Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

TaiLieu.VN


Toaùn
Tiết 149: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 1)

53762 - 27248
=53762
?
* 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4,

-

viết 4 nhớ 1.

27248
2 6 514 * 4 thêm 1 bằng 5; 6 trừ 5 bằng 1, viết 1
* 7 trừ 2 bằng 5, viết 5.
* 3 không trừ được 7, lấy 13 trừ 7 bằng 6,
viết 6 nhớ 1
* 2 thêm 1 bằng 3; 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.


53762 - 27248 =
26514
TaiLieu.VN


Toaùn
Tiết 149: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 1)

Bài 3. Tính
51354
28235
23119

TaiLieu.VN

60677
37183
23494

78452
14807
63645

24781
7463
17318


Toaùn
Tiết 149: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 ( tiết 1)

Bài 4. Đặt tính rồi tính
35835 - 26217
35835
26217
9618
47150 - 23816
47150
23816


23334
TaiLieu.VN

67045 - 14837
67045
14837
52208
14365 - 8146
14365
8146
6219


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Tính nhanh, tính đúng

TaiLieu.VN

92896 - 65748 = 27148

73581 - 36029 = 37552

59372 - 53814 = 5558

32484 - 9177 =

N

1

N

2

N

3

N4

23307


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×