Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu

Bài 10

CÁC NƯỚC TÂY ÂU
A/ Mục tiêu
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Những nét khái quát nhất của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới
lần thứ hai đến nay;
- Xu thế liên kết giữa các khu vực đang phát triển trên thế giới, Tây Âu là
những nước đi đầu thực hiện xu thế này.
2/ Tư tưởng:
- Thông qua những kiến thức trong bài, HS cần nhận thức được mối quan hệ,
nguyên nhân dẫn tới sự kiện liên kết khu vực giữa các nước Tây Âu, mối quan hệ
giữa Tây Âu và Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
- Mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước Tây Âu từ 1975 đến nay dần dần
được thiết lập và càng ngày phát triển.
3/ Kĩ năng:
Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và phương pháp tư duy tổng hợp, phân tích,
so sánh.
B / THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Lược đồ các nước trong Liên minh châu Âu năm 2004 và những tài liệu nói
về EU.

C/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
D/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
*/ Ổn định:
*/ Kiểm tra bài cũ:
? Nêu nguyên nhân sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản?
*/ Dạy bài mới:
* Hoạt động 1
GV: Dùng bản đồ châu Âu (giới thiệu khái quát
các nước Tây Âu)
? Em cho biết những thiệt hại của các nước Tây
Âu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai?
? Để khôi phục kinh tế, các nước Tây Âu đã làm
gì? Quan hệ giữa Tây Âu và Mỹ ra sao?
Gv: Giải thích thêm: Macsan là tên ngoại trưởng
Mỹ lúc đó đã đề xướng ra kế hoạch này.
? Sau khi nhận viện trợ Mỹ, quan hệ giữa Tây Âu
và Mỹ ntn?

I/ Tình hình chung:
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai,
nhiều nước Tây Âu bị tàn phá nặng nề.
- Năm 1948, các nước Tây Âu thực hiện
“Kế hoạch Mác-san” để khôi phục kinh
tế.


? Chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau
chiến tranh thế giới lần thứ hai là gì?
? Trong thời kỳ “Chiến tranh lạnh” mâu thuẫn gay
gắt giữa hai phe XHCN và ĐQCN, các nước Tây
Âu làm gì?
? Tình hình nước Đức sau chiến tranh thế giới lần
thứ hai?
? Em hãy nêu những nét nổi bật, nhất của tình
hình các nước Tây Âu từ sau 1945 đến nay là gì?
(GV hướng dẫn để HS trả lời)
* Hoạt động 2
GV: Yêu cầu HS đọc sgk mục II và đặt câu hỏi


? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt từ 1950
trở đi một xu hướng mới phát triển ở Tây Âu là
gì?
? Nguyên nhân dẫn đến sự liên kết khu vực các
nước Tây Âu?
Gv Giải thích thêm và liên hệ khu vực ĐNÁ
? Sự liên kết khu vực của các nước Tây Âu diễn ra
ntn?
? Em cho biết nội dung chính của hội nghị Ma-axtơ-rich (Hà Lan)?
GV: Chốt ý, tổng kết ý.

- Đối ngoại: Tiến hành xâm lược để khôi
phục các nước thuộc địa trước đây,
nhưng thất bại. Nhiều nước Tâu Âu gia
nhập khối quân NATO (4/1949).
- Sau chiến tranh Đức bị chia làm hai
nước, ngày 3-10-1990 nước Đức thống
nhất trở thành cường quốc ở Tây Âu.

II/ Sự liên kết khu vực:
- Mở đầu là sự ra đời của cộng đồng
than, thép châu Âu (4/1951)
- Cộng đồng năng lượng nguyên tử
châu Âu (3/1957).
- Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)
(25-3-1957).
- Tháng 7/1967, 3 cộng đồng trên sáp
nhập với nhau thành cộng đồng châu Âu
(EC).
- Tháng 12- 1991, đổi tên thành Liên
minh châu Âu (EU), hiện nay có trên 25
thành viên. EU hiện là một trong 3 trung
tâm kinh tế - tài chính thế giới.

4/ Củng cố:
- Em trình bày những nét chung nhất về Tây Âu (từ sau Chiến tranh thế
giới thứ hai đến nay)
- Tai sao các nước Tây Âu phải liên kết với nhau để phát triển?
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Học theo câu hỏi đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 11
+ Trả lời các câu hỏi cuối các mục ở SGK.
+ Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài .
-----------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×