Tải bản đầy đủ

Thiết kế và phát triển sản phẩm

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
chương trình đào tạo của MES Lab. R&D
Bài số 1: Giới thiệu Tổng quan về Thiết kế và Phát triển sản phẩm
Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 2: Quá trình Thiết kế và Phát triển sản phẩm
Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 3: Xác định Cơ hội và Phát triển Ý tưởng sản phẩm
Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 4: Lập kế hoạch Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 5: Khảo sát Nhu cầu Khách hàng
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 6: Xác định Thông số Kỹ thuật của Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 7: Tạo mẫu Concept sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 8: Lựa chọn và Tối ưu hóa Concept sản phẩm
| Xem Bài giảng (cập nhật sau) | Download sách (PDF)
Bài số 9: Thử nghiệm Phản hồi của Thị trường
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 10: Thiết kế Hệ thống: Kiến trúc sản phẩm

| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 11: Thiết kế Công nghiệp (Kiểu dáng, An toàn, Tính năng, Giao diện,…)
| Xem Bài giảng (cập nhật sau) | Download sách (PDF)
Bài số 12: Tạo mẫu sản phẩm – Công nghệ in 3D
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 13: Thiết kế cho Môi trường
| Xem Bài giảng (cập nhật sau) | Download sách (PDF)
Bài số 14: Thiết kế cho Chế tạo
| Xem Bài giảng (cập nhật sau) | Download sách (PDF)


Bài số 15: Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ với Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 16: Hạch toán Kinh tế Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 17: Quản lý Dự án Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)
Bài số 18: Xu hướng mới trong Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
| Xem Bài giảng | Download sách (PDF)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×