Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 11: Nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

Toán 3
NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI
SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ


• Mục tiêu: Giúp Hs biết nhân số có năm chữ số với
số có một chữ số (có hai lần nhớ không liền nhau
• Kiểm tra bài cũ :
• Tính : 35820 + 25079 =

92684 – 45326 =
• Kiểm tra kết quả
• 35820 + 25079 = 60899
• 92684 – 45326 = 47358


• Hoạt động 1
• Dạy bài mới :
• GV ghi đề toán : 14273 x 3 = ?

14273

x

3

4 2 81 9

* 3 nhân 3 bằng 9, viết 9
* 3 nhân 7 bằng 21,viết 1 nhớ 2

* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8
* 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1
* 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4,viết 4

14273 X 3 = 42819


• Hoạt động 2
• Luyện tập
• HS đọc đề bài và thực hiện theo cột dọc

21526
× 3

40729
× 2

17092
× 4

15180
× 5


Kết quả :

21526
× 3
64578

40729


× 2

17092
× 4

15180
× 5

81458

68368

75400

Nhận xét


• Bài số 2 HS điền số :
Thừa số

19091

13070

10709

Thừa số

5

6

7

Tích

95455

78420

74963


• Bài số 3 Học snh đọc đè toán
• Lần đầu người ta chuyển 27150kg thóc vào kho, lần
sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai
lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki – lô – gam
thóc ?
• Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán:
• Lần sau chuyển bao nhiêu ki – lô – gam thóc vào kho
• Cả hai lần chuyển bao nhiêu ki – lô – gm thóc vào
kho
• Trao đổi nhóm giải bài toán


• Trình bày kết quả :
• Giải
• Số ki – lô – gam thóc chuyển lần sau :
• 27150 x 2 = 54300 (kg)
• Cả hai lần chuyển vào kho được :
• 27150 + 54300 = 81450 (kg)
• Đáp số : 81450 kgHướng dẫn học sinh Giải cách 2
Coi 27150kg chuyển lần đầu là một phần
Thì lần sau chuyển được 2 phần.
Tổng số phần bằng nhau là :
1 + 2 = 3 (phần)
Cả hai lần chuyển vào kho được :
27150 x 3 = 81450 (kg)
Đáp số : 81450 kg


• Củng cố • Dặn dò - Nhận xét tiết học


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×