Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAM LỘ
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ CHƠN NHƠN

XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM
HỌC SINH CÙNG THAM DỰ TIẾT HỌC
HÔM NAY!
Start

TaiLieu.VN


1. KIỂM TRA BÀI CŨ:

Thực hiện các phép tính sau:
a. 7 x 5 + 15 = 35 + 15

= 50
b. 7 x 9 + 17 = 63 + 17

= 80
TaiLieu.VNBÀI: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
2. DẠY - HỌC BÀI MỚI
2.1. Hướng dẫn thực hiện gấp một số lên
nhiều lần:
- Nêu bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài
gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng
CD dài mấy xăng-ti-mét?
TaiLieu.VN


Vẽ đoạn thẳng AB: Đoạn thẳng AB dài
2cm.
-

-Vẽ đoạn thẳng CD: có độ dài gấp đoạn
thẳng 3 lần đoạn thẳng AB.
-Ta coi đoạn thẳng AB là một phần. Vậy
đoạn thẳng CD là 3 phần như thế, ta có sơ
đồ như sau:
TaiLieu.VN


Ta có sơ đồ sau:

- Yêu cầu: Tìm độ dài của đoạn thẳng CD?
TaiLieu.VN


- Tìm độ dài của đoạn thẳng CD:
2 + 2 + 2 = 6 (cm)
2 x 3 = 6 (cm)
Hai cách tính trên đều đúng, tuy nhiên tổng
2 + 2 + 2 có thể chuyển thành phép tính nhân
2 x 3. Mà 2 chính là độ dài đoạn thẳng AB, 3
chính là độ dài đoạn thẳng CD gấp độ dài
đoạn thẳng AB. Vậy để tìm độ dài đoạn
thẳng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB, ta lấy độ


dài đoạn thẳng AB nhân với số lần là nhân
với 3.

TaiLieu.VN


Bài giải

Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
- Bài toán trên được gọi là bài toán về gấp
một số lên nhiều lần.

TaiLieu.VN


VÍ DỤ:

Ví dụ 1: Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm thế nào?
... Ta thực hiện: 2 x 4 = 8 (cm)
Ví dụ 2: Muốn gấp 4 kg lên 5 lần ta làm thế nào?
... Ta thực hiện: 2 x 4 = 8 (cm)
Vậy muốn gấp một số lên một số lần ta làm
như thế nào?
Ta lấy số đó nhân với số lần.
TaiLieu.VN


2.3. Luyện tập - thực hành:
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần
tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
- Năm nay em mấy tuổi?
- Năm nay em 6 tuổi.
- Tuổi chị như thế nào so với tuổi của em?
- Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
- Bài toán yêu cầu tìm gì?
- Bài toán yêu cầu tìm tuổi chị
TaiLieu.VN


- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Bài toán thuộc dạng toán về gấp một số lên
một số lần.
Bài giải
Năm nay tuổi của chị là:
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi
TaiLieu.VN


Bài 2:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Tính số cam mẹ hái được
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Bài toán thuộc dạng toán về gấp một số
lên một số lần.

TaiLieu.VN


Tóm tắt bài toán:
Con hái:
Mẹ hái:
Bài giải
Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×