Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

GV: Hoàng Văn Hải
TaiLieu.VN


Toán

Tìm

1
6

của 54 ngày

1 của 54 ngày = 54 : 6 = 9 ngày
6
- đọc bảng nhân 7.


Toán

Bài: Gấp một số lên nhiều lần


Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn
thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti
mét ?


Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài
gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD
dài bao nhiêu xăng ti mét ?
Tóm tắt:

2cm

A

B

C

D

?cm
Bài giải


Toán

Bài: Gấp một số lên nhiều lần


Toán

Bài: Gấp một số lên nhiều lần

Luyện tập
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần
tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:


Bài giải
6 tuổi
Em
Chị

? Tuổi


Bài 2: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần
số quả cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả
cam ?
Tóm tắt:

7 quả
Con
Mẹ

? quả


Toỏn

Bi: Gp mt s lờn nhiu ln

Bi 3: Vit s thớch hp vo ụ trng (theo mu)
Số đã cho

3

Nhiều hơn số
đã cho 5 đơn
vị

8

Gấp 5 lần số
đã cho

15

6

4

7

5

0


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


t:
ế
i
b
n

b
Đố các
g
k
7
t
ế
i
b
Muốn
à
l
n

l
8
gấp
g
k
u
ê
i
h
n
bao
?
o
à
n
ế
h
ta làm t


O.O
.
.
O
Ó
Ò

I.

R
G
N
ĐÚ
,
M

L
T
TỐ
!
M

L
TỐT
IẾT 7IẾ
MUỐN B LẦN
8
P

G
G
K
ÊU
I
H
N
O
LÀ BA
ẤY
L
A
T
G
K
)
G
K
(
6
5
8=
7


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


Ha, Ha …


Đúng rồi, cháu
giỏi rồi
lắm! !
Đúng
Muốn gấp một số lên nhiều
lần ta lấy số đó nhân với số lần.


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


Các bạn
ơi !
18 mét
là mấy
được gấ
m ét
p lên 3
lầ n ?


6M mét
À. Ồ,nhỉ
BẠN
Mấy
???GIỎI
THẾ !
CẢM ƠN BẠN !


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


Đố các bạn:
35 lít là 5 lít được
gấp lên mấy lần ?


Tốt, tốt lắm, tốt lắm …
35 lít là 5 lít được gấp lên 7 lần.


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×