Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 28: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

Kính chào các Thầy ,cô giáo và các em
học sinh thân mến !

Mơn Tốn Lớp 3 Tuần 15 Tiết 71
Bài :Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Trường Tiểu Học Nguyễn
Công Sáu


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG SÁU

GIÁO ÁN :MÔN TOÁN
BÀI : CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

TaiLieu.VN


Môn : Toán
Kiểm tra bài cũ :
Tính :

77
6

2
38

69

3

6

23

17

09

16

9

1

0


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
a, 648 : 3 = ?
6 4 8
6

3
2 1 6

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

.0 4

Hạ 4 ; 4 chia 3 được 1,viết 1.
1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.

3
1

8

1

8
0

648 : 3 = 216

TaiLieu.VN

. 6 chia 3 được 2,viết 2.

. Hạ 8, được 18; 18 chia 3 được 6,
viết 6.
. 6 nhân 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
b, 236 : 5 = ?
2 3 6
2 0

5
4 7

3 6
3 5
1
236 : 5 = 47 ( dư 1 )
TaiLieu.VN

. 23 chia 5 được 4 , viết 4
4 nhân 5 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3.

. Hạ 6 , được 36 ; 36 chia 5 được 7,
viết 7
7 nhân 5 bằng 35 ; 36 trừ 35 bằng 1.


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập :
1. Tính :
a, 872

4

390

6

905

5

b, 457

4

489

5

230

6

TaiLieu.VN


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập :
1. Tính :
a, 872
8

4

390

6

905

5

218

36

65

5

181

07

030

40

4

30

40

32

TaiLieu.VN

0

05

32

5

0

0


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập :
1. Tính :
b, 457
4

4
114

489
45

5
97

230
18

05

39

50

4

35

48

4

2

17
16
1
TaiLieu.VN

6
38


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập :
2. Có 234 học sinh xếp hàng , mỗi hàng có 9 học sinh . Hỏi có tất
cả bao nhiêu hàng ?
Bài giải :
Số hàng có tất cả là :
234 : 9 = 26 (hàng )
Đáp số : 26 hàng

TaiLieu.VN


Môn : Toán
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Luyện tập :
3. Viết (theo mẫu ) :
Số đã cho

888 kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần 432 m : 8 = 54 m

111 kg

75 giờ

39 ngày

Giảm 6 lần 432 m : 6 = 72 m

148 kg

100 giờ

52 ngày

TaiLieu.VN

432 m


Môn : Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Củng cố :
Dặn dò : Về nhà xem trước bài :
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( T T )

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×