Tải bản đầy đủ

BẢN VẼ MÓNG CẨU THÁP

STT / No.

CONFIRM

1

3

2
3
4

HOA LAM INTERNATIONAL HOSPITAL
:

532A Kinh Duong Vuong St., Binh Tri Dong B Ward,
Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City

4

1


HOA LAM INTERNATIONAL
HOPITAL COMPANY LIMITED
ADD: High-tech Healthcare Park
532A Kinh Duong Vuong, Binh Tri Dong B Ward,
Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel.:+84- 8-38221745 I Fax.:+84- 8-38221729

APPROVED BY

2

2

1

3

4

ARTELIA VIETNAM CO.,LTD

APPROVED BY

HALIM
HALIM CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY
APPROVED BY

5
CHECKED BY :

DRAWN BY:

5
5

WORKING DRAWING

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×