Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học kĩ thuật

Bài: 12
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT
I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
Nguồn gốc những thành tựu chủ yếu, ý nghĩa lịch sử và tác động của cuộc
cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai của loài người (từ 1945 đến nay). Bộ
mặt thế giới đã thay đổi rất nhiều bởi sự phát triển như vũ bão của khoa học – kỹ
thuật hơn nữa thế kỷ qua.
2/ Tư tưởng:
- Thông qua những kiến thức trong bài, HS cần xác định rõ ý chí vươn lên
không ngừng, cố gắng phấn đấu không mệt mỏi để tiếp thu những thành tựu khoa
học- kỹ thuật mới, sự phát triển trí tuệ không có giới hạn của con người sẽ phục vụ
cuộc sống đòi hỏi ngày càng cao của chính con người.
- Từ đó HS nhận thức được, cần phải cố gắng, chăm chỉ học tập, có ý chí và
hoài bão vươn lên.
3/ Kĩ năng:
Rèn luyện cho HS phương pháp tư duy, tổng hợp, phân tích, liên hệ những
kiến thức đã học với thực tế.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:

Một số tranh ảnh về những thành tựu mới của cuộc cách mạng khoa học - kỷ
thuật lần thứ hai.
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
IV/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
*/ Ổn định:
*/ Kiểm tra bài cũ:
? Em hãy nêu những xu thế phát triển của thế giới ngày nay?
*/ Dạy bài mới:
* Hoạt động 1:
I/ Những thành tựu chủ yếu của
? Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về cách mạng khoa học – Kỹ thuật:
khoa học cơ bản của cuộc cách mạng
khoa học – kỹ thuật lần thứ hai của loài
người?
GV: Hướng dẫn HS xem hình 24, con

- Có những phát minh to lớn, đánh dấu
bước nhảy vọt trong các lĩnh vực: Toán
học, Lý học, Hoá học, Sinh học ứng
dụng vào cuộc sống con người


cừu Đô-li.

? Em cho biết những thành tựu mới về
công cụ sản xuất?
GV: Giải thích thêm:
- Các nhà khoa học còn tạo ra các
Rôbốt “người máy” đảm nhận những
công việc con người không đảm nhận
được: Lặn xuống đáy biển (6-7km), làm
việc trong các nhà máy điện nguyên tử…
? Em hãy cho biết những nguồn năng
lượng mới con người đã tạo ra?
GV: Giới thiệu cho HS xem hình 25,
Nhật Bản đã sử dụng năng lượng mặt
trời rất phổ biến.
?: Em trình bày về “Cuộc cách mạng


xanh” của loài người?
?: Những thành tựu về giao thông vận tải
và thông tin liên lạc?
GV: Minh họa thêm:
? Em biết gì về những thành tựu trong
lĩnh vực chinh phục vũ trụ?
GV: Minh hoạ thêm và chốt ý

+ Tạo được con cừu bằng phương
pháp vô tính (3/1997)
+ Tháng 6/2000, tiến sĩ Cô-lin (Mỹ) đã
công bố “ Bản đồ gen người” Tương
lai loài người sẽ chữa trị được những
căn bệnh nan y
- Công cụ sản xuất: Máy điện tử,
máy tự động và hệ thống máy tự động

- Năng lượng mới: Năng lượng
nguyên tử, mặt trời, gió, thủy triều…
- Vật liệu mới: Chất dẻo (Polime) quan
trọng hàng đầu trong cuộc sống và
trong công nghiệp
- “Cách mạng xanh”: giải quyết
được vấn đề lương thực cho nhiều quốc
gia.
- Giao thông vận tải và thông tin liên
lạc.

- Chinh phục vũ trụ: Đạt được nhiều
thành tựu kỳ diệu:
+ 1957, vệ tinh nhân tạo đầu tiên
của Trái Đất;
+ 1961, con người đã bay vào vũ
trụ;
* Hoạt động 2: Cả lớp
+ 1969, con người đã đặt chân lên
? Em hãy nêu ý nghĩa to lớn của cuộc Mặt Trăng.
cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ II/ Ý nghĩa và tác động của cách
mạng khoa học - kỹ thuật:
hai?
? Em hãy nêu những hậu quả của cuộc * Ý nghĩa:
cách mạng khoa học - kỷ thuật lần thứ - Là mốc đánh dấu trong lịch sử tiến
hai?
hoá của văn minh nhân loại.
HS: Hậu quả nghiêm trọng (sgk).


GV: Tổng kết ý.

- Thay đổi to lớn trong cuộc sống của
con người
* Hậu quả:
- Chế tạo ra những loại vũ khí, phương
tiện quân sự
- Ô nhiễm môi trường, xuất hiện bệnh
hiểm nghèo.

4/ Củng cố:
- Nêu những thành tựu to lớn của cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ hai
của loài người.
- Ý nghĩa và hậu quả của cuộc cách mạng này.
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 13
+ Trả lời các câu hỏi cuối các mục ở SGK.
+ Đọc và trả lời các câu hỏi ở bài .
-----------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×