Tải bản đầy đủ

unit 16

historical (a) [his'tɔrikəl]: có liên quan đến lịch sử
cultural (a) ['kʌlt∫ərəl]: thuộc về văn hóa
dynasty (n) ['dinəsti]: triều đại
representative (n) [repri'zentətiv]: biểu tượng
Confucian (n) [kən'fju:∫n]: đạo nho
memorialize (v) [mə'mɔ:riəlaiz]: tôn vinh, tưởng nhớ
scholar (n) ['skɔlə]: học giả
achievement (n) [ə't∫i:vmənt]: thành tích
engrave (v) [in'greiv]: khắc, chạm trổ
stele (n) ['sti:li]: bia đá ( số nhiều: stelae)
giant (a) ['dʒaiənt]: to lớn, khổng lồ
tortoise (n) ['tɔ:təs]: con rùa ( trên cạn)
banyan ['bæniən] tree (n): cây đa
feudal (a) ['fju:dl]: phong kiến
flourish (v) ['flʌri∫]: hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ
pride (n) [praid]: niềm tự hào
LISTENING
1. What are the names of the places? (Tên của các địa danh là gì?)
(1) Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city (Nhà thờ Đức
Bà)


Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương
cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên
tội, tiếng Anh: Immaculate Conception Cathedral Basilica, tiếng
Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Saïgon, gọi tắt là Nhà thờ Đức
Bà) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí
Minh, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn,
điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của
du lịch Việt Nam.Nhà thờ mang danh hiệu Đức Bà
Năm 1958, Linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (sau làm Giám
mục giáo phận Phú Cường, nay đã qua đời), cai quản Giáo xứ Sài
Gòn thời ấy, đã đặt tạc một Tượng Đức Mẹ Hòa bình bằng loại đá
cẩm thạch trắng Carrara của Ý. Tượng được tạc tại Pietrasanta
cách Roma khoảng 500 km. Khi tượng hoàn tất thì được đưa
xuống tàu Oyanox vào ngày 8 tháng 1 năm 1959 từ hải cảng
Gênes chở tượng qua Việt Nam và tới Sài Gòn ngày 15 tháng 2
năm 1959. Sau đó, công ty Société d'Entreprises đã dựng tượng
Đức Mẹ lên bệ đá vốn còn để trống kể từ năm 1945 trước nhà


thờ. Tự tay linh mục viết câu kinh cầu nguyện "Xin Đức Mẹ cho
Việt Nam được hòa bình" rồi đọc trước đông đảo quan khách có
mặt hôm ấy.

(2) Ha Long Bay

https://www.youtube.com/watch?v=lTCsqTlcjvg
(3) The Huc bridge (Hoan Kiem Lake) in Ha Noi

(4) Noon Gate in Hue Imperial City (Cửa Ngọ Môn) (giờ Ngọ
từ 11h trưa đến 1h chiều)


Ngọ Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành (còn gọi là Đại
Nội) – Kinh Thành Huế, cũng được coi là bộ mặt của Hoàng Thành và
vương triều phong kiến. Ngọ Môn được xây dựng dưới thời Vua Minh
Mạng - vua thứ 2 của nhà Nguyễn. Trải qua hơn 180 năm với những
tác động của thời gian, thiên nhiên - khí hậu miền trung khắc nghiệt,
và cả khói lửa chiến tranh; nhưng Ngọ Môn vẫn tồn tại và đứng vững
tới ngày hôm nay để trở thành một biểu tượng của xứ Huế.
Năm 1833, trong công cuộc quy hoạch xây dựng, nâng cấp tổng thể
Hoàng cung, Vua Minh Mạng đã cho xây dựng Ngọ Môn - cổng chính
phía nam Hoàng Thành. Tại vị trí này trước có kiến trúc Nam Khuyết
Đài, được xây dựng dưới thời Vua Gia Long; trên đài có điện Càn
Nguyên, hai bên có hai cửa là Tả Đoan Môn và Hữu Đoan Môn. Tất
cả các kiến trúc này đã bị triệt giải để xây dựng Ngọ Môn.

merchant: nhà buôn, thương gia

pillar: cột

carved: khắc

destination: điểm đến

vessel: thuyền lớn, tàu lớn

ornamental: trang trí

heritage: di sản

certified: chứng nhậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×