Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 6: Diện tích hình chữ nhật

Năm học 2010-2011

Toán:Bài: Diện tích hình chữ nhật

TaiLieu.VN


Toán:

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
Hình bên gồm có…
6 ô vuông 1cm2
Diện tích hình bên bằng …
6cm2

1cm2

TaiLieu.VN


Toán:

A

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
4cm

1cm2
D

B
Hình chữ nhật ABCD có:
4x3=12 (ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2
3cm Diện tích hình chữ nhật ABCD
là:
4x3=12 (cm2)
C

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)
TaiLieu.VN


Toán:

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Bài 1:Viết vào ô trống (theo mẫu):
Chiều dài

5 cm

Chiều rộng

3 cm

Diện tích
hình
Chữ nhật
Chu vi
hình


Chữ nhật

TaiLieu.VN

5 x 3 = 15 ( cm2)

10 cm

32 cm

4 cm

8cm

10 x 4 = 40 (cm2)

32 x 8 = 256 (cm2 )

(5 + 3) x 2 = 16 (cm) (10 + 4) x 2 = 28 (cm) (32 + 8) x 2 = 80 (cm)


Toán:

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Bài 1:Viết vào ô trống (theo mẫu):
Bài 2:
Tóm tắt:
Chiều rộng : 5 cm
Chiều dài :14 cm
Diện tích

TaiLieu.VN

: …?

Bài giải:
Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:
14 x 5 = 70( cm2 )
Đáp số: 70 cm2


Toán:

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Bài 1:Viết vào ô trống (theo mẫu):
Bài 2:
Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật ,biết:
a,Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm b,Chiều dài 2dm,chiều rộng 9cm

Bài giải:

Bài giải:

Diện tích miếng bìa hình chữ
nhật là:
5 x 3 = 15 ( cm

2)

Đáp số: 15 cm

2

Đổi 2 dm = 20 cm
Diện tích hình chữ nhật là:
20 x 9 = 180 ( cm2 )
Đáp số: 180 cm2

TaiLieu.VN


Toán:
A

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
4cm

1cm2
D

B
Hình chữ nhật ABCD có:
4 x 3=12 (ô vuông)
Diện tích mỗi ô vuông là 1cm2
3cm
Diện tích hình chữ nhật ABCD
là:
4 x 3=12 (cm2 )
C

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy
chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)
TaiLieu.VN


Xin chân thành cám ơn hội đồng
tuyển dụng.

Xin chào và hẹn gặp lại !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×