Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 1: Các số có 5 chữ số

Tiết 131: Các số có năm chữ số

TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG

TaiLieu.VN

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục


Đơn vị

10 000
10 000
10 000
10 000

1 000
1 000

100
100
100

10

1
1
1
1
1
1

4

2

3

1

6


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG


Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

10 000
10 000
10 000
10 000

1 000
1 000

100
100
100

10

1
1
1
1
1
1

4

2

3

1

6

Viết số:
Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu

TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Đọc cặp số sau:
5 327 và 45 327
6 581 và 96 581

TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 1: trang 140 Viết( theo mẫu)
a, Mẫu:
HÀNG

TaiLieu.VN

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

10 000
10 000
10 000

1 000
1 000
1 000

100
100

10

1
1
1
1

3

3

2

1

4


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 1: trang 140 (Viết theo mẫu)
a, Mẫu:
HÀNG

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

10 000
10 000
10 000

1 000
1 000
1 000

100
100

10

1
1
1
1

3

3

2

1

4

Viết số:
Đọc số: Ba mươi ba nghìn hai trăm mưòi bốn.
b,
TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 2: trang 141 Viết (theo mẫu)
HÀNG

Chục
nghìn

Nghìn

Trăm

Viết số
Chục

Đơn vị

6

6
8

3

5

2

3

5

1

8

7

9

4

3

6

1

5

7

1

3

6

1

5

4

1

1

TaiLieu.VN

Đọc số

6

Sáu mươi tám nghìn
ba trăm năm mươi hai


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Bài 3: (trang 141) Đọc các số:
23 116 : Hai mươi ba nghìn một trăm mười sáu.
12 427 : Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy.
3 116 : Ba nghìn một trăm mười sáu.
82 427 : Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy.
Bài 4: (trang 141)

TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
Đọc số: 96 512

TaiLieu.VN


TOÁN

4. Các số đến 100 000
Tiết 131: Các số có 5 chữ số
HÀNG

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

10 000
10 000
10 000
10 000

1 000
1 000

100
100
100

10

1
1
1
1
1
1

3

1

6

4
2
Viết số: 42 316

Đọc số: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu.
*Thực hành:
Bài 1: (trang 140)
Bài 2: (trang 141)
Bài 3: (trang 141)
TaiLieu.VN
Bài 4: (trang 141)


VÀ KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ

Các thầy cô giáo

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×