Tải bản đầy đủ

bài tập lớn có lời giải

Bài tập 01

Yêu cầu tính:
+ Phương vị của các cạnh: AB; CD; BI;
I- II,II-III; III-C.
+ Chiều dài của các cạnh AB; CD.


Bài tập 02

Yêu cầu tính:
+ Phương vị của các cạnh: AB; A-I; I-II; II-III; III-IV; IV-A; B-I; B-II; B-III; B-IV.
+ Chiều dài cạnh AB.


Bài tập 03

Yêu cầu tính toán tọa độ của các điểm đường chuyền kinh vĩ khép kín trên.


Bài tập 04


Yêu cầu tính toán tọa độ của các điểm đường chuyền kinh vĩ phù hợp trên.


Bài tập 05

HA = 3.000m;

HB = 5.000m

Yêu cầu tính độ cao các điểm của tuyến đo cao phù hợp trên.


Bài tập 06

Yêu cầu tính độ cao các điểm của tuyến đo cao khép kín trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×