Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 1: Đọc,viết,so sánh các số có 3 chữ số

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬĐọc các số sau:
 237

 324

 408

 457

 980

 789

 675

 365


 458

 711


1. Viết (theo mẫu):
Đọc số
Một trăm sáu mươi
Một trăm sáu mươi
mốt
……………………
Ba trăm năm mươi
……………………
bốn
……………………
Ba trăm linh bảy
Năm trăm năm mươi
lăm
Sáu trăm linh một

Viết
số

Đọc số

160
…….
161

Chín trăm
Chín trăm hai mươi hai
………………………
………………………
Chín
trăm linh chín
………………………
Bảy trăm bảy mươi
………………………
bảy
Một trăm mười một


Ba trăm sáu mươi lăm

354
307
…...
555
…….
601

Viết
số
…..
900
…..
920
909
777
365
.....
111


Thảo
luận
nhóm
đôi:
2/ Viết số thích hợp vào ô trống

Tại sao điền 312 sau 311?

a/
luận nhóm
đôi:
310 311 312 Thảo
315
313 314
316 317 318
Tại sao điền 398 sau 399?

319

b/
400 399 398 397 396

395 394 393 392 391


3/
Tại sao điền 303 < 330 ?

>
<
=<
303………….330<
30 + 100……131>
615…………516<
410-10…......400+1<
199………….200=
243…........200+40+3


4/ Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:375; 421; 573; 241; 735; 142

Số lớn nhất:
735

Số bé nhất:
142


5/ Viết các số 537; 162; 830; 241; 519; 425


a) Theo thứ tự từ bé đến lớnb) Theo thứ tự từ lớn đến bé

a) 162, 241, 425, 519, 537
b) 537, 519, 425, 241, 162VỀ NHÀ

•Hoàn thành các
bài tập.
•Xem trước bài
“Cộng , trừ các
số có ba chữ số
(không nhớ).


TÔN NỮ KIM NHẬT –TU3B- ĐHSP HUẾTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×