùng 1.
c) Ngày 22 là ngày chủ nhật thứ 4 trong tháng.
TaiLieu.VN


* Em hãy thống kê xem dãy em
ngồi có bao nhiêu bàn?
* Trong lớp em có bao nhiêu
dãy bàn?
TaiLieu.VN


TOÁN

Dặn dò
-Về nhà làm bài tập 4 sgk trang 135 và bài tập trong
vở bài tập.
-Chuẩn bị bài giờ sau “Làm quen với thống kê số
liệu “ (tt).
-Nhận xét giờ học.
TaiLieu.VN


• Xin chân thành cảm ơn các thầy,
• cô giáo cùng các em học sinh đã giúp
• tôi hoàn thành bài giảng này
• XIN CHÀO & HẸN GẶP LẠI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×