Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu

BÀI 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về Kiến Thức :
- Giúp học sinh nắm khái quát tình hình chung với những nét nổi bật của các nước Tây âu sau
chiến tranh .
- Xu thế liên kết của khu vực này ngày càng trở nên phổ biến , Tây âu là khu vực đi đầu trong xu
thế liên kết khu vực .
2 / Về Tư Tưởng :
- Học sinh nhận được những mối liên hệ ,những nguyên nhân dẫn đến sự liên kết khu vực , mối
liên hệ giữa các nước Tây Aâu và Mĩ sau chiến tranh .
- Thấy được sau năm 1975quan hệ giữa Việt Nam và các nước Tây Aâu ngày càng phát triễn .
3 / Về Kỹ Năng :
- Sử dụng bản đồ để quan sát và chỉ vị trí các nước Tây Âu
- Rèn kỹ năng tu duy và phân tích tổng hợp
B /ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Lược đồ các nước Tây Aâu hoặc bản đồ Châu Aâu .
C /HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Giới Thiệu Bài Mới :
Gv giới thiệu như sách giáo khoa
II/ Dạy Và Học Bài Mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

-Giáo viên dùng bản đồ châu âu để giới thiệu
các nước Đông Aâu
- Cho HS đọc từ đầu cho đến quân sự .
1) Thảo luận nhóm : sau chiến tranh tình hình
các nước châu âu có những nét nổi bật gì về
kinh tế, chính trị ?
- Hs trình bày
- Giáo viên vừa nhận xét vừa phân tích kỹ
2 ) Vì sao sau chiến tranh kinh tế các nước lại
phụ thuộc vào Mĩ ?
3 ) Sự lệ thuộc kinh tế có làm ảnh hưởng và
chi phối chính sách đối nội đối ngoại của các
nước Tây Âu không ? vì sao ?
4 ) Em có nhận xét gì về chính sách đối nội
đối ngoại của các nước Tây âu ?
5 ) Sau chiến tranh số phận của nước Đức ra
sao ?
- Gv phân tích kỹ về tình hình nước Đức .
6) Vì sao sau chiến tranh các nước Tây Aâu
lại có xu hướng liên kết ? các tổ chức liên kết
đầu tiên là gì? (Sgk )
7) Em hãy nêu quá trình hình thành khối liên
minh châu âu EU ?

NỘI DUNG GHI BÀI
I / Tình hình chung
* Kinh Tế :
-Bị tàn phá trong chiến tranh .
-1948 nhận viện trợ của Mĩ để phục hồi
kinh tế
- Kết quả : kinh tế phục hồi nhưng phụ
thuộc Mĩ .
* chính trị :
-Đối Nội : giai cấp tư sản cầm quyền thu
hẹp quyền tự do dân chủ ,xoá bỏ cải cách
tiến bộ , ngăn cản phong trào công nhân và
dân chủ
- Đối Ngoại: gây chiến tranh xâm lược ,
tham gia khối quân sự Na To ( Mĩ thành
lập 4 – 1949 )


* Nước Đức :
- Bị phân chia thành 4 khu vực chiếm đóng
- 9 -1949 CH liên bang đức thành lập
- 10 -1949 Ch dân chủ đức thành lập
- 3 -10 -1990 hợp nhất thành Ch liên bang
Đức .
II/ Sự liên kết khu vực :
a / Quá trình liên kết :


- Hs đọc SGK từ (Tháng 7 - 67 cho đến hết )
- Nêu những sự kiện dẫn đến việc ra đời của EU
- Dùng lược đồ hình 21 SGK để HS chỉ các
nước trong liên minh EU .
-Giáo viên phân tích thêm Hội nghị Ma –a –xtơ
– rích (Hà Lan ) ,vai trò của đồng tiền chung
Châu Âu EU RO 1 -1 -1999 .
8) Nguyên nhân nào đã đưa đến sự liên kết
trên ?
- HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK nắm những ý chính

-4 / 1951 : “ cộng đồng than , thép Châu
Âu ” ra đời gồm 6 nước Pháp , Đức , Ita
Li A , Bỉ , Gà Lan và Lúc Xăm bua.
-3 /1957 : 6 nước thành lập “ Cộng động
năng lượng nguyên tử châu âu ” rồi “ Cộng
đồng kinh tế Châu Âu” ( E EC )
- 7 /1967 ba cộng đồng trên sáp nhập
thành Cộng đồng Châu Âu .( EC )
- 12 /1991 tại hội nghị cấp cao Ma a xtơ
rích (Hà Lan ) quyết định cộng đồng châu
âu mang tên gọi mới là Liên minh Châu
Âu (EU) .
- Hiện nay EU là liên minh chính trị kinh
tế lớn nhất thế giới , trở thành một trong 3
trung tâm kinh tế thế giới . Số thành viên
của Eu là 25 nước ( 2004 )
b / Nguyên nhân của sự liên kết :( SGKT
42 )

III/ Sơ Kết Bài Học :
Sau chiến tranh hầu hết các nước tây âu đều phụ thuộc Mĩ về kinh tế và chính trị ,kinh tế các
nước phát triễn mạnh và dẫn đến hình thành sự liên kết . Sự ra đời của liên minh Châu Aâu đã
chứng minh sự liên kết khu vực đã tạo ảnh hưởng đối với thế giới .
IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập :
1 ) Vì sao các nước Tây Aâu có xu hướng liên kết ?
2 Bài tập : Lập bảng hệ thống về thời gian và quá trình thành lập các tổ
chức liên kết ở Châu Âu ?
Thời Gian
Các tổ chức liên kếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×