Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 2: Số 100 000

TaiLieu.VN


Tìm và viết các số sau :
a) Số bé nhất có năm chữ số .
b) Số lớn nhất có năm chữ số .

TaiLieu.VN


SỐ 100 100
000
– LUYỆN TẬP
000
10 000

10 000

10 000

10 000


10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000 10 000

10 000

10 000

10 000

10 00080 000

90 000

100 000

đọc là một trăm nghìn
Số 100 000 gồm mấy
sáu chữ
chữsố,chữ
số? Đósốlàđầu
những
tiênchữ
là chữ
số nào?
số 1
và tiếp theo nó là năm chữ số 0.
TaiLieu.VN


SỐ 100 000 – LUYỆN TẬP
1

Số ?

a) 10 000 ; 20 000 ; .............
30 000 ; 40
.............
000 ; 50 000 ;..............
60 000 ; ..............;
70 000 80 000 ; 90
.............
000 ; 100
000 .
b) 10 000 ; 11 000 ; 12 000 ;13
...........
000 ;14
.............;
000 15
............;
000 16 000 17
; ...........
000 18
; ...........;
000 19
...........
000 20
; .........
000

c) 18 000 ; 18 100 ; 18 200 ;18
...........
300 ;18
...........
400 18
;.............;
500 18
...........
600 ; 18
700 ; ...........; ............; ...........

18 800 18 900 19 000

d) 18 235 ; 18 236 ; .............
18 237 ; .............
18 238 ; ..............
18 239 ;.............
18 240 .

Với những bài tập điền số thuộc dạng này, trước
Với những bài tập điền số thuộc dạng này, trước
khi tìm số thích hợp , em tìm quy luật của từng
khi tìm số thích hợp , em phải làm gì ?
dãy số .
TaiLieu.VN


SỐ 100 000 – LUYỆN TẬP
2

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch :

40 000

TaiLieu.VN

50...000

60...000

70...000

80...
000

90 ...
000

100 000


SỐ 100 000 – LUYỆN TẬP
3

Số ?

TaiLieu.VN

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

12 533

12 534

12 535

43 904

43 905

43 906

62 369

62 370

62 371

39 998

39 999

40 000

99 998

99 999

100 000


SỐ 100 000 – LUYỆN TẬP
4

Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến
xem đá bóng. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ
chưa có người ngồi ?
Tóm tắt
7000 chỗ ngồi

? chỗ ngồi

5000 chỗ ngồi
Bài giải

Số chỗ chưa có người ngồi là:
7000 – 5000 = 2000 (chỗ)
TaiLieu.VN

Đáp số : 2000 chỗ ngồi


Chào mừng các em học sinh đến với trò chơi

Ô CỬA BÍ MẬT

Ô1

CỬA
2

BÍ3

4
MẬTTaiLieu.VN


Chào mừng các em học sinh đến với trò chơi

So sánh điểm
vàlàkhác
Ô CỬA
BÍgiống
MẬT
Đây
số có năm chữ số

nhau của số 10 000
và giống
số nhau lớn nhất .
chẵn
100 000 .


1

88
2 888

10

10

10

10
10

3
000
10 000 Là100
chữ4
số 1 má hồng rất xinh

Ngày hôm qua , cửa
hàng xăng dầu Lạc
Quần bán được số lít
dầu là số liền trước số
10 001 . Đó là số nào ?
TaiLieu.VN

Đứng trước năm chữ số 0

Cô giáo đang muốn chúng mình
Tìm nhanh số đó, tài tình - cô khen !


Chào
mừng
các
em
học
sinh
đến
với
trò
chơi
Số 10 000 và số 100 000

Ô CỬA BÍ MẬT

-Giống nhau : Có chữ số 1 đứng trước và
tiếp theo nó là các chữ số 0.

- Khác nhau : Số 10 000 có bốn chữ số 0 ,
số 100 000 có năm chữ số 0.10

Số 10 000 có năm chữ số , số 100 000 có
sáu chữ số .
10

10
10

88 888


10

thưởng100
của các em
000

10Phần
000
những bông hoa điểm 10 .

TaiLieu.VN
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Chúc thầy cô và các em học sinh
MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×