Tải bản đầy đủ

Tieu luan Triết học Triết lý âm dương ngũ hành trong món ăn Việt

ăn.
Ví dụ, thịt cần được nấu kèm rau củ có màu sắc tương phản, như ớt chuông hay hành.
Nhờ đó, mỗi bữa ăn đều phong phú và cân bằng dinh dưỡng.

15


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phan Ngọc. Bản sắc văn hóa Việt Nam (2015). NXB Văn học.
2. GS.TSKH.Trần Ngọc Thêm (1999). Cơ sở văn hóa Việt Nam. NXB Giáo dục.
3. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (2004). Tìm vê bản sắc văn hoá Việt Nam.
NXB Tp. Hồ Chí Minh.
4. Tổng cục dạy nghề (2013). Giáo trình Văn hóa ẩm thực.
5. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm. Bài Viết: Ẩm thực và ẩm thực Việt Nam từ góc
nhìn Triết lý âm dương. Trường Đại học KHXH-NV, Đại học Quốc gia Tp.
HCM. Bài viết đã trình bày tại Hội thảo khoa học "Kế thừa và nâng cao tính
hợp lý của cách ăn truyền thống Việt Nam" do Hội Dinh dưỡng Việt Nam tổ
chức tại Hà Nội ngày 17-8-2007; Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, số 2+3,
2007.

16
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×