Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

Chương V:

CUỘC CÁCH MẠNG KHKT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

Bài 12:
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU
VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ HUẬT
I. Mục tiêu bài học: Qua bài học sinh nắm được:
1. Kiến thức:
Giúp h/s hiểu được nguồn gốc, những thành tựu chủ yếu, ý nghĩa lịch sử và tác
động của cuộc cách mạng KHKT từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Kỹ năng:
Đánh giá được ý nghĩa và những tác động tích cực và hậu quả của cuộc cách
mạng KHKT đem lại.
3. Thái độ:
- Giúp h/s nhận rõ ý chí vươn lên không ngừng, sự phát triển không có giới hạn
của trí tuệ con người nhằm phục vụ cuộc sống ngày càng đỏi hỏi cao của chính con
người.
- Giúp học sinh nhận thức cố gắng chăm chỉ học hành có ý chí về hoài bão
vươn lên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Tranh ảnh về các thành tựu KHKT + Máy chiếu.
2. Học sinh: Tìm hiểu trước bài.
III/ Tiến trình tổ chức dạy và học
1. Ổn định tổ chức: (1’)
9A1:
9A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.
3. Bài mới:
*Giới thiệu bài mới:
Từ những năm 40 thế kỷ XX loài người đã bước vào cuộc cách mạng KHKT với
nội dung phong phú, đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của
cuộc sống con người.
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cần đạt
I- Những thành tự chủ yếu của CM
KHKT.

? Nhắc lại nước nào là nơi khởi đầu của
cuộc cách mạng KHKT hiện đại?


- Nước Mỹ từ giữa những năm 40 của TK
XX.
? Nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng
KHKT ?
- Do nhu cầu về cuộc sống con người, cụ
thể là yêu cầu của sản xuất (công cụ sản
xuất mới có kỹ thuật cao, nguồn năng
lượng mới, vật liệu mới …).
- Do yêu cầu của cuộc chiến tranh thế giới
thứ hai.
? Trong lĩnh vực khoa học cơ bản có những
phát minh gì.
- Toán học, lý, sinh, hóa.
? Về sinh học có phát minh gì nổi bật.
- 3/1997 tạo ra cừu Đô li bằng phương pháp
nhân bản vô tính.


- GV giới thiệu và giải thích hình 24 – sgk.Bản đồ gen người.
? Bản đồ gen nguời ra đời có tác dụng gì.
- Chữa trị những căn bệnh nan y, kéo dài
tuổi thọ của con người…
? Nêu rõ phát minh về công cụ sản xuất
mới.
? Theo em nước nào đã sử dụng máy tính
nhiều nhất.
? Máy tính ra đời và ngày càng nâng cấp về
tính năng có tác dụng gì?
- Tự động hóa sản xuất.
- Kết nối thế giới, trao đổi CN, KHKT.
? Để thay thế cho những nguồn năng lượng
truyền thống đang ngày càng cạn kiệt, con
người đã tìm ra những nguồn năng lượng
nào?
- GV: giới thiệu hình 25 – sgk.
Ngoài ra hiện nay còn sử dụng xăng sinh
học...
? Sự ra đời của các nguồn năng lượng mới
có ý nghĩa gì?
- Giảm tác hại đối với môi trường và những
biến đổi địa hình do khai thác khoáng sản.

- Khoa học cơ bản: phát minh trong
toán học, vật lý, Hóa học, sinh học
(bản đồ gen người, cừu Đô-li ra đời
bằng phương pháp nhân bản vô tính).

- Công cụ sản xuất mới: Máy tính điện
tử, máy tự động, hệ thống máy tự
động.

- Năng lượng mới: nguyên tử, năng
lượng mặt trời, năng lượng gió…


? Trong thời gian này người ta đã sáng chế
ra vật liệu mới gì.
- Năm 1976 có 250.000 loại đến 1982 tăng
lên 335.000 loại.
? Cuộc cách mạng KHKT đã tác động tới
nông nghiệp ra sao?
? Em hiểu thế nào là “Cách mạng xanh”?
Đưa cơ khí hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá,
hoá học hoá vào nông nghiệp
? Tác dụng của cuộc cách mạng xanh?
- Khắc phục nạn đói ăn, thiếu lương thực.
- 1945, 1 lao động nông nghiệp nuôi được
14,6 người đến năm 1977 tăng lên 56
người.
? Nêu những phát minh lớn về giao thông
vận tải và thông tin.
- máy bay siêu âm, truyền hình qua vệ
tinh...
? Em có nhận xét gì về sự phát triển của
Giao thông vận tải, thông tin liên lạc?
? Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ con
người đạt được những thành tựu gì.
- H/s quan sát hình 26 – tr51.
? Em biết gì về người trong hình?
- Neil Am-trong, nhà du hành vũ trụ của
Mỹ đang tìm cách quan sát và chụp các bức
ảnh gửi về trái đất. Anh có câu nói nổi
tiếng: “Đây là một bước đi nhỏ của một con
người
nhưng là bước tiến dài của nhân loại.”
? Nhận xét của em về những thành tựu của
cách mạng KHKT.
=> Nội dung phong phú …

? Cuộc cách mạng KHKT có ý nghĩa gì.

- Vật liệu mới: Chất dẻo, vật liệu siêu
bền, siêu dẫn, siêu cứng...
- Cuộc “cách mạng xanh” trong nông
nghiệp.

- Giao thông vận tải, thông tin có
những tiến bộ thần kỳ.
- Chinh phục vũ trụ: con người bay vào
vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng.

-> Sau chiến tranh thế giới thứ hai,
cách mạng KHKT đã diễn ra với
những nội dung phong phú và toàn
diện, tốc độ phát triển hết sức nhanh
chóng và những hệ quả nhiều mặt
không thể lường hết được.
II- Ý nghĩa và tác động của cách
mạng KHKT.
* Ý nghĩa:
- Tích cực:


+ Mốc chói lọi trong lịch sử tiến hoá
văn minh của loài người
+ Thực hiện những bước nhảy vọt về
? Em hãy liên hệ với tình hình thực tế?
sản xuất và nâng cao mức sống, chất
lượng cuộc sống của con người.
+ Thay đổi về cơ cấu dân cư lao động
trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch
GV: Nông nghiệp không cần nhiều người vụ.
mà tập trung vào công nghiệp và dịch vụ.
? Bên cạnh mặt tích cực thì cuộc cách mạng - Tiêu cực:
KHKT có những tác động tiêu cực gì?
+ Chế tạo vũ khí có sức tàn phá huỷ
diệt.
+ Nạn ô nhiễm môi trường.
? Lấy ví dụ cụ thể.
+ Tai nạn lao động và tai nạn giao
thông.
+ Xuất hiện bệnh tật mới.
? Theo em những bệnh tật mới, đó là bệnh
gì.
- Viêm gan A, B; bệnh HIV, ung thư…
? Cách khắc phục hậu quả của tiến bộ khoa
học kỹ thuật ?
- Ứng dụng những thành tựu KHKT phục
vụ cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống.
- A.Nô-ben đã có câu nói nổi tiếng: “Tôi hi
vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những
phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là
điều xấu”.
4. Củng cố - dặn dò: (2’)
? Cuộc cách mạng KHKT lần thứ hai có những thành tựu gì quan trọng ? ý nghĩa.
? Hãy cho biết vai trò tích cực và những tác động tiêu cực của cách mạng KHKT đối
với cuộc sống con người.
Về nhà:
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk.
- Ôn tập các bài từ bài 1 đến bài 12.
- Chuẩn bị bài 13 – tr52.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×