Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 7: Ôn tập về hình học

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG HÒA C

BÀI GIẢNG MÔN: TOÁN


Toán:
Kiểm tra bài cũ

3dm245cm2 =.....345cm2
6 2
2
600cm =.......dm

5m27dm2=....507dm2
1400
14dm2 =..... cm2


Toán:
Ôn tập về hình học


Bài 1: Quan sát hình bên, hãy chỉ ra:

A

B

a) Các cạnh song song với nhau:
b) Các cạnh vuông góc với nhau:
D

C


Toán:
Ôn tập về hình học
a/ Cạnh AB song song với cạnh DC.
b/ Cạnh BA vuông góc với cạnh AD.
Cạnh AD vuông góc với cạnh DC.


Toán:
Ôn tập về hình học
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S
4cm

3cm

3cm
Hình 1

Hình 2

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2
b) Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2
c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1
d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

S
S
S


Đ


Toán:
Ôn tập về hình học

Bài 4: Để lát nền một phòng học hình chữ nhật,
người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh
20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín
nền phòng học đó,biết rằng nền phòng học có
chiều rộng 5 m, chiều dài 8 m và phần mạch vữa
không đáng kể.


Toán:
Ôn tập về hình học

Bài giải
Diện tích của 1 viên gạch là:
20 X 20 = 400 (cm2)
Diện tích của nền phòng học là:
5 X 8 = 40 (m2)
40 m = 400.000 cm2
Số viên gạch cần để lát kín nền
phòng học là:
400.000 : 400 = 1.000 (viên)
Đáp số: 1.000 viên gạch


Toán:
Ôn tập về hình học

-Nhận

xét – Tuyên dương.


Toán:
Ôn tập về hình học

Cũng cố - Dặn dò:
-Nhận xét giờ học:Thứ ba, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Toán
Ôn tập vể hình họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×