Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

Trường tiểu học số 1 Thanh Xương


Toán:

Kiểm tra bài cũ
• Ví dụ : 14273  3 = ?

14273 x 3 = 42819

142 73
x
3
4 2819


 1/Tính :
21526
x
3


40729
x
2

64578

81458

17092
x
4
88368


 2/Số?
Thừa số

19 091

13 070

10 709

Thừa số

5

6

7

Tích

95 455

78 420

74 963Toán:

Bài 3:
Lần đầu người ta chuyển 27 150kg thóc vào kho, lần sau
chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần
chuyển vào kho được bao nhiêu ki- lô- gam thóc ?
Bài giải
Số ki –lô gam thóc lần sau chuyển được là:
27 150 x 2 = 54 300 (kg)
Số ki –lô gam thóc cả hai lần chuyển được là:
27 150 + 54 300 = 81 450 (kg)
Đáp số: 81 450 kg21245
x
3
63735


42718
x
2
6
65436

42718
x
2
8
85436


Chào tạm biệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×