Tải bản đầy đủ

BÁO cáo TỔNG kết HOẠT ĐỘNG CÔNG đoàn NHIỆM kì 2006 – 2008 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM vụ CÔNG đoàn NHIỆM kì 2011 2013

Công đoàn giáo dục lệ thuỷ
Công đoàn thcs hồng thuỷ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Đ ộc lập- Tự do- Hạnh

phúc
Hồng Thuỷ ngày 20 tháng 9 năm 2011
Báo cáo tổng kết Hoạt động công đoàn nhiệm kì 2008 2011
phơng hớng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kì 2011 - 2013
A.tổng kết hoạt động công đoàn trong
nhiệm kì 2008 - 2011
I. Đặc điểm tình hình:
Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ 2008 - 2011 có ý nghĩa quan
trọng, có nhiều sự kiện tác động đến sự nghiệp giáo dục đó là:
Giai đoạn thực hiện nghị quết đại hội X của Công đoàn việt nam.
Nghị quyết XIII công đoàn giáo dục việt nam là năm thứ hai thực
hiện nghị quyết đại hội công đoàn giáo dục Quảng Bình, nghị
quyết đại hội công đoàn Lệ Thuỷ và nghị quyết đại hội công
đoàn giáo dục Lệ Thuỷ. Phát huy những thành tích đạt đợc trong

nhiệm kỳ qua nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu kém để
quyết tâm khắc phục những khó khăn. Công đoàn trờng THCS
Hồng Thuỷ phối hợp chặt chẻ có hiệu quả với lãnh đạo trờng tiếp
tục thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn
nhằm khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành tạo chuyển
biến mạnh mẽ và nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo phục vụ
sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc.
1. Một số thuận lợi cơ bản :
Ngay từ đầu các năm học các tổ chức trong nhà trờng, các tổ
chuyên môn đã cùng nhau xây dựng năm học, thống nhất các chỉ
tiêu, biện pháp nhằm nâng cao chất lợng hai mặt giáo dục cũng
nh duy trì sĩ số học sinh đảm bảo phổ cập THCS.
Đội ngũ giáo viên trong biên chế và hợp đồng đủ đáp ứng nhu
cầu giảng dạy của nhà trờng.
Trờng thcs Hồng Thuỷ có bề dày thành tích về mọi mặt.
Những thành tích qua hội thi giáo viên dạy giỏi huyện, cấp tỉnh.
Trong năm học 2010 - 2011 trờng quyết tâm xây dựng trờng đạt
chuẩn quốc gia và đến đầu năm học 2011 - 2012 đợc UBND tỉnh
kiểm tra công nhận trờng đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I.
Đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, nhiệt tình lao động, biết
vợt qua khó khăn, thách thức trớc yêu cầu ngày càng cao của đổi
mới giáo dục. Công đoàn trờng luôn đợc sự quan tâm của Đảng uỷ,
uỷ ban nhân dân xã, phòng gd-đt, Công đoàn ngành gd-đt Lệ
-1-


Thuỷ, đây là những thuận lợi cơ bản để công đoàn nhà trờng
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Một số khó khăn cơ bản:
Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm kì 2008 - 2011 có một số khó
khăn sau:
Đội ngũ cán bộ giáo viên đông nên việc nắm bắt về hoàn cảnh
của đoàn viên đôi lúc còn cha thấu đáo, đòi hỏi phải tìm hiểu
nhiều hơn. Một số đc đau ốm dài ngày ảnh hởng đến quá trình
công tác và chất lợng giáo dục.
Tình hình đội ngũ thờng biến động qua hàng năm nên phần
nào ảnh hởng đến chất lợng giáo dục.
Một số cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống, đảm bảo chế độ
công tác còn hạn chế nh phơng tiện đi lại, phòng nội trú còn cha
đảm bảo cha đáp ứng với đời sống để giáo viên ở nội trú để yên


tâm giảng dạy.
3. Tình hình đội ngũ:
Tình hình đơn vị và cán bộ đơn chức, lao động trong đơn
vị:
Đầu nhiệm kì:
+ Tổng số CBCNV - LĐ đầu năm: 46.
+ Nữ: 30; nam 16.
+ Trình độ: Đại học 16.
Cao Đẳng: 27;
Trung cấp : 03 (nhân viên ).
+ Đảng viên: 15 đồng chí.
Cuối nhiệm kì:
- Tổng số đoàn viên và lao động : 38, nữ: 26.
(Trong đó hợp đồng ngắn hạn: 03)
- Đảng viên :17, nữ 8
- Trình độ:
Đại học : 16 (nữ: 07)
Cao đẳng: 20
Trung cấp: 3
II. Kết quả thực hiện bốn chơng trình hoạt động:
1. Chơng trình I.
Đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng
và chăm lo nhà giáo và lao động trong Ngành, xây dựng
mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao
chất lợng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc.
1.1. Nội dung:
-2-


Công đoàn thực sự coi trọng xây dựng đời sống văn hoá tinh
thần. Đẩy mạnh các hoạt động văn thể, mua sắm báo chí các loại.
Với chức năng chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của CĐV, trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn trờng đã
phối kêt hợp với BGH nhà trờng thực hiện đầy đủ chế độ chính
sách với CĐV nh xét nâng lơng, chế độ BHXH, thăm hỏi ốm đau,
thai sản tạo điều kiện giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho ĐV khi
gặp khó khăn.
Tăng cờng công tác phổ biến các chế độ chính sách liên quan
trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ lao động. Tăng cờng vai trò của
Công đoàn trong việc đại điện tham gia quản lí, kiểm tra giám
sát các chế độ chính sách cho ngời lao động.
Tích cực tham gia văn nghệ trong năm học 2008 - 2009 đạt
giải nhì toàn huyện.
Tăng cờng vai trò kiểm tra giám sát của Công đoàn trong việc
kí kết, thực hiện hợp đồng lao động, an toàn giao thông, bảo
hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong Nhà trờng. Ngăn chặn
và và xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm nhân phẩm, thân
thể nhà giáo.
Tích cực hởng ứng các phong trào giúp đỡ đội ngũ đang công
tác vùng sâu, vùng khó khăn, xây dựng các quỹ chăm lo đời sống
nh quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan.
1.2. Những kết quả cụ thể:
Tiếp tục duy trì hoạt động văn thể nhân ngày các lễ lớn. Tổ
chức tập huấn để tham gia các hội thi của ngành.
Tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho đoàn viên: Bóng
chyền, bóng bàn, cầu lông.
Công đoàn kết hợp với nhà trờng đã tổ chức sôi nổi hoạt động
văn hoá văn nghệ đợc 6 buổi trong đội ngũ, tổ chúc hoạt động
văn nghệ trong học sinh vào ngày Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày
sinh nhật Đoàn 26/3. Công đoàn cùng với Nhà trờng tổ chức tốt các
buổi Rung chuông vàng trong học sinh. Tổ chức giao lu với đoàn
giáo sinh thực tập, thi đấu giao hữu bóng chuyền với chi đoàn trờng cấp 2-3 Dơng Văn An.
Trong năm học 2008 - 2009 công đoàn tổ chức tham quan Lao
Bảo và trong năm học 2010 - 2011 công đoàn tổ chức tham quan
Huế - Đà Nẳng mang lại lợi ích thiết thực và vốn sống cho đoàn
viên công đoàn.
Để kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1/5, trong năm học 2009
2010 công đoàn cùng nhà trờng tổ chức tham quan dã ngoại và
giao lu văn nghệ bóng chuyền với các doanh nghiệp Thanh Hơng
đóng trên địa bàn.
-3-


Tiếp tục giúp nhau cải thiện đời sống, thăm hỏi động viên kịp
thời gia đình, bản thân đoàn viên và lao động khi hiếu hĩ, khi
ốm đau, khi gặp rủi ro. Góp phần xây dựng khối đoàn kết thân
ái trong tập thể công đoàn, xây dựng công đoàn trở thành tổ ấm
thực sự. Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí
ốm phải nằm bệnh viện các tuyến, số tiền thăm hỏi là 85 lợt với số
tiền 9 520 000.
Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với cán bộ, công
chức, đảm bảo công bằng trong quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả
mọi thành viên trong nhà trờng. Các chế độ chính sách đợc triển
khai và giải quyết kịp thời cho mỗi một đoàn viên nh chế độ tiền
lơng. Trong nhiệm kì 2010 - 2011 công đoàn đã đợc cấp trên xét
và ra quyết định nâng lơng trớc thời hạn cho 02 đ/c (Nguyễn Thị
Hà, Nguyễn Thị Thủy). Nhiều đc đợc chuyển loại ngạch viên chức.
2. Chơng trình 2:
Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ Đổi mới, phát triển,
nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo của Ngành.
2.1. Nội dung:
Tiếp tục quán triệt sâu sác chỉ thị 40/CT TW của ban bí th
TW nhằm thực hiện Xây dựng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản
lý giáo dục chuẩn hoá, đảm bảo chất lợng, đủ về số lợng, đồng bộ
cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lơng
tâm, tay nghề của nhà giáo, thông qua việc quản lý, phát triển
đúng định hớng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao
chất lợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng cao của sự
nghiệp CNH, HĐH đất nớc.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động Học tập và
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận động Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục
trọng tâm của cuộc vận động tập trung vào 4 nội dung Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục,
chống vi phạm đạo đức trong nhà giáo và tình trạng học sinh
không đạt chuẩn lên lớp. Đổi mới nội dung hình thức truyền thông
để các cuộc vận động thực sự đến từng cán bộ lao động, từng
học sinh, phụ huynh, các tổ chức và đoàn thể xã hội để hiểu
đúng và cùng chia sẽ trách nhiệm. Tập trung rèn luyện đạo đức
công nhân, trách nhiệm lơng tâm nghề nghiệp của đội ngũ nhà
giáo, cán bộ quản lý và lao động trong ngành. Phấn đấu để mỗi
cán bộ quản lý, mỗi nhà giáo là tấm gơng tiêu biểu về đạo đức lối
sống cho học sinh, về ý thức trách nhiệm, tinh thần lao động cần
cù nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra hành vi giáo viên xúc
-4-


phạm danh dự thân thể học sinh. Thực hiện tốt phong trào Xây
dựng trờng học thân thiện - học sinh tích cực.
Nâng cao các hoạt động giao lu trao đổi học tập các đơn vị,
khuyến khích các sáng kiến, giải pháp mới trong dạy học và quản
lí, trong chống tiêu cực và bệnh thành tích trong thi đua. Vận
động và tạo điều kiện cho nhiều ngời học thêm ngoại ngữ, tin
học, đẩy mạnh phong trào sử dụng có hiệu quả đồ dùng và thiết
bị, phát động phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy
học và quản lý.
Tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy - học, các đồng chí đoàn
viên trong công đoàn đã làm tốt công tác bồi dỡng chuyên môn
nghiệp vụ của mình với phong trào tự học, tự bồi dỡng cụ thể trong
nhiệm kì qua các đồng chí đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dỡng
thay sách.
Khuyến khích mọi ngời học tập để nâng cao trình độ,
nghiên cứu khoa học, lao động sáng tao, viết sáng kiến kinh
nghiệm có hiệu quả thiết thực trong đơn vị.
2.2. Những kết quả đạt đợc:
Để đạt đợc mục tiêu trên trong nhiệm kỳ qua đã đạt đợc
những kết quả sau:
* Tăng cờng giáo dục t tởng đội ngũ bằng các hoạt động.
Động viên cán bộ đoàn viên tham gia các đợt sinh hoạt chính
trị nhiệm vụ của ngành của nhà trờng tổ chức.
Tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị tập trung vào nội dung:
Học và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể
cán bộ công chức. Công đoàn kết hợp với nhà trờng tổ chức tuyên
truyền tám gơng đạo đức Hồ Chí Minh.
Tất cả cán bộ đoàn viên tăng cờng đọc thêm báo chí, truy cập
mạng Internet thờng xuyên nhằm góp phần nâng cao nhận thức.
Công đoàn kết hợp với nhà trờng đặt mua đủ các loại báo theo
quy định và tạo điều kiện để đội ngũ tranh thủ đọc báo hàng
ngày.
* Các hoạt động nâng cao tay nghề:
Động viên cán bộ đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động
bồi dỡng CM nghiệp vụ, việc tổ chức bồi dỡng tại chỗ cho đội ngũ
đợc công đoàn kết hợp với nhà trờng tổ chức thờng xuyên.
Trong nhiệm kì có 2 đc đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (đc
Thủy, đc Phợng) 10 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi huyện (đ/c
Thủy, đ/c Phợng, đ/c Duyên, đc Giang, đc Hiền, đc Viễn, đc Hà
(a), đc Hà (b), đc Tình, đc Dũng).
100% đoàn viên tham gia nghiên cứu tài liệu bồi dỡng thờng
xuyên và thực hiện tốt công tác bồi dỡng giáo viên.
-5-


100% đoàn viên tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trờng cụm
3 với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh
học. Việc tham gia đó đã góp phần tích lũy thêm kinh nghiệm dạy
học cho đội ngũ.
Trong nhiệm kì vừa qua nhà trờng có trên 30 sáng kiến kinh
nghiệm có chất lợng, đặc biệt có những sáng kiến kinh nghiêm
đợc hội đồng khoa học của Phòng GD đánh giá cao nh SKKN của
Đ/c Võ Thành Đồng, Lê Đình Lý, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Hồng
Phợng, Trần Duy Nam
* Động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đồng nghiệp
học nâng chuẩn Dạy giúp nhau khi gia đình có việc riêng. Làm
công tác khi có các hội nghị trong trờng.
Công đoàn đã coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động nhằm
nâng cao phong cách nhà giáo với t tởng chỉ đạo: Dân chủ - Kỷ cơng - Tình thơng - Trách nhiệm để tham gia tích cực cuộc vận
động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục.
3. Chơng trình 3: Vận động tổ chức đoàn viên lao
động tham gia tích cực phong trào quần chúng và các cuộc
vận động mang tính xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ chính của ngành.
3.1. Nội dung:
Cùng với chuyên môn hớng phong trào thi đua vào cuộc vận
động nâng cao chất lợng thật của dạy và học, tập trung thực hiện
tốt cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và cuộc vận động
Dân chủ - Kỷ cơng - Tình thơng - Trách nhiệm. Mỗi thầy cô
giáo là tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo. Thực hiện: Thầy ra
thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học lấy sự chuyển biến về tỷ lệ
nâng lên chất lợng làm thớc đo hiệu quả thi đua.
Công đoàn tích cực tham gia xây dựng các chuẩn mực, quy
chế về đánh giá xếp loại về giáo viên, học sinh gắn với chất lợng,
hiệu quả công tác.
Coi trọng phong trào xây dựng trờng xanh, sạch, đẹp để tạo
sự chuyển biến thực sự về chất nhằm thực hiện xây dựng trờng
học thành một trung tâm văn hoá và môi trờng giáo dục lành
mạnh.
Trong phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ đoàn
viên trong công đoàn thực hiện tốt. Đặc biệt là trong dạy học, thao
giảng, dự giờ, sử dụng thiết bị dạy học đặc biệt áp dụng CNTT
vào giảng dạy tiêu biểu đ/c Viễn, đ/c Phợng, đ/c San, đ/c Thanh,
đc Hà(a), đc Thủy
đ/c Thức.... Trang Web mang tên
thcshongthuy.edu.vn bớc đầu hoạt động mang lại hiệu quả, có
-6-


nhiều bài viết tốt đợc đọc giả quan tâm và truy cập hơn 90 000
lợt. Các kế hoạch của nhà trờng CM, công đoàn và tất cả các tổ
đều đợc thể hiện trên Web, thuận lợi rất nhiều trong các hoạt
động của nhà trờng. Tất cả đoàn viên tích cực trong sử dụng
phần mềm VNPT SCHOOL và bớc đầu mang nhiều kết quả tốt
đẹp. Nhiều đồng chi đã tích cực cung cấp tin bài cho Web nh đc
H Hiền, đc San, Hậu, Loan, Hà (b) ....
Phong trào xây dựng "Trờng học thân thiện, học sinh tích
cực" gắn với phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động", phong trào xây dựng trờng đạt chuẩn quốc gia
của các cấp học, đợc các thành viên công đoàn quan tâm. Nhìn
chung nhà trờng có khuôn viên sạch đẹp, môi trờng giáo dục thân
thiện, lành mạnh.
Hởng ứng phong trào xây dựng trờng chuẩn Quốc gia giai
đoan 1, tất cả các đoàn viên đề có ý thức cao trong công tác xây
dựng đội ngũ và nâng cao chất lợng dạy học, tất cả đều phấn
đấu hoàn thiện các chuẩn.
Hởng ứng phong trào Những giọt máu hồng do đoàn viên
nhà trờng tích cực hởng ứng với số lợng lớn đợc PGD và huyện đoàn
biểu dơng, tiêu biểu có các đồng chí đã đóng góp dòng máu quý
của mình nh: đc Viễn, Việt, Hậu, Dũng, Đức, Văn Thức .... trong
phong trào này đã ghi nhận sự hỗ trợ, động viên tích cực từ cán bộ
đoàn viên và lao động trong nhà trờng với số tiền hơn 3,5 triệu
đồng (3 đợt).
Phát động phong trào tự nguyện dạy thêm cho học sinh yếu,
kém. Coi đây là lơng tâm trách nhiệm của nhà giáo. Tiêu chuẩn
mỗi giáo viên bộ môn dạy một buổi trên tuần. Thực hiện bàn giao
chất lựơng từng lớp học để làm rõ hiệu quả của mỗi cán bộ đoàn
viên.
Tổ chức tốt các hoạt động trong nữ cán bộ, viên chức, lao
động để chị em có những cử chỉ và hành đông phù hợp với
những tiêu chuẩn của ngòi phụ nữ mới nhân ngày phụ nữ việt
nam 20/10 và ngày phụ nữ quốc tế 8/3.
Làm tốt công tác vận động đoàn viên lao động tự nguyên
đóng góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, xã hội khi có chủ trơng.
Tiếp tục các hoạt đông chăm lo giúp đỡ gia đình thơng binh liệt
sĩ, giúp đỡ học sinh nghèo vợt khó.
3.2. Những kết quả cụ thể.
Công đoàn đã kết hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi
đua dạy học có chất lợng. Kịp thời phát hiện học sinh yếu kém và
có những giải pháp kèm cặp học sinh giúp đỡ, đồng thời có nhiều
giải pháp phù hợp, thực tế trờng đã dạy 1.800 tiết không thu tiền.
-7-


Vận đông đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào ủng hộ,
xây dựng các loại quỹ nhân đạo, xã hội. Trong nhiệm kỳ qua công
đoàn đã động viên đội ngũ hởng ứng các cuộc vận động của
ngành và đã ủng hộ các loại quỹ sau:
+ Quỹ vùng sâu vùng xa: 6.920.000đ.
+ Quỹ tình thơng đồng nghiệp: 5.650.000đ.
+ Quỹ đồng bị bào bão lụt: 3.971.000đ.
+ Quỹ bảo trợ trẻ em: 2.085.000đ.
+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 4.384.000đ.
+ Quỹ vì ngời nghèo: 4.128.000đ.
+ Quỹ ủng hộ XD khu nội trú: 5.000.000đ.
Đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ giỏi việc trờng đam việc nhà
coi trọng công tác nữ công trong trờng học. Có 100% chị em đạt
danh hiệu giỏi việc trờng đảm việc nhà. Công đoàn còn phối hợp
với chuyên môn bố trí thời gian lao động hợp lý trên cơ sở tạo mọi
điều kiện cho đội ngũ có thời gian hợp lý để chăm sóc con cái
đảm bảo thời gian chăm lo cuộc sống gia đình nhằm tạo cơ sở
cho đội ngũ hoàn thành tốt công tác.
Phong trào xây dựng trờng xanh, sạch, đẹp để tạo sự
chuyển biến về chất, nhằm thực hiện xây dựng trờng học thành
trung tâm văn hoá và môi trờng giáo dục lành mạnh. Nhà trờng còn
duy trì các hoạt động nh vệ sinh thờng xuyên, chăm sóc cây mới
trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh đã đợc duy trì.
Trên cơ sở thành quả về gia đình văn hoá những năm trớc
công đoàn còn tiếp tục vận động đội ngũ phấn đấu để đạt chỉ
tiêu 100% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá. Nhà trờng đợc
UBND huyện Lệ Thủy công nhận cơ quan văn hóa năm 2008 và
duy trì tốt trong nhiệm kì.
4. Chơng trình 4:
Đổi mới tổ chức, tăng cờng công tác kểm tra , nâng cao
chất lợng đội ngũ cho cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng
tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng
góp phần xây dựng nhà nớc vững mạnh.
Công đoàn đã tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ năm học 2009
- 2010 bầu bổ sung hai thành viên ban chấp hành, kiện toàn lại
mạng lới tổ và các tiểu ban của công đoàn, đảm bảo cơ cấu đầy
đủ nhằm tăng thêm hiệu quả hoạt động của công đoàn.
Hình thức sinh hoạt công đoàn không ngừng đợc đổi mới.
Công đoàn đã cải tiến hình thức hoạt động, tiết kiệm thời gian
-8-


hội họp để tập trung đi vào tổ chức những hình thức hoạt động
thiết thực hơn, cụ thể hơn.
Bộ hồ sơ công đoàn đã theo đúng yêu cầu của công đoan
ngành.
Công tác xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp đợc
thực hiện phù hợp.
Ra các quyết định thành lập UBKT, ban TTND theo quy định
của điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Tham gia đầy đủ việc góp ý xây dựng chi bộ, xây dựng tổ
chức công đoàn nhà trờng vững mạnh, giới thiệu bồi dỡng đoàn
viên u tú cho chi bộ bằng cách bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ qua kết nạp
03 đồng chí vào Đảng và giới thiệu 3 đ/c cho làm hồ sơ.
Tuyên truyền giới thiệu bồi dỡng cho lao động hợp đồng hiểu
thêm về tổ chức công đoàn, về quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn
viên, đã kết nạp đợc 5 đoàn viên mới.
Chăm lo bồi dỡng giới thiệu đoàn viên u tú cho Đảng và đã kết
nạp 4 đ/c vào hàng ngũ của Đảng.
5. Công tác nữ công:
BCH công đoàn đã tập trung chỉ đạo ban nữ công thực hiện
tốt các nhiệm vụ của mình đó là:
Công đoàn đã tích cực chăm lo về hoạt động chị em nữ
trong nhà trờng, mà trực tiếp là cán bộ nữ công đã đi sâu tìm
hiểu gần gủi để nắm bắt tâm t nguyện vọng của chị em.
Làm tốt công tác t tởng để giúp chị em vợt qua khó khăn để
yên tâm công tác. Tổ chức các phong trào thi đua trong chị em
nữ. ngoài các phong trào chung, chị em còn thi đua với phong trào
"Phụ nữ giỏi việc trờng - đảm việc nhà".
Tổ nữ công đã tổ chức cho chị em sinh hoạt với các hình thức
phong phú và thiết thực nh hái hoa dân chủ,tọa đàm, bình chọn
gơng tiêu biểu.
Tổ chức toạ đàm sinh hoạt nữ công hteo định kỳ và các ngày
truyền thống của phụ nữ một cách thiết thực. Thông qua đó làm
cho chị em trởng thành về mọi mặt góp phần vào cuộc vận động
vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tạo điều kiện để chi em trao đổi kinh nghiệm về giáo dục
con cái, về chăm sóc gia đình, vay vốn và chăm lo phát triển kinh
tế.
Tổ chức đợc đội bóng chuyền tham gia thi đấu với địa phơng có kết quả. Tham gia tích cực phong trào thi đua hai tốt do
vậy trong nhiệm kỳ có 1 chị đợc công nhận là GV dạy giỏi cấp
huyện. Tham mu với nhà trờng bảo đảm đầy đủ chế độ chính
sách cho chị em nữ.
-9-


* Kết quả:
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 7 chị.
- 100% chị em hoàn tốt nhiệm vụ đợc giao.
- 100% chị em có gia đình đạt danh hiệu Giỏi việc trờng
đảm việc nhà.
6. Công tác kiểm tra công đoàn và hoạt đông của ban
TTND.
UBKT và Ban kiểm tra nhân dân công đoàn đã có kế hoạch
cụ thể qua hàng tháng, hàng quý: Đã tổ chức kiểm tra giám sát đợc
các nhiệm vụ của năm học do nhà trờng và công đoàn đề ra. Qua
kiểm tra có những đề xuất, kiến nghị giúp cho nhà trờng công
đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Giải quyết trả lời những thắc mắc của đoàn viên công đoàn
kịp thời. Nhiệm kỳ qua 2008 - 2011 công đoàn không có khiếu
tố, khiếu nại.
* Tồn tại: Hoạt động của UBKT và ban TTND vẫn còn hạn chế
do nghiệp vụ và thời gian ít. Một số tồn tại cơ bản nh công tác tổ
chức xây dựng các nguồn quỹ cha cao. Việc tổ chức các hoạt
động dã ngoại cha nhiều.
B. những kết quả đạt đợc và bài học kinh nghiệm.
1. Kết quả đạt đợc:
Danh hiệu thi đua: (trong nhiệm kì)
1. Tập thể:
Ba năm học liên tục đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc
Năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011 đợc công đoàn giáo dục
tặng giấy khen.
Ba tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.
2. Cá nhân:
Giáo viên giỏi: Cấp huyện: 10 đc, cấp tỉnh 2 đc
Chiến sĩ thi đua 6 đ/c.
Đoàn viên đạt danh hiệu LĐTT: 34 đ/c.
Đoàn viên HTNV: 7 đ/c.
Đoàn viên, lao động không HTNV: 0
3. Công tác bồi dỡng đoàn viên đợc công nhận là giáo viên dạy
giỏi cấp huyện 3 đ/c.
- Bồi dỡng thờng xuyên 100% xếp loại Khá và giỏi.
- Có 26 gia đình đạt gia đình văn hoá chiếm tỷ lệ 100%.
- Có 19 chị giỏi việc trờng đảm việc nhà đạt 100%.
2. Bài học kinh nghiệm:
Sự quan tâm chỉ đạo sát sao Công đoàn ngành, Chi bộ nhà
trờng.
- 10 -


BCH công năng đoàn kết năng nỗ nhiệt tình sáng tạo trong
công việc.
Các đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tình, không ngừng học
tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn chấp hành
sự phân công trách nhiệm trong công đoàn và nhà trờng.
Làm tốt công tác t tởng cho đội ngũ từ đó làm cho CB-ĐV
nâng cao đợc nhận thức, xác định đợc nhiệm vụ của mình trong
công tác.
Tạo đợc sự đoàn kết nội bộ trong tập thể s phạm.
Có sự thống nhất chặt chẽ và phân công cụ thể giữa BGH và
BCH công đoàn và các thành viên trong BCH công đoàn.
Phát huy vai trò, chức năng của các tổ công đoàn.
Thờng xuyên tạo ra các phong trào thi đua trong nhà trờng và
tổ chức công đoàn.
Chú trọng công tác dân chủ hóa trờng học và công khai các
hoạt động của nhà trờng.
C. Phơng hớng và nhiệm vụ công đoàn
nhiệm kỳ 2011 - 2013.
Đợc sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, của Công đoàn
ngành và Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy.
Căn cứ vào phơng hớng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đã đợc
thông qua tại Hội nghị công chức.
Căn cứ vào thực trạng tình hình giáo dục và phong trào CNVC
của đơn vị, trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt đợc
trong nhiệm kỳ qua. Đaị hội Công đoàn trờng THCS Hồng Thủy
đề ra phơng hớng nhiệm vụ công tác công đoàn cho nhiệm kỳ
2011 - 2013 nh sau:
I. Những nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn trong nhiệm kì .
Phối hợp với chính quyền, tăng cờng công tác vận động CBCC
thực hiện tốt các cuộc vận động và phòng trào thi đua của Đảng,
Nhà nớc và của ngành, đặc biệt là chủ đề năm học 2011 - 2012:
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo nhằm Nâng cao
chất lợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nớc.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động CBCC
nâng cao bãn lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.
Phối hợp với chính quyền xây dựng, kế hoạch bồi dỡng, phấn
đấu đạt chuẩn về trình độ và chất lợng, đề xuất các biện pháp,
- 11 -


chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, tăng cờng các
hoạt động xã hội, gắn liền với Công đoàn, phát huy tính tự chủ,
giữ gìn nền nếp kỷ cơng, kỷ kuật, thực hiện quy chế dân chủ, ý
thức trách nhiệm, và tình đoàn kết giúp đở lẫn nhau, đẩy mạnh
công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động.
Tiếp tục tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào
thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành đạt hiệu quả thiết
thực, không hình thức khắc phục bệnh thành tích, lấy chuyển
biến chất lợng học sinh, chất lợng công việc làm thớc đo tay nghề
và hiệu quả công tác,chất lợng thi đua nhằm tạo chuyển biến thực
sự về chất lợng và nâng cao trình độ đào tạo của đoàn viên, lao
động, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu mới của ngành.
Chủ động tham gia, xây dựng hoạch định các chế độ chính
sách đối với đoàn viên và lao động. Thực hiện tốt công tác kiểm
tra giám sát thực hiện pháp luật lao động để không ngừng chăm
lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của
đoàn viên và lao động.
Tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn chú trọng phát triển
đoàn viên để xây dựng công đoàn.
II. Nội dung và chơng trình hoạt động.
1. Chơng trình 1:
Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng,
chăm lo đời sống nhà giáo và lao động, xây dựng mối quan
hệ lao động hài hoà ổn định tạo động lực nâng cao chất
lợng hiệu quả giáo dục và đào tạo phục vụ CNH - HĐH đất nớc.
1.1. Nội dung:
Công đoàn trờng phối hợp với lãnh đạo trờng tổ chức kiểm tra
giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách nhà giáo và lao
động trong đơn vị, giải quyết các vờng mắc về chế độ chính
sách của đoàn viên và lao động. Duy trì và thực hiện có hiệu quả
các chính sách ở địa phơng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống đoàn
viên và lao động trong đơn vị, đặc biệt là đoàn viên và lao
động gặp khó khăn.
Cùng với nhà trờng tạo điều kiện và môi trờng tốt nhất cho
đoàn viên và lao động phân công phần hành hợp lý đúng với khả
năng và sở trờng , tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thực hiện tốt công tác tham mu với nhà trờng đảm bảo tốt các
chế độ chính sách cho CB - ĐV và lao động trong nhà trờng, theo
quy định của pháp luật, đồng thời cùng với nhà trờng xây dựng
một số quy chế đánh giá, khen thởng đúng mức cho cán bộ đoàn
- 12 -


viên làm tốt công tác có đóng góp cho phong trào để động viên
ngời tốt việc tốt.
Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế thăm hỏi trong
nội bộ công đoàn để thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỉ giúp đỡ
nhau khi gặp hoạn nạn.
Thực hiện tốt chế độ trợ cấp khó khăn và xây dựng quỹ tham
quan du lịch các tỉnh xa, đồng thời tạo nguồn kinh phí để giúp
nhau trong cuộc sống khi cần thiết.
Tổ chức tốt việc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và TDTT trong
đơn vị tạo phong trào vui khỏe để công tác tốt, đồng thời tổ
chức giao lu với các đơn vị giáo dục trên địa phơng và trong
huyện, thờng xuyên tập luyện văn nghệ tham gia hội diễn văn
nghệ chào mừng ngày 20/ 11 do Công đoàn ngành tổ chức.
Chăm lo tốt cho thiếu niên, nhi đồng, các cháu học giỏi thuộc
con của đoàn viên trong công đoàn.
Tiếp tục xây dựng và làm tốt công tác quản lý, sử dụng các loại
quỹ nh quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan, quỹ khuyến học , chăm
lo đời sống đoàn viên. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động hỗ trợ
đội ngũ ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.
Tiếp tục hởng ứng những cuộc vận động ủng hộ xây dựng
nhà công vụ giáo viên vùng sâu, vùng núi, vùng khó khăn cải thiện
điều kiện văn hoá tinh thần.
Kiện toàn chỉ đạo hớng dẫn hoạt động của ban TTND thực
hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp
luật.
1.2. Chỉ tiêu:
Thực hiện đủ, đúng, kịp thời các chế độ chính sách của
chính phủ quy định.
Mua đủ các loại báo cho đoàn viên và lao động đọc hàng
tháng, hàng tuần
Tham quan xa 1 lần/nhiệm kỳ, đóng góp quỹ 100.000/tháng.
Tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao 5 lần/ năm.
Mỗi năm giao lu với 1 đơn vị công đoàn trên địa bàn huyện
Lệ Thủy.
Xây dựng 3 loại quỹ tham quan, tình nghĩa, khuyến học:
Cụ thể: Quỹ tham quan: 100.000 đồng/ ngời/tháng.
Quỹ Tình nghĩa: 25.000 đồng/ngời/tháng.
Quỹ Khuyến học: 5.000 đ
1.3. Giải pháp:
Công đoàn chú trọng việc phổ biến và thực hiện chế độ
chính sách đối với đội ngũ nh chế độ chị em có con mọn, xét và
- 13 -


đề nghị cấp trên trợ cấp đột xuất các trờng hợp cán bộ đoàn viên
ốm đau hoặc ngời thân đoàn viên ốm đau.
Tham mu với nhà trờng phân công lao động hợp lí, phù hợp với
năng lực hoàn cảnh, tạo điều kiện cho đoàn viên và lao động
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, của ubkt đã thực
hiện đúng quy định, thực chất và đảm bảo đúng hồ sơ, do một
uỷ viên ban chấp hành chịu trách nhiệm chỉ đạo.
Công đoàn kết hợp với nhà trờng tổ chức tốt kỉ niệm những
ngày 8/3, 20/11, 26/3 có tác dụng thiết thực trong việc động viên,
khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với phong trào, ý thức của giai cấp
công nhân việt nam cho đoàn viên và lao động.
2. Chơng trình 2:
Xây dựng, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp, trình
độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục nhằm thực hịên nhiệm vụ đổi mới phát
triển nâng cao chất lơng giáo dục của ngành.
2.1. Nội dung
Tổ chức triển khai các nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XI.
Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên
và lao động trong đơn vị đợc đào tạo bồi dỡng chuyên môn và
nghiệp vụ để đạt chuẩn và trên chuẩn, bồi dỡng lý luận chính trị,
ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào mỗi gia đình nhà giáo có 1 máy
vi tính để nâng cao trình độ tin học, tích cực ứng dụng công
nghệ thông tin vào công nghệ giảng dạy.
Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thi 40 của ban Bí th và quyết định
09 của Thủ tớng chính phủ về xây dựng nâng cao chất lợng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục phong trào dạy
giúp nhau để đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo. Phối hợp với các phơng tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phẩm chất đạo
đức, truyền thống nhà giáo. Xây dựng tôn vinh nhà giáo tiêu biểu
trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, công tác tốt.
Công đoàn cần phát huy có hiệu quả hơn nữa các phong trào
thi đua, các cuộc vận động gắn hài hoà giữa chống và xây để
góp phần nâng cao đạo đức nhà giáo xây dựng môi trờng giáo
dục lành mạnh.
Chỉ tiêu:
- 14 -


100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập chủ trơng đờng
lối chính sách của Đảng và nhà nớc. Đặc biệt là nghị quyết đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Về trình độ: Đại học
23 đ/c (59 %)
Cao đẳng: 15 đ/c (38 %)
100% Đoàn viên giáo viên đạt chuẩn
100% Đoàn viên có chứng chỉ tin học
95% Đoàn viên có chứng chỉ ngoại ngữ
100% Đoàn viên CBQL đợc học trung cấp chính trị, QLNN và QL
giáo dục
Chuyên đề bồi dỡng của tổ: 2 chuyên đề/HK
Xếp loại thi đua :+ Chiến sỹ thi đua: 6 đ/c
+ Còn lại là LĐTT và HTNV
+ Không có đoàn viên không HTNV.
1.3. Giải pháp:
Tăng cờng hoạt động dự giờ thăm lớp thao giảng theo kế hoạch
chuyên môn của trờng cụ thể tổ chức thao giảng các chuyên đề.
Tổ chức hoạt động trong tiết học, sử dụng phơng tiện dạy học.
Dạy học đối với học sinh yếu kém.
Tuyên truyền, giáo dục ý thức, thái độ học tập của học sinh,
tăng cờng theo dõi và kiểm tra đánh giá nghiêm túc, phát hiện và
tổ chức dạy thêm cho học sinh yếu kém ở các khối lớp.
Hoạt động thực hiện bồi dỡng học sinh giỏi khối 6,7, 8 các môn
văn hoá cơ bản phải triễn khai khá sớm trong các năm học và chọn
học sinh vào đội tuyển tham gia kiểm tra học sinh giỏi cấp huyện.
3. Chơng trình 3:
Vận động tổ chức nhà giáo, tích cực tham gia các
phong trào thi đua các cuộc vận động mang tính xã hội
rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
chính trị của ngành.
3.1. Nội dung:
Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua các cuộc vận
động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh
gắn với xã hội hoá giáo dục. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo Dân chủ - Kỷ cơng - tình thơng - trách nhiệm. Cuộc vận động hai không, năm học này Bộ GD
- ĐT phát động phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân
thiện, học sinh tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận
động toàn ngành đang tập trung vào xây dựng đội ngũ, giáo dục
ý thức học tập tu dỡng học sinh thực hiện nguyên lý giáo dục nhà trờng - gia đình - xã hội tạo môi trờng tốt để phát triển. Từ các nội
dung trên năm học này chúng ta tập trung hớng vào xây dựng nhà
- 15 -


giáo gơng mẫu sáng tạo, gia đình xã hội chung tay. Môi trờng giáo
dục lành mạnh.
Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thởng
trong công đoàn hớng vào đội ngũ gắn 3 chống: Chống tiêu cực
và bệnh thành tích, chống vi phạm đạo đức nhà giáo, chống học
sinh không đạt chuẩn lên lớp của cuộc vận động hai không. Với 3
xây (xây tấm gơng đạo đức, xây ý thức t học, xây lao động
sáng tạo) của cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng tự học. Tham gia tích cực theo vùng miền để đánh giá thi
đua khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen thởng. Tiếp
tục tham gia nghiên cứu hoàn thiện các nội dung tiêu chí thi đua
đảm bảo công bằng trong đánh giá. Vận động nhà giáo và lao
động tích cực đổi mới phơng pháp giảng dạy bằng sử dụng CNTT
trong soạn bài, giảng bài. Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học vào
bài giảng.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
hàng năm. Nâng cao chất lợng phong trào thi đua Giỏi việc trờng,
đảm việc nhà. Tiến tới tổng kết phong trào theo quy định. Tăng
cờng công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, giáo viên lao động
chấp hành nghiêm chỉnh chính sách danh số kế hoạch hoá gia
đình của Đảng và nhà nớc.
3.2. Chỉ tiêu:
+ 100% đoàn viên có gia đình đạt gia đình văn hoá.
+ 100% phụ nữ giỏi việc trờng, đảm việc nhà
+ Không có đoàn viên vi phạm pháp lệnh dân số.
+ Không có học sinh ngồi nhầm lớp.
100% Gia đình đoàn viên công đoàn có máy vi tính, sử dụng
giáo án vi tính giáo án điện tử.
+100% Đoàn viên khai thác tốt hiệu quả trang Web của nhà trờng và viết bài cho trang web ít nhất 5 bài trong năm học.
3.3. Giải pháp:
Đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà giáo văn hoá, phấn đấu
mỗi gia đình là một thành viên gơng mẫu trong cộng đồng. Có
nhiều gia đình đạt gia đình văn hoá, gia đình hiếu học.
Tiếp tục xây dựng phong trào xây dựng trờng học thân
thiện học sinh tích cực với 5 nội dung.
Chú trọng phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp", xây dựng cơ quan
văn hóa.
Cùng với nhà trờng duy trì trờng đạt chuẩn Quốc gia đến khi
công nhận lại.
*Công tác nữ công
- 16 -


Xây dựng chơng trình hoạt động công tác nữ công làm tốt
công tác t tởng để chị em vợt qua khó khăn yên tâm công tác gần
gủi, tìm hiểu nắm bắt tình hình t tởng, tâm t ngyện vọng của
từng chị em.
Tổ chức các phong trào thi đua cho chị em nữ đó là tiếp tục
thực hiện tốt cuộc vận động " Phụ nữ giỏi việc trờng, đảm việc
nhà", thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cực trong
thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tổ chức cho chị em
sinh hoạt với các hình thức phong phú trong các ngày lễ nh: 20/10,
8/3 với các hình thức tổ chức nh hái hao dân chủ, bình chọn
các gơng tiêu biểu để khen thởng.
Tổ chức đội bóng chuyền tham gia thi đấu với địa phơng,
tham gia gia thi đấu với đội bạn, tham gia tích cực thi đua hai tốt,
phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Tham mu với nhà trờng
bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho chị em nữ.
- Chỉ tiêu:
+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 5 chị
+ Giỏi việc trờng đảm việc nhà: 19 chị.
4. Chơng trình 4:
Đổi mới tổ chức tăng cờng công tác kiểm tra nâng cao
chất lợng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ
công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.
Tiếp tục triển khai nghị quyết công đoàn các cấp xây dựng
đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc
tế.
Hoàn chỉnh các quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền
với công đoàn. Làm tốt công tác bồi dỡng, giói thiệu đoàn viên u tú
cho Đảng, phát huy quyền làm chủ của mọi ngời lao động trong
đơn vị.
Không ngừng đổi mới hình thức hoạt động vì mục tiêu "Của
đoàn viên, do đoàn viên, vì đoàn viên". Do vậy phải có chơng
trình hóa các hoạt động công đoàn một cách cụ thể phù hợp với
nhiệm vụ của nhà trờng qua từng giai đoạn.
Tổ chức tốt hệ thống tổ chức công đoàn sau đại hội, có sự
phân công trách nhiệm rõ ràng. Đặc biệt chỉ đạo tốt sự hoạt
động của ủy viên kiểm tra công đoàn và của ban thanh tra nhân
dân. Thực hiện báo cáo định kì hoạt động của ban thanh tra
nhân dân 3 tháng một lần cho công đoàn ngành.
Xây dựng các tiêu chí thi đua của tổ công đoàn và tiêu chí
thi đua cá nhân để mọi ngời cùng tham gia thực hiện.
Thờng xuyên đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác của ban
chấp hành công đoàn với nhà trờng về việc thực hiện nhiệm vụ
năm học và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phơng.
- 17 -


Đẩy mạnh hoạt động của phong trào nữ công trong trờng học,
tập trung vào các cuộc vận động trong nữ đoàn viên. Nhằm động
viên khuyến khích chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
Tham gia đầy đủ và tích cực các lớp bồi dỡng nghiệp vụ công
đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức. Đảm bảo tốt công tác thông
tin hai chiều.
Tham mu với nhà trờng tạo điều kiện để có phòng công đoàn
và xây dựng tủ sách công đoàn.
Tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Thờng xuyên bồi dỡng đoàn viên u tú để giới thiệu cho Đảng phát
triển đảng viên mới.
- Xây dựng công đoàn có đủ 6 loại quy chế theo quy định :
+ Dân chủ
+ Phối hợp
+ Quy chế phối hợp của BCH
+ Tiêu chí thi đua
+ Quỹ công đoàn bao gồm: quỹ tình nghĩa, quỹ tham quan,
quỹ khuyến học.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ (chuyên môn, công đoàn) các quy
chế này có điều chỉnh qua hàng năm.
Nêu cao vai trò trách nhiệm của chủ tịch công đoàn thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.
Chỉ tiêu:
+ Kết nạp 4 đoàn viên vào Đảng trong nhiệm kì.
+ Giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp
tỉnh.
+ Thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra của Ban TTND.
+ Xây dựng đủ các loại quy chế hoạt động.
Chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2011 - 2012 là:
+ Về danh hiệu: Trờng tiên tiến xuất sắc.
+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.
+ Đơn vị đạt danh hiệu: Cơ quan văn hoá (công nhận lại sau 3
năm).
+ Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc: 4 tổ.
+ Cá nhân: 4 đoàn viên là chiến sĩ thi đua cấp huyện
3 đoàn viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
Chỉ tiêu về các hoạt động:
- Có 47% cán bộ đoàn viên đạt trên chuẩn đào tạo.
- Có 100% cán bộ đoàn viên đạt chuẩn đào tạo.
- 100% cán bộ đoàn viên nữ giỏi việc trờng, đảm việc nhà.
- 100% gia đình đạt nhà văn hoá,
- 18 -


- 100% giáo viên không vi phạm kế hoạch hoá gia đình.
- Xây dựng đội bóng chuyền nam, nữ thi đấu với đội bạn.
- Về học sinh giỏi:
+Đạt 3 giải đồng đội trở lên.
+Có 4 học sinh giỏi tỉnh
+Tổng sắp học sinh giỏi tỉnh từ 1 đến 10.
+ Giới thiệu chi bộ kết nạp Đảng: 2 đc.
D. Kết luận
Nhiệm kỳ 2011 - 2013 diễn ra trong hoàn cảnh có nhiều
thuận lợi tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn. Với tinh thần
đổi mới, chủ động sáng tạo, tiếp tục phối hợp thờng xuyên chặt
chẽ giữa công đoàn với nhà trờng. Đẩy mạnh các phong trào thi
đua trong CBCNVC và lao động để triển khai tổ chức thực hiện
có hiệu quả nhiệm kỳ.
Với sự nổ lực của toàn thể đoàn viên và lao động của đơn vị,
sự phối hợp tốt của BCH công đoàn và BGH nhà trờng, sự lãnh đạo
của công đoàn ngành, chi bộ nhà trờng. Chắc chắn sẽ tạo ra đợc
sự chuyển biến mới trong phong trào thi đua dạy và học của đơn
vị. Đa sự nghiệp giáo dục của trờng THCS Hồng Thủy bớc sang một
thời kỳ mới. Công đoàn nhà trờng xứng đáng đợc tặng danh hiệu
công đoàn vững mạnh xuất sắc đợc công đoàn các cấp tặng cờ
và giấy khen.
bí th chi bộ

Thay mặt BCH

công đoàn
chủ tịch

Võ Thành Đồng
Đình Lý

- 19 -

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×