Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

TOÁN 3
ĐỀ BÀI

: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ
(SGK trang 29)

TaiLieu.VN


1) BÀI MỚI
PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

8
8
0

TaiLieu.VN

2
4


8 Chia 2 bằng 4, viết 4
4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0
Ta nói 8 : 2 là phép chia hết
Ta viết : 8 : 2 = 4
Đọc là : Tám chia hai bằng bốn


9
8
1

2

9 Chia 2 bằng 4, viết 4

4

4 nhân 2 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1
Ta nói 9 : 2 là phép chia có dư, 1 là số dư
Ta viết : 9 : 2 = 4 (dư 1)
Đọc là : Chín chia hai bằng bốn dư một
Lưu ý : Số dư bé hơn số chia

TaiLieu.VN


2) LUYỆN TẬP
Bài 1 : HS thực hiện theo nhóm 4 và trình trên bảng phụ
a)
5
4

20
20

0
Viết : 20 : 5 = 4
b)

193

18
1

6

Viết : 19 : = 6 (dư 1)

TaiLieu.VN

15
15

3
5

0
Viết : 15 : 3 = 5
29
24
5

6
4

Viết : 19 : = 6 (dư 5)

24
4
24
6
0
Viết : 24 : 4 = 6
19
16
3

4
4

Viết : 19 : = 6 (dư 3)


2) LUYỆN TẬP
c)
20
12

3
4

28
24
4

8
Viết : 20 : 3 = 4(dư 8)

Viết : 28 : 4 = 6 (dư 4)

42
42
0
TaiLieu.VN

4
6

6
7

Viết : 42 : 6 = 7

46
40
6

5
8

Viết : 46 : 5 = 8

(dư 6)


Bài 2

Đ
S

?

32
32
0

4

48
48
0

TaiLieu.VN

30
24
6

6

6

20

3

8

15

5

8

Đ

Đ

5

4

S

S


Bài 3 :Đã khoanh vào

1
2

số ô tô trong hình nào ?

a)

1
2

b)

TaiLieu.VN


3) Củng cố
Trò chơi : đúng điền (Đ) sai điền (S) vào ô trống
a)
b)
20 5
20 4
0
19
18
1
25
20
5
TaiLieu.VN

Đ

3
6

Đ

4
5

S

24
24
0

4
6

19
12
7

4

15
15
0

Đ

3

S

3
5

Đ


4) Nhận xét tiết học - dặn dò
*********************************

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHOẺ
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×