Tải bản đầy đủ

CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM PHÁT TRIỂN VẬN ĐỒN CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

Thư Viện 216
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG MẦM NON THẢO NGUYÊN

SÁNG KIẾN
“CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM PHÁT TRIỂN
VẬN ĐỒN CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON”

Tác giả: Trần Thảo Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục
Đơn vị công tác: Trường Mầm Non Thảo Nguyên

Sơn La, tháng 4/2019

1


Thư Viện 216
1: Đặt vấn đề
Hiện nay nhà nước ta đang hướng tới xây dựng nền giáo dục m ở,

thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý ,có cơ cấu và giáo dục h ợp
lý.
Đối với giáo dục mầm non thì giúp trẻ phát triển thể chất, tình c ảm,
hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách. Cò n đối
với giáo dục phổ thông tâp trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành
phẩm chất, năng lực, bên cạnh đó chú trọng giáo d ục lý t ưởng, truy ền
thống. Và để thực hiện được mục tiêu mà nhà nước đã đề ra thì chúng ta
cần thực hiện tốt ngay từ bậc mầm non.
Đối với trẻ em hoạt động vui chơi chính là hoạt đ ộng ch ủ đ ạo c ủa
trẻ,trẻ em không chỉ cần được chăm sóc sức khoẻ, được học tập, mà quan
trọng nhất trẻ cần được thoả mãn nhu cầu vui chơi. Xuất phát t ừ vai trò
quan trọng của hoạt động vui chơi đối với trẻ, tôi th ấy việc t ổ ch ức cho
trẻ các trò chơi là một việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa đ ặc bi ệt là các
trò chơi dân gian.
Di sản văn hoá truyền thống Việt Nam có nhiều loại hình khác nhau,
trong đó có thể nói, trò chơi dân gian cũnglà một di s ản văn hoá quý báu
của dân tộc. Nó được kết thành từ quá trình lao động và sinh hoạt, trong đó
tích tụ cả trí tuệ và niềm vui sống của bao thế hệ người Việt xưa. Đặc biệt
đối với trẻ em, trò chơi dân gian với những chức năng đ ặc bi ệt c ủa nó đã
mang lại cho thế giới trẻ thơ nhiều điều thú vị và bổ ích, đồng thời th ể
hiện nhu cầu giải trí, vui chơi, quyền được chia sẻ niềm vui của các em v ới
bạn bè, cộng đồng. Nó làm cho thế giới xung quanh các em đ ẹp h ơn và
rộng mở; tuổi thơ của các em sẽ trở thành những kỉ niệm quý báu theo
suốt cuộc đời, làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các em. “Trò chơi
dân gian” không chỉ chắp cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển t ư duy,
sáng tạo, mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê
hương, đất nước.
Tuy có vai trò quan trọng nhưng “ trò chơi dân gian” đang dần bị mai
một và lãng quên. Ngày nay, các em ở một xã hội công nghiệp, ch ỉ quen v ới
máy móc không được giới thiệu làm quen với các trò ch ơi dân gian. Không
chỉ ở thành phố mà ngay cả ở những vùng nông thôn cũng v ậy. Các em đặc
biệt là tuổi mẫu giáo, thời gian chủ yếu là ở tại trường Mần Non nh ưng có
một thực tế rằng các em chỉ được các cô giáo giới thiệu, cho ch ơi các trò
chơi dân gian khi có dự giờ, khi có kiểm tra, thanh tra. “ Trò chơi dân gian”
tuy có vai trò quan trọng đối với sự phát triển c ủa tr ẻ nh ưng các tr ường
Mầm Non chưa quan tâm, thực hiện không có kế hoạch, ch ỉ th ực hiện khi
có kiểm tra, chỉ thực hiện để đối phó mà thôi.

2Thư Viện 216
Nhận thấy tầm quan trọng của trò chơi dân gian đối v ới s ự phát
triển của trẻ, và cũng là một giáo viên Mầm Non mầm,nên tôi muốn “ Trò
chơi dân gian” được tổ chức nhiều hơn ở trường Mầm Non để giúp trẻ
phát triển tình cảm, đạo đức, vận động và thể chất cho tr ẻ. Vì v ậy tôi xin
trình bày các biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nh ằm phát tri ển vận
động cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi ở trường mầm non
2. Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu
2.1 Một số vấn đề về biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm phát
triển vận động cho trẻ mầm non
Để đưa ra được biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nh ằm phát tri ển
vận động cho trẻ mầm non thì trước tiên phải lựa chọn đ ược các trò ch ơi
dân gian phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Kho tàng các trò chơi dân gian Việt
Nam vô cùng phong phú và đa dạng nh ưng không ph ải trò ch ơi nào cũng
phù hợp với trẻ nhỏ. Vì thế, giáo viên nên có s ự cân nh ắc l ựa ch ọn cho tr ẻ
chơi các trò chơi có luật chơi và cách ch ơi đơn gi ản, d ễ nh ớ, d ễ hi ểu. Bên
cạnh đó sự phát triển của trẻ không giống nhau ở mỗi độ tuổi, chính vì
vậy ở trường mầm non cần lựa chọn trò cơi phù hợp với từng đ ộ tu ổi.
* Cụ thể như sau
+ Với trẻ mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) khả năng chú ý có chú đ ịnh của tr ẻ
còn yếu, nhận thức còn đơn giản, vì vậy cần chọn cho tr ẻ nh ững trò ch ơi
đơn giản, phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ như : “Dung dăng
dung dẻ”, “Nu na nu nống”, “Chi chi chành chành”, “Lộn c ầu vòng”, “T ập t ầm
vong” “Cắp cua”
+ Còn đối với trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn (4 – 5 tuổi) khả năng chú ý và
khả năng của trẻ đã được nâng lên nhiều so với ở lứa tuổi mẫu giáo bé (3 –
4 tuổi), vì vậy chúng ta cần lựa chọn những trò ch ơi có luật ch ơi, nh ững trò
chơi dài và khó hơn như: “Thả đỉa ba ba”, “Chuyền thẻ”. “C ướp c ờ”, “R ồng
rắn lên mây.
Đối tượng nghiên cứu của tôi là trẻ mẫu giáo bé (3 – 4 tu ổi) chính vì
khi chọn các trò chơi dân gian nhằm phát triển vận động cho tr ẻ tôi d ựa và
các tiêu chí sau.
- Trò chơi đơn giản, ngắn, luật chơi dễ hiểu.
- Đồ chơi phục vụ trò chơi dễ tìm.
- Trò chơi giúp trẻ củng cố và phát triển kỹ năng vận động của trẻ.
- Trò chơi thu hút được sự chú ý và tham gia của trẻ.
- Trò chơi phải có sự tham gia của nhóm, lớp.
Dựa trên những tiêu chí trên tôi quyết định chọn những trò ch ơi sau
để giúp trẻ mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi phát triển vận động: “Dung dăng dung
dẻ”, “Chi chi chành chành”, “Lộn cầu vòng”, “T ập tầm vong” “C ắp cua”.
3


Thư Viện 216
2.1.1 Khái niệm.
Trên thế giới này không một dân tộc nào lại không có những trò chơi
riêng cho trẻ em mình. Bởi vì tất cả mọi trẻ đều cần ch ơi đ ể lên.
Ngay từ thời xa xưa, trẻ em Việt Nam đã được đáp ứng nhu c ầu ch ơi,
nhu cầu vận động của mình qua trò chơi dân ch ơi, trò ch ơi dân gian đã
được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ vùng này sang vùng
khác, như một hiện tượng văn hóa dân tộc. Và chúng ta khó mà tìm ra tác
giả của các trò chơi dân gian và xác định được ngày tháng ra đời của chúng
vì bởi lẽ chúng ta “trò chơi dân gian”
Trò chơi dân gian Việt Nam không chỉ nhiều về số l ượng mà còn
phong phú về thể loại, trong số đó có các trò ch ơi mang ý nghĩa rèn luy ện
thể lực, làm cho cơ thể nhanh nhẹn, làm cho tay chân khéo léo nh ịp nhành,
đó chính là các trò chơi dân gian giúp phát triển vận động. Bên c ạnh đó
cũng có nhiều trò chơi giúp phát triển tình cảm, trí tuệ
=> Tóm lại: Trò chơi dân gian là những trò chơi mà nhân dân lao động
sáng tạo ra trong quá trình lao động sản xuất, đ ược truy ền t ừ ng ười này
sang người khác, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và luôn đ ược cải
biến để phù hợp với từng lúc, từng nơi, nhằm thỏa mãn nhu cầu vui ch ơi,
giải trí của người dân.
2.1.2 Đặc điểm của trò chơi dân gian
- Trò chơi dân gian do người dân sáng tác ra trong quá trình s ản xu ất
nên không thể tìm ra ai là tác giả của các trò chơi.
- Trò chơi dân gian được sáng tác trong quá trình lao đ ộng nên mang
tính tập thể cao.
- Trò chơi dân gian được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ
khác, từ vùng này sang vùng khác nên trò ch ơi dân gian mang tính d ị b ản.
- Phong phú về nội dung và đề tài.
2.1.3 Cách tiến hành.
- Trò chơi dân gian được người dân lao động sáng tạo ra, phong phú
về đề tài, nội dung và đặc biệt mỗi trò chơi lại có m ột cách ch ơi và lu ật
chơi khác nhau, không trò chơi nào giống trò chơi nào. Chính vì vậy đ ể ti ến
hành được trò chơi dân gian trước tiến phải nắm rõ được cách ch ơi và luật
chơi. Bên cạnh đó còn học thuộc lời ca để vừa chơi vừa đọc l ời ca, nh ư v ậy
trò chơi sẽ trở nên hấp dẫn, thu hút hơn.
Trò chơi dân gian có thể tổ chức ở ngoài sân hoặc tổ chức ngay trong
lớp học, vì trò chơi dân gian có thể chơi với cả lớp số l ượng đông hoặc
cũng có thể chơi theo từng nhóm nhỏ nên tùy thuộc vào điều ki ện c ủa
trường, của lớp và đối tượng trẻ tham gia mà chọn địa điểm t ổ ch ức cho
4


Thư Viện 216
phù hợp. Không chỉ có học thuộc lời ca, n ắm v ững cách ch ơi, lu ật ch ơi,
chọn được địa điểm tổ chức trò chơi mà một số trò ch ơi còn đòi h ỏi ph ải
chuẩn bị dụng cụ chơi như trò chơi “Tập tầm vong” thì c ần chuẩn b ị h ạt
cho trẻ chơi.
Khi nắm vững các đặc điểm và yêu cầu trên thì ta có th ể tự tin để tổ
chức trò chơi dân gian cho trẻ.

5


Thư Viện 216
2.2 Một số vấn đề phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 3 – 4 tu ổi
2.2.1 Khái niệm
Vận động là quá trình hoạt động, di chuyển của c ơ th ể. V ận động
làm cho các cơ bắp và toàn bộ cơ thể hoạt động, do đó tăng c ường ho ạt
động của hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, tăng cường sự trao đ ổi ch ất, giúp cho
cơ thể lớn lên.
2.2.2 Đặc điểm vận động của trẻ 3- 4 tuổi
- Có khả năng đi bằng mũi chân, đứng bằng 1 chân, đi xe đạp 3 bánh .
- Xếp được 6 tới 9 khối chồng lên nhau. Bắt bóng.
- Trẻ có thể tự mặc đồ.
- Trẻ có khả năng leo trèo
- Trẻ có thể giữ được 3 đồ vật nhỏ cùng một lúc
- Trẻ đã có thể giữ một cây bút chì màu hoặc bút chì ở gi ữa các ngón tay
của mình và viết nguệch ngoạc trên giấy (kỹ năng vận động của tr ẻ đã có
sự khéo léo)
- Trẻ có thể bật nút hoặc tháo nút chai.
- Trẻ đã có được sự cân bằng và phối hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng vận động
của một cơ thể trưởng thành. Trẻ lúc này đã có thể đi bộ, chạy nhảy, đánh đu, tự
tin bước những bước chân dài hơn, đi lên đi xuống cầu thang mà không cần giữ
tay vịn.
- Cuối năm 4 tuổi trẻ đã có thể vận động toàn thân, hoặc làm các đ ộng tác
phức tạp như nhảy dây, đá cầu. Các ngón tay cử động chậm hơn so với sự
vận động toàn thân, nhưng phần lớn trẻ 4 tuổi đã có thể thực hiện các
động tác nắn, vẽ hay bóp một cách thành thạo.
cản.

Vận động thô: Đứng bằng 1 chân vài giây, nhảy tai chỗ, nhảy qua vật

Vận động tinh tế: Sử dụng các ngón tay dễ dàng, thích vẽ, vẽ đ ược
vòng tròn.
Để giúp trẻ phát triển vận động thì ta nên cho trẻ tự làm m ột số việc
như mặc quần áo…..
2.2.3 Tiến hành
Thường được tiến hành trong các hoạt động trong ngày, trong các gi ờ
học như phát triển thể chất, trong các trò chơi dân gian. Cần ph ải th ường
xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trẻ có điều kiện để phát triển vận
động
6


Thư Viện 216
Có thể tổ chức ở trong hoặc ngoài lớp học
2.3 Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ 3 đến 4 tu ổi
Ở tuổi mẫu giáo bé (3 đến 4) tuổi có một bước ngoặt lớn trong sự
phát triển tâm sinh lý.
- Sự thay đổi hoạt động hoạt chủ đạo: Đây chính là sự chuy ển t ừ
hoạt động với đồ vật sang hoạt động vui chơi, và bắt đầu từ đây ho ạt động
vui chơi trở thành hoạt đông chủ đạo của trẻ, Hoạt động với đồ v ật
nguyên là hoạt động chủ đạo của trẻ nhưng giờ đã xuống hàng thứ 2.
- Sự hình thành ý thức về bản thân. Ở tuổi mẫu giáo bé (3 đến 4 tu ổi)
đây là điểm khởi đầu của sự hình thành về ý thức bản thân. Vì là đi ểm
khởi đầu cho nên trẻ chưa phân biệt được đâu là th ế gi ới khách quan và
đâu là thế giới chủ quan, trẻ chưa phân biệt đâu là ý muốn ch ủ quan c ủa
bản thân, đâu là những quy tắc, luật lệ.
-Xuất hiện bước ngoặt trong tư duy :Ở tuổi mẫu giáo bé có bước
ngoặt lớn trong tư duy đó chính là sự chuy ển tư duy từ bình di ện bên ngoài
vào bình diện bên trong mà thực chất đó là vận chuy ển nh ững hành đ ộng
định hướng bên trong theo cơ chế nhập tâm
Quá trình tư duy của trẻ đã bắt đầu dựa vào nh ững hình ảnh của s ự
vật và hiện tượng đã có trong đầu, nghĩa là chuy ển từ t ư duy tr ực quan –
hành động sang kiểu tư duy trực quan – hình t ượng.
- Sự xuất hiện động cơ hành vi:Ở tuổi mẫu giáo bé có m ột s ự bi ến
đổi can bản trong hành vi đó chính là chuyển từ hành vi bột phát sang hành
vi mang tính xã hội( hay còn được gọi là hành vi mang tính nhân cách). V ề
sau trong hành vi của trẻ có sự biến đổi quan trọng đó là sự n ảy sinh đ ộng
cơ, lúc đầu động cơ còn đơn giả và mờ nhạt
=> Ở lứa tuổi mẫu giáo, tâm sinh lý của trẻ có sự thay đ ổi lớn, vì v ậy
chúng ta phải giúp trẻ bắt kịp vơi sự thay đổi đó .
3. Các biện pháp.
3.1. Cơ sở để xây dựng các biện pháp:
Để xây dựng được các biện pháp trước tiên cần căn cứ và điều ki ện
thực tế tại các trường mầm non:
- Dựa vào độ tuổi của đối tượng nghiên cứu.
- Căn cứ vào vào tình hình thực tế của các trường mầm non, c ủa t ừng
địa phương để đưa ra các biện pháp cho phù hợp.
- Số lượng trẻ thực nghiệm. địa điểm để thực hiện.
- Địa điểm tổ chức trò chơi và các phương tiện để tổ chức trò ch ơi.
3.2. Các biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm phát tri ển v ận
động cho trẻ mẫu giáo 3 -4 tuổi ở trường Mầm non
7


Thư Viện 216
3.2.1 Biện pháp 1:Dạy trẻ thuộc lời ca
* Mục đích sử dụng biện pháp
- Giúp trẻ hứng thú khi tham gia vào trò chơi.
- Làm cho không khí của buổi chơi vui vẻ, nhộn nh ịp.
- Học thuộc lời ca giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tăng thêm v ốn từ.
- Giúp trẻ phát triển khả năng ghi nhớ và tư duy.
* Cách tiến hành
Để có thể tiến hành trò chơi dân gian nhằm giúp trẻ phát triển động
trước tiên ta cần dạy trẻ đọc thuộc lời ca của trò ch ơi vì khi ch ơi tr ẻ
không bao giờ chỉ hùng hục thực hiện các vận động của mình mà chúng
thường vừa chơi vừa hát hoặc đọc lời đồng dao nào đó. Các bài đ ồng dao
đó khiến cho không khí chơi vui vẻ, nhộn nhịp hơn.
Với biện pháp “Dạy trẻ thuộc lời ca” này.Tôi sẽ tiến hành dạy tr ẻ học
thuộc lời ca mọi lúc mọi nơi, chứ không chờ đến m ột tiết học cụ th ể nào
cả. Dạy trong hoạt động ngoài trời, trong hoạt động chiều, trong gi ờ tr ả
trẻ. Với cách tiến hành dạy mọi lúc, mọi nơi như vậy sẽ giúp trẻ không bị
nhàm chán, trẻ học mà như chơi nên trẻ sẽ hứng thú và cuối cùng kết qu ả
tôi thu lại sẽ là trẻ học thuộc những lời ca mà tôi dạy. T ừ đây tôi sẽ t ổ ch ức
cho trẻ chơi trò chơi theo các lời ca đó.
3.2.2 Biện pháp 2: Lựa chọn các trò chơi dân gian phù hợp với l ứa tu ổi.
+ Với trẻ mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi) khả năng chú ý có chú định của trẻ
còn yếu, nhận thức còn đơn giản, vì vậy cần chọn cho trẻ nh ững trò ch ơi
đơn giản, phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ nh ư : “Dung dăng
dung dẻ”, “Nu na nu nống”, “Chi chi chành chành”, “Lộn cầu vòng”, “T ập t ầm
vong”, “Cắp cua”
* Mục đích sử dụng biện pháp:
- Giúp trẻ phát triển vận động của tay ngày một khéo léo, nhanh nhẹn
- Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, thoải mái khi chơi
- Giúp trẻ phát huy được khả năng của mình, trẻ có th ể ch ơi trò ch ơi 1
cách dễ dàng, tránh làm khó trẻ như vậy trẻ sẽ bị chán
- Giúp trẻ hứng thú vào trò chơi.
- Giúp trẻ phát triển những khả năng mà trẻ cần phát triển trong l ứa tu ổi.
- Giúp trẻ phát triển vận động của tay ngày một khéo léo, nhanh nhẹn.

8


Thư Viện 216
* Cách tiến hành:
- Trò chơi “Dung dăng dung dẻ”
“Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Tới ngỏ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bơi bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đất”
Số lượng trẻ tham gia vào trò chơi từ 5 đến 7 trẻ
Cách chơi: Trẻ sẽ cầm tay nhau theo hàng ngang, vừa đi v ừa đ ọc l ời
ca, chân bước tay vung nhịp nhàng theo lời ca.Cứ như th ế cho đ ến từ cu ối
cùng thì tất cả ngồi xuống và trò chơi lại tiếp tục.
Với trò chơi này, số lượng trẻ tham gia chơi theo nhóm, chính vì v ậy
trò chơi này tôi sẽ tổ chức tại lớp học, không cần không gian quá l ớn tr ẻ
cũng đã có thể chơi được trò chơi này.
Trò chơi “ Lộn cầu vòng”
“ Lộn cầu vòng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Lộn ra cầu vòng”
- Cách chơi : Từng cặp 2 trẻ một, đứng đối diện cầm tay nhau, vừa đ ọc l ời
ca, vừa vung tay sang hai bên nhịp nhành theo lời ca. Đến cuối cùng thì c ả
hai người cùng xoay nửa vòng, lưng quay vào nhau. Sau đó lại vung tay ra
hai bên nhịp nhàng theo lời ca như trước. Đến từ cuối cùng thì xoay n ửa
vòng ngược lại, mặt quay lại vào với nhau. Cứ thế trò ch ơi tiếp tục.
- Trò chơi: “Cắp cua”
“Cắp cua
Bỏ giỏ
Mang về
9


Thư Viện 216
Nấu canh”
Số lượng trẻ tham gia vào trò chơi từ 3 – 4 tuổi
Cách chơi: Mỗi trẻ có 10 hòn sỏi. Trẻ bốc hết sỏi của mình vào hai lòng
bàn tay chụm lại và rải đều ra sân. Sau đó lần lượt mỗi em đi m ột l ần,
hai bàn tay úp vào nhau sao cho các ngón tay đan vào nhau làm gi ỏ đ ựng
cua. Trẻ vừa đọc lời ca vừa đưa hi ngón tay trỏ ra cắp từng hòn s ỏi vào
giỏ. Cứ đọc một câu thì cắp một hòn sỏi, khi nào đầy tay thì đ ổ sỏi sang
bên cạnh. Nếu khi cắp sỏi bị chạm vào hòn sỏi bên c ạnh thì m ất l ượt.
Đến trẻ khác đi. Chơi cho tới khi hêt sỏi trên sân thì đém xem ai nhi ều
sỏi hơn sẽ là người tháng cuộc.
- Trò chơi: “ Nu na nu nống”
“Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Te hè cống rụt”
Cách chơi: Năm, sáu trẻ ngồi sát nhau theo hàng ngang, chân duỗi th ẳng.
Tất cả cùng đọc lời ca, trong lúc đó một em lấy tay đập nhẹ vào chân t ừng
người, cứ mỗi một từ thì tay đập vào một chân. Yuwf cuoois cùng rơ vào
chân ai thì người đó co chân lại. Đọc đi, đọc lại lời ca cho đến khi t ất c ả các
chân đều co về hết. Trò chơi tiếp tục lại từ dầu.
2.2.3 Biện pháp 3: Động viên tất cả các trẻ tham gia vào trò ch ơi:
* Mục đích của biện pháp
- Thỏa mãn nhu cầu chơi của tất cả trẻ.
- Trò chơi càng đông số lượng trẻ tham gia càng vui
- Giúp trẻ vận động ngày một nhanh nhẹ, khéo léo.
- Giúp trẻ tự tin, hòa đồng cùng với các bạn.
- Giúp trẻ biết đoàn kết,nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau.
* Cách tiến hành:

10


Thư Viện 216
Chọn những trò chơi có thể chơi với số lượng trẻ chơi không gi ới
hạn. yêu cầu tất cả trẻ trong lớp tham gia vào trò chơi. Trẻ nào còn rụt rè
thì cô giáo cần động viên, khuyến khích trẻ tham gia vào trò ch ơi.
Với những trò chơi có số lượng trẻ tham gia đông thì nên tổ ch ức

11


Thư Viện 216
4. Kết luận
Trò chơi dân gian có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của
trẻ. Trò chơi dân gian không chỉ giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui ch ơi,mà còn
góp phần nâng cao nhận thức, giúp phát triển vận động cho trẻ , giúp.
Tham gia vào trò chơi dân gian giúp trẻ vận động ngày càng khéo léo, hoạt
bát, nhanh nhẹn, ngày càng trở nên khéo léo. Trò ch ơi dân gian đ ược sáng
tạo trong quá trình lao động sản xuất chính vì vậy các trò ch ơi dân gian
luôn đòi hỏi sự đoàn kết, giúp đỡ nhau . Vì vậy khi cho trẻ tham gia vào trò
chơi dân gian ta đã giúp trẻ biết kết hợp với nhau, biết giúp đỡ, đoàn kết,
nhường nhịn nhau để hoàn thành trò chơi.
Chính vì có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, đặc bi ệt
là phát triển vận động cho trẻ vì vậy chúng ta nên có kế hoạch để tổ ch ức
trò chơi dân gian cho trẻ chơi một cách thường xuyên, có kế hoạch đ ể phát
huy tốt nhất vai trò của trò chơi dân gian.

12


Thư Viện 216

Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Ánh Tuyết Trò chơi của trẻ em (2000) NXB Phụ Nữ
[2] Nguyễn Ánh Tuyết Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm Non
[3] TS Lê Thu Hương Tuyển chọn: Trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố
NXB Giáo Dục Việt Nam
[4] www.text.123doc.org

13


Thư Viện 216
GIÁO ÁN
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Chủ đề: Một số ph ương tiện giao thông
Đề tài: Làm quen với trò chơi mới “Cắp cua”
Đối tượng: Trẻ 3 – 4 tuổi (MG Bé D)
Thời gian: 40 – 45 phút
Ngày soạn:
Người soạn: Trần Thảo Nguyên
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên trò chơi mới.
- Trẻ biết cách cắm hoa, thay hoa bằng cờ.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng chú ý và ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ một số luật giao thông đơn giản.
- Giáo dục trẻ có ý thức khi tham gia giao thông phải ch ấp hành nghiêm
chỉnh luật lệ an toàn giao thông.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô.
II. Chuẩn bị:
- Bài hát “Cả tuần đều ngoan”, “Em đi qua ngã tư đường ph ố”. “Đi h ọc v ề”
- Hoa, cờ, phiếu bé ngoan
- Các đồ dùng ở các góc
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

*Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng
thú
- Cô xin chào tất cả các con, cô xin giới thiệu…
14


Thư Viện 216
- Bây giờ các con cùng cô hát bài hát “Cả tuần
đều ngoan” nhé!

- Trẻ hát “Cả tuần đều
ngoan”

- Các con ơi! Buổi chiều hôm nay cô sẽ cho các
con làm quen một trò chơi mới. Đó là trò chơi - Trẻ chú ý lắng nge
“Bịt mắt bắt dê”
*Hoạt động 2: Nội dung
1. Hướng dẫn trò chơi mới
- Để chơi được trò chơi “Cắp cua” thì các con
chú ý lắng nghe cô nêu cách chơi nha
- Cách chơi: Cách chơi: Mỗi trẻ có 10 hòn sỏi.
Trẻ bốc hết sỏi của mình vào hai lòng bàn tay
chụm lại và rải đều ra sân. Sau đó lần lượt
mỗi em đi một lần, hai bàn tay úp vào nhau
sao cho các ngón tay đan vào nhau làm giỏ
đựng cua. Trẻ vừa đọc lời ca vừa đưa hi ngón
tay trỏ ra cắp từng hòn sỏi vào giỏ. Cứ đọc
một câu thì cắp một hòn sỏi, khi nào đầy tay
thì đổ sỏi sang bên cạnh. Nếu khi cắp sỏi bị
chạm vào hòn sỏi bên cạnh thì mất lượt. Đến
trẻ khác đi. Chơi cho tới khi hêt sỏi trên sân
thì đém xem ai nhiều sỏi hơn sẽ là người
tháng cuộc.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Các con đã hiểu chưa?
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.

- Trẻ tham gia trò chơi

2. Chơi tự do
- Hôm nay cô thấy các con chơi rất là giỏi rồi
đấy! Bây giờ cô sẽ cho các con được chơi tự
do ở các góc chơi.
- Cô mời các con đi nhẹ nhàng về các góc mà
mình yêu thích nào.

- Trẻ về góc chơi yêu thích

- Khi về các góc chơi các con không được
tranh dành đồ chơi của nhau, không ném đồ
chơi…
- Cô bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ( Chơi
15 phút)
- Cho trẻ thu dọn đồ chơi.

- Trẻ thu dọn đồ dùng

3. Nêu gương, cắm hoa
- Cô thấy vừa rồi các con học rất là ngoan, cô
15


Thư Viện 216
khen cả lớp nào. Đặc biệt nổi bật trong chiều
nay có bạn Gia Hưng, Thu Phương, Phương
Trang, Thảo Uyên, Nhật Hưng, Anh Hùng,
Quang Vinh, Ngọc Linh. Các bạn xứng đáng
được nhận hoa để lên cắm trong chiều nay.

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Cô mời các con lên cắm hoa nào.
- Cả lớp tuyên dương các bạn nào.
4. Vệ sinh

- Trẻ lên cắm hoa

Bây giờ cô mời tổ thỏ trắng đi rửa tay trước
nhé! Cô mời lần lượt từng tổ đi rửa tay, rửa
tay bằng xà phòng. Cô rửa giúp trẻ, lau mặt
sạch sẽ cho trẻ.

- Cả lớp khen bạn

- Khi 1 tổ thực hiện trước, thì 2 tổ còn lại ở
trong lớp và cô mở nhạc cho trẻ nghe.

- Trẻ thực hiện

5. Bình cờ
- Các con ơi! Cô đố các con mấy hoa thì được
cắm cờ các con?
- Các con nhìn trên bảng bé ngoan của tổ chim
non nha,bạn nào có 3 hoa nhỉ?
- Bạn nào có 3 hoa trở lên sẽ nhận được 1 lá
cờ.

- 3 hoa
- Trẻ trả lời

- Cho từng tổ lên thay hoa bằng cờ.
6. Tặng phiếu bé ngoan
- Các con ơi! Hôm nay là thứ mấy nhỉ?

- Đúng rồi! hôm nay là ngày thứ 6, là ngày cuối - Từng tổ thực hiện
tuần đấy. Chiều hôm nay cô thấy các con học
rất là ngoan, giờ cô sẽ cho các con được nhận
- Thứ 6
bé ngoan bằng cách thay cờ nhé!
Và bạn nào được 3 cờ trở lên sẽ được nhận 1
bé ngoan, các con nhớ chưa nào.

- Trẻ chú ý lắng nghe

*Nhận xét từng tổ
- Trước tiên là tổ thỏ trắng nào, trong tuần
vừa qua các con nhận thấy các bạn học thế
nào?

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Cô động viên, tuyên dương và phát bé ngoan.
- Tiếp theo đến tổ hoa hồng.

- Trẻ trả lời
16


Thư Viện 216
- Trong tuần vừa qua các con nhận thấy các
bạn học thế nào?
- Cô động viên, tuyên dương và phát bé ngoan.
- Và cuối cùng là tổ chim non.
- Trong tuần vừa qua các con nhận thấy các
bạn học thế nào?

- Trẻ trả lời

- Cô động viên, tuyên dương và phát bé ngoan.
-> Cô khen cả lớp mình nào. Trong tuần học
mới các con phải ngoan hơn, cố gắng nhiều
hơn nữa nhé!
+ Cho trẻ hát “Đi học về”
* Hoạt động 3: Kết thúc

- Trẻ chú ý lắng nghe

- Vệ sinh, trả trẻ
- Trẻ hát “Đi học về”

Giáo án
Hoạt động ngoài trời
Chủ điểm: Thực vật
Đề tài: Hoạt động ngoài trời:
- Hoạt động có chủ đích: Quan sát cây su hào
- Trò chơi vận động: Nhảy lò cò
- Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ ch ơi và trò ch ơi mà tr ẻ thích
Đối tượng: 3 – 4 tuổi
Thời gian : 20- 25 phút
Người soạn : Trần Thảo Nguyên
Ngày soạn:
I. Mục tiêu
-

Trẻ biết được tên, đặc điểm, cấu tạo của cây su hào và lợi ích của cây
su hào.
Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô đưa ra,diễn đạt mạch lạc, phát
triển khả năng quan sát, phán đoán cho trẻ…
17


Thư Viện 216
-

Trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc cây …
Trẻ biết tên trò chơi và chơi được trò chơi

II. Chuẩn bị
-

Địa điểm: vườn sau sạch sẽ, thoáng mát, an toàn
Đồ dùng
+ Vườn rau
+ Xắc xô, bóng, phấn…

III .Tiến hành
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1.Dặn dò trẻ trước khi ra sân
- Bây giờ đã đến giờ hoạt động ngoài trời rồi! -Trẻ lại gần cô.
Các con ơi lại gần đây với cô nào Giờ hoạt
động ngoài trời ngày hôm nay cô sẽ cho các
con quan sát vườn rau, quan sát cây su hào,
rồi sau đó sẽ được chơi trò chơi nhảy lò cò.
- Khi ra sân chơi thì các con phải như thế
nào?
=>Khi ra sân các con nhớ đi nhẹ, nói khẽ,
không được chen lấn xô đẩy, không chạy
ra ngoài khu vực quy định.

-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Các con hãy cùng đi theo cô nào!
2. Hoạt động có chủ đích: Tham quan
vườn rau su hào.
- Cho trẻ dạo chơi tham quan vườn rau
- Các con lại đây cùng cô nào!
- Đố các con biết đây là cây gì?

-Trẻ lắng nghe

- À đúng rồi! Đây chính là cây su hào đó các
con à! - Ai có nhận xét gì về cây su hào trước
mặt của chúng ta nào?( gồm có 3 phần: lá,
cuống và củ (thân)

-Trẻ trả lời

- Đây là gì? (lá). Lá có màu gì?
- Để biết được lá của su hào như thế nào thì
các con hãy dùng đôi bàn tay xinh xắn của
mình, sờ và cảm nhận xem nhé
- Các con đã được tận tay sờ vào lá cây
rồi.Vậy bạn nào nhanh tay trả lời cho cô biết
lá cây su hào như thế nào?
18

-Trẻ dùng tay để cảm nhận


Thư Viện 216
- Lớp mình rất giỏi cô khen cả lớp!
- Ở gần lá su hào có gì đây các con? (Cành)

-Trẻ trả lời

- Cành lá su hào như thế nào? Có màu gì?
- Bây giờ các con hay nhìn xuống dưới cành lá -Trẻ vỗ tay
xem còn có gì?
- Đúng rồi đây chính là củ su hào đấy các con
ạ? Củ su hào có màu gì các con? Bây giờ các
con có muốn sờ củ su hào không?

-Trẻ trả lời

- Vậy ai giỏi hơn cho cô biết củ su hào đem
lại lợi ích gì cho chúng ta nào?

-Trẻ trả lời

- Lớp mình bạn nào đã được ăn những món
ăn làm từ củ su hào rồi nhỉ?
=> Củ su hào được dùng để chế biến
thành các món như: su hào xào tỏi,canh su
hào nấu tôm… ăn bổ dưỡng cho sức khỏe
đấy. Các con hãy ăn thật nhiều các món
được nấu từ su hào nhé

-Trẻ lắng nghe

- Vậy chúng ta phải như thế nào đối với cây?
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ cây:Cây su
hào và các loài cây khác là người bạn thân
-Trẻ lắng nghe
thiết của chúng ta vì vậy các con phải biết
bảo vệ và chăm sóc cho cây, hàng ngày các
con phải tưới nước, bón phân cho cây, nhổ cỏ
và đặc biệt là không được ngắt lá bẻ cành để
cây mãi xanh tốt các con nhớ chưa nào.
- Lớp mình rất là giỏi, hoan hô cả lớp mình
nào.
3. Trò chơi vận động: “Nhảy lò cò”
- Và bây giờ cô có một trò chơi rất là thú vị
.Các con đã sẵn sàng tham gia vào trò chơi
chưa nào?
- Cách chơi: Cô sẽ chia lớp mình thành 2
hàng, và ác con hãy dùng tay cầm lấy 1 chân
của mình lên và nhảy bằng chân còn lại
- Luật chơi Khi cô hô bắt đầu thì các con hãy
nhảy về đích, đội nào về trước đội đó sẽ
dành chiến thắng
- Cho trẻ chơi 1-2 lần và chú ý bao quát trẻ
19

-Trẻ lắng nghe


Thư Viện 216
- Cô nhận xét tuyên dương.

-Trẻ lắng nghe

4. Hoạt động chơi tự do
- Trên sân trường của chúng ta có rất nhiều
đồ chơi, và cô cũng đã chuẩn bị một số đồ
chơi như bóng, phấn, lá… Bây giờ các con hãy
đến lựa chọn đồ mà các con thích đi nào.

- Trẻ thực hiện

- Cho trẻ chơi. Cô khuyến khích trẻ chơi, tự
chọn nội dung và đồ chơi, phương tiện hoạt
động…
- Cô bao quát trẻ, theo dõi để xử lý tình
huống xảy ra và đề phòng tai nạn cho trẻ.
5. Kết thúc

-Trẻ lắng nghe

- Các con ơi! Lại gần đây với cô nào! Ngày
hôm nay cô thấy lớp mình rất là giỏi, chơi rất
là ngoan. Một tràng pháo tay dành cho cả lớp -Trẻ lắng nghe
mình nào.Bây giờ các con hãy cùng nhau thu
dọn đồ dùng và rửa tay chân sạch sẽ trước
khi vào lớp nhé

20


Thư Viện 216

THƯ VIỆN 216
“Tài Liệu 100% File word”

Link tải bên dưới phần mô tả

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×