Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 3 bài 10: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC DŨNG SĨ THANH KHÊ

TaiLieu.VN


BÀI CŨ :
1.Thực hiện phép nhân vào giấy nháp và cho biết kết quả ?

341
x 2
682

TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
II.BÀI MỚI

VÍ DỤ 1:


1034 x 2 = ?
1. Nêu cách đặt tính ?
Thừa số thứ nhất đặt ở trên
1034
X

2

Thừa số thứ hai đặt ở dưới
Dấu nhân đặt giữa hai thừa số
Dùng thước gạch ngang ở dưới

TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
II.BÀI MỚI
2. Cách thực hiện phép tính
1034
x 2
20 68

2 nhân với 4 bằng 8, viết 8
2 nhân với 3 bằng 6, viết 6
2 nhân với 0 bằng 0, viết 0
2 nhân với 1 bằng 2, viết 2

* Vậy : 1034 x 2 = 2068
TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
II.BÀI MỚI
2125 x 3 = ?
Cách tính
1. Nêu cách đặt tính ?
• 3 nhân 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1


2125
• 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
x
3
6 375

• 3 nhân 1 bằng 3, viết 3
• 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

* Vậy : 2125 x 3 = 6375
TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
II.BÀI MỚI
Bước 1 Đặt tính : Thừa số thứ nhất đặt ở trên
Thừa số thứ hai dưới thừa số thứ nhất
Dấu x đặt giữa hai thừa sô.
Dùng thước gạch ngang.
Bước 2 Thực hiện phép tính
Thực hiện từ phải qua trái.( Bắt đầu từ hàng
đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn

TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
III.LUYỆN TẬP
BÀI 1/113 : TÍNH
1234
x
2

4013
x
2

2116
x
3

1072
x
4

2468

8026

6348

4288

TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
III.LUYỆN TẬP
BÀI 2/113 : ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH

a) 1023 x 3
1023
x 3
3069

TaiLieu.VN

1810 x 5
1810
x 5
9050


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
III.LUYỆN TẬP
BÀI 3/ sgk trang 113 :
* Bài toán cho biết gì ?
Xây một bức tường hết 1015 viên gạch
* Bài toán hỏi gì ?
Xây bốn bức tường như vậy hết bao nhiêu viên gạch .
* Theo em bài toán này tóm tắt bằng gì ?
Bằng lời văn
TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
III.LUYỆN TẬP
BÀI 3/ sgk trang 113 :
Tóm tắt :
1 bức tường : 1025 viên gạch
4 bức tường : …. viên gạch ?
Giải
Số viên gạch xây bốn bức tường là :
1015 x 4 = 4060 ( viên )
Đáp số : 4060 viên gạch
TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
III.LUYỆN TẬP
BÀI 4/ 113 Tính nhẩm :
2000 x 2 = 4000

20 x 5 = 100

4000 x 2 = 8000

200 x 5 = 1000

3000 x 2 = 6000

2000 x 5 = 10000

TaiLieu.VN


TOÁN ( 109 ) NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ ( TR 133 )
IV.CỦNG CỐ
Muốn nhân một số có bốn chữ số với số có một
chữ số ta làm như thế nào ?

TaiLieu.VN


Xin chân thành
cảm ơn các thầy,
cô giáo
Chúc các em chăm
ngoan, học giỏi

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×