Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 4: Diện tích của 1 hình

Giáo án điện tử
Môn toán 3
Tên bài giảng :

Diện tích của một hình
•TaiLieu.VN


MỤC TIÊU
 Bước đầu làm quen với khái niệm diện tích.
 Có biểu tượng về diện tích thông qua bài tập so sánh
diện tích của các hình.
 Có biểu tượng về diện tích bé hơn, diện tích bằng
nhau, tổng diện tích.

•TaiLieu.VN


KiỀM TRA BÀI CŨ
•Muốn so sánh các số có 5 chữ số em làm thế nào?
•Số nào có nhiều chữ số hơn là số lớn hơn.


•So sánh từng cặp số bắt đầu từ hàng cao nhất.

•TaiLieu.VN


•TaiLieu.VN


Họat động 1 : Nhận biết diện tích của một hình

Đây là
hình gì ?Hình tròn

Đây là
hình gì ?
Hình chữ nhậtToàn bộ phần tô màu là
diện tích hình chữ nhật

Toàn bộ phần tô màu
là diện tích hình tròn
•TaiLieu.VN


Họat động 2 : So Sánh diện tích các hình
Việc 1 : So

Sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình tròn

Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn

•TaiLieu.VN
Việc 2 : So

Sánh diện tích hai hình bằng nhau

1
2

3

1
4

5

A
Hình A gồm mấy ô vuông ?
Hình A gồm 5 ôvuông .

Diện tích hình A =
•TaiLieu.VN

2

3

4

5

B
Hình B gồm mấy ô vuông ?
Hình B gồm 5 ô vuông .

Diện tích hình B


Việc 3 : So

Sánh diện tích của 1 hình với tổng diện tích của 2

Diện
hình tích hình P gồm mấy ô vuông
Hình P gồm
?

P

10 ô vuông
như nhau

Hình M gồm
6 ô vuông

Diện tích = Diện tích + Diện tích
hình M
hình N
hình P
Hình N gồm
4 ô vuông
•TaiLieu.VN

M
M
Diện tích hình M
gồm mấy ô vuông
?

N
Diện tích hình N
gồm mấy ô vuông


Họat động 3: Luyện tập
Bài tập 1

P

Q

Hình P gồm bao nhiêu ô vuông Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông
?Hình P gồm 11 ô vuông.
?Hình Q gồm 10 ô vuông .
Diện tích hình P >
•TaiLieu.VN

Diện tích hình Q


Bài tập 2
A

D

B

C
Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Diện tích hình tam giác ABD lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD.
b)
b) Diện tích hình tam giác ABD bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.
c) Diện tích hình tam giác ABD bằng diện tích hình tứ giác ABCD.
•TaiLieu.VN


Bài tập 3

So
Sánh

A
•Hình A

Diện tích hình A
•TaiLieu.VN

B
•Hình B

= Diện tích hình B


So Sánh

Họat động 4 : Củng cố
E

A

B

D
Diện tích hình chữ nhật ABCD = ……… + …….. + ………. ?
Diện tích hình
Chữ nhật ABCD
•TaiLieu.VN

=

Diện tích hình
Tam giác ADE

+

Diện tích hình
Tam giác DEC

+

C

Diện tích hình
Tam giác EBC


Dặn dò
Về nhà xem trước bài :

Đơn vị đo diện tích, Xăng-ti-mét vuông
Chuẩn bị : Một hình vuông có cạnh 1cm

•TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×