Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn : Toán ( Lớp 3 )
Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


Môn : Toán
Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán : Đoạn thẳng AB dài 2 cm , đoạn thẳng CD dài gấp 3
lần đoạn thẳng AB . Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Đoạn thẳng AB dài mấy cm ?
Đoạn thẳng CD dài như thế nào với đoạn thẳng CD ?
Đoạn thẳng AB dài 2 cm
Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD

TaiLieu.VN


Môn : Toán


Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Nếu coi đoạn thẳng AB là 1 phần thì đoạn thẳng CD là
mấy phần như thế ?
2 cm
Chọn đáp án đúng :

Tóm tắt :

a,

A

B

C

D
? cm

b,

A

2 cm

B

C

D
? cm

c,

A

2 cm

B


C

D
? cm

TaiLieu.VN


Môn : Toán

Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Tóm tắt :

A

2 cm

B

C

D
? cm

Tìm độ dài đoạn thẳng CD ?
Độ dài đoạn thẳng CD là :
C1 : 2 + 2 + 2 = 6 (cm )
C2 : 2 x 3 = 6 (cm )

TaiLieu.VN


Môn : Toán

Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Tóm tắt :

Bài giải
A
B
Độ dài đoạn thẳng CD là :
C
D
2 x 3 = 6 ( cm )
? cm
Đáp số : 6 cm
Vậy muốn
gấpgấp
một2 cm
số lên
làm
Vậy muốn
lên 3nhiều
lần talần
làm ta
như
thếnhư
nào ?thế
Muốn
gấpsố
4 kg
5 lần ta
?
nào ?gấp
Muốn
một
lênlênnhiều
lầnlàm
tanhư
lấy thế
số nào
đó nhân
với số lần.
2 cm

x 5 là
= gì?
20 ( kg )
Có thể gọi dạng toán4này
Dạng toán gấp một số lên nhiều lần .
Cách giải dạng toán này như thế nào ?
Cách giải là : Lấy số đó nhân với số lần .

TaiLieu.VN


Môn : Toán

Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi , tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi
năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Em :
Chị :

6 tuổi

? tuổi
Bài giải
Tuổi chị năm nay là :
6 x 2 = 12 ( tuổi )
Đáp số: 6 tuổi

Kết quả đúng
TaiLieu.VN

Kết quả sai


Môn : Toán

Tiết 33 : Gấp một số lên nhiều lần
Bài tập 2 : Con hái được 7 quả cam , mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con . Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Bài thuộc dạng toán gì ?
Tóm tắt
Con hái
Mẹ hái

7 quả

Cách giải như thế nào ?
? quả

Bài giải
Mẹ hái được số quả là :
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số:35 quả

Kết quả đúng
TaiLieu.VN

Kết quả sai


Mụn : Toỏn

Tit 33 : Gp mt s lờn nhiu ln
Bi 3 : Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu)

TaiLieu.VN

Số đã cho
Nhiều hơn số
đã cho
5 đơn vị

3

8

Gấp 5 lần số đã
cho

1
5

6

4

7

5

0


Mụn : Toỏn

Tit 33 : Gp mt s lờn nhiu ln
Bi 3 : Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu)
Chn ỏp ỏn ỳng :

A)

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn
vị

8

11

9

2

10

5

15

17

13

35

25

5

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn
vị

8

11

9

12

10

5

15

30

20

35

25

0

Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn
vị

8

1

9

12

0

0

15

30

13

19

25

5

Gấp 5 lần số đã cho

B)

Gấp 5 lần số đã cho

C)
TaiLieu.VN

Gấp 5 lần số đã cho


Hoan hô!
Hoan hô!
Bạn làm rất tốt

TaiLieu.VN


Rất tiếc
Bạn còn bị nhầm.
(Bạn cần cố gắng hơn
nhé !)

TaiLieu.VN


Hoan hô !
Bạn thông
minh quá !

TaiLieu.VN


Rất tiếc
Bạn bị nhầm rồi !

TaiLieu.VN


Giờ học đến đây là
kết thúc
Xin tạm biệt thầy cô và các bạn học sinh

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×