Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toán:

Phép trừ các số trong phạm vi 100000
85674 - 58329 = ?

-

8 5 6 74
58329
2 73 45

* 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
* 2 thêm 1 bằng 3; 7 trừ 3 bằng 4 viết 4.
* 6 trừ 3 bẳng 3, viết 3.
* 5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1.

* 5 thêm 1 bằng 6: 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.

Vậy: 85 674 – 58 329 = 27 345.
64 852
Muốn trừ hai số có nhiều chữ số,
ta viết số bị trừ rồi viết
số trừ sao
cho các
64 852
- 27chữ
359 số ở cùng
27một
359hàng đều thẳng cột
với nhau,viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ lần lượt từ phải
sang trái.
37 313

TaiLieu.VN


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 1: Tính
92 896
65 748
27 148

TaiLieu.VN

73 581
36 029
37 552

59 372
53 814
05 558

32 484
9 177


23 307


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 2: Đặt tính rồi tính
a) 63 780 - 18 546;

63 780
.................
...............
18 546
.................
48 234

TaiLieu.VN

b) 91 462 - 53 406;
91 462
................
................
53 406
................
38 056

c) 49 283 - 5 765
49.................
283
..
.................
5 765
.................
43 518


Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Bài 3: Tóm tắt

9850m

25 850 m

? km
Bài giải

Số ki-lô-mét đường chưa được trải nhựa là:
25 850 – 9 850 = 16 000 (m)
16 000m = 16 km
TaiLieu.VN

Đáp số: 16 km


Tiết học đến đây là kết thúc, kính
chúc sức khỏe quý thầy cô và các
em học sinh.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×