Tải bản đầy đủ

biện pháp thi công chống thấm cổ ống âm sàn bê tông

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM CỔ ỐNG
1. Xác định vị trí ống xuyên sàn:
- Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt nhà thầu tiến hành xác định chính xác
vị trí cho các ống qua sàn như ống thoát xí D110, ống thoát sàn, thoát máy giặt D75, ống thoát
chậu Lavabo D42. (chi tiết xem bản vẽ đính kèm).
2. Trình tự thi công:
- Sau khi kiểm tra vị trí ống chờ chính xác tiến hành khoan rút lõi xuyên sàn bê tông, đục tỉa vát
mép tạo nhám với quy cách như sau: từ mép lỗ chờ rộng từ 3-5cm, sâu 3-5cm.
- Tiến hành thi công lắp đặt ống thoát nước (ống thông sàn) theo vị trí bản vẽ được phê duyệt.
Sau khi lắp xong. Cho dọn vệ sinh bề mặt, xung quanh lỗ và làm ẩm bằng nước.
- Chèn kín khít quanh thành ống thông sàn dưới trần bê tông bằng bọt xốp sau khi đã cố định
(chi tiết như bản vẽ đính kèm).
- Quấn băng cản nước quanh thành ống thông sàn thoát nước qua sàn bê tông.
- Đổ Sikalatex TH trước khi đổ vữa tự chảy không co quanh bề mặt bê tông cũ để tăng sự liên
kết.
- Tiến hành đổ vữa tự chảy không co.
- Vật liệu dùng để đổ cố định ống và chống thấm thành ống là vữa tự chảy - không co GM – F M60 hoặc vữa rót không co ngót gốc xi măng Great-01-M60. Tỉ lệ hòa trộn, quy cách trộn thực

hiện theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất. Khi đổ vữa tự chảy - không co GM
– F - M60 hoặc vữa rót không co ngót Great-01-M60 vừa đổ vừa gõ nhẹ vào thành ống để vữa
chèn đầy vào các chỗ trống. Vữa chèn được đổ đầy thấp hơn mặt sàn bê tông thô từ 2-3mm.
- Quét sơn SPU quanh vị trí cổ ống tạo màng liên kết.
3. Vật tư sử dụng:
A. Băng chương nở Hyper Stop DB-2010.

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 1/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

B. Vữa tự chảy - không co GM – F - M60.

C. Vữa rót không co ngót gốc xi măng Great-01-M60.

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 2/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

D. Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối Sika Latex TH.

E. Sơn Viba - Spu.

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 3/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.


Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.Tài liệu kỹ thuật kèm theo:
A. Băng chương nở Hyper Stop DB-2010.
Băng trương nở cao su Hyper Stop DB-2010 có lớp keo dính trên bề mặt nên rất dễ thi công.
*) Ứng dụng:
Hyper Stop DB-2010 được sử dụng để chống thấm mạch ngừng thi công của các kết cấu: tường
tầng hầm, sàn tầng hầm, bể chứa nước, các kết cấu bê tông đúc sẵn,...
*) Thông số kỹ thuật:
:

1,35

:

Màu đen

:

250%

:

20mm×10mmx5000mm (7500mm)

:

± 5%

:

5m(7,5m)/cuộn
*) Lưu trữ: Nơi khô mát, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
B. Vữa tự chảy - không co GM – F - M60.
Vữa GMF là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, không co ngót và cường độ cao.
*) Phạm vi áp dụng:
- Neo thiết bị, máy vào móng
- Neo chân cột đúc sẵn
- Neo các gối cầu
- Các công việc gia cố và sửa chữa bê tông
*) Đặc tính kỹ thuật:
- Ngoại quan: bột màu ghi xám
- Khối lượng thể tích xốp: 1,4 ± 0,5 kg/l
- Tỉ lệ nước: 14 ¸ 17 % vữa khô
- Độ chảy (theo ống Suttat): 24-26 cm
- Độ giãn dài: 0,0 ¸ 0,2 mm/md
- Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa: 2,15 ¸ 2,20 kg/l
- 1000kg vữa khô chế tạo được 515-545 lít hỗn hợp vữa
- Cường độ chịu nén ở các tuổi:
Cường độ nén

GMF M60

3 ngày, MPa

32,4

7 ngày, MPa

49,9

28 ngày, MPa

61,6

*) Hướng dẫn sử dụng:

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 4/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Vệ sinh bề mặt thật sạch trước khi rót vữa
- Đảm bảo ván khuôn kín khít
- Làm ẩm bề mặt trước khi rót vữa
- Vữa GMF có thể được trộn bằng máy hoặc trộn thủ công theo tỉ lệ: 1 kg vữa khô trộn với từ
14% đến 17 % nước. Thành phần bột được thêm dần vào lượng nước đã lường trước để có được
độ dẻo theo yêu cầu. Quá trình trộn được duy trì cho tới khi vữa đạt được độ đồng nhất. Thời
gian trộn khoảng từ 2-4 phút.
- Dưỡng ẩm ít nhất 3 ngày sau khi thi công vữa
*) Đóng gói, bảo quản:
- GMF được cung cấp trong bao 25 kg.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng
C. Vữa rót không co ngót gốc xi măng Great-01-M60.
Vữa rót không co ngót gốc xi măng Great-01-M60 là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng,
không co ngót và cường độ cao.
*) Phạm vi áp dụng:
- Neo thiết bị, máy vào móng
- Neo chân cột đúc sẵn
- Neo các gối cầu
- Các công việc gia cố và sửa chữa bê tông
*) Đặc tính kỹ thuật:
- Ngoại quan: bột màu ghi xám
- Khối lượng thể tích xốp: 1,4 ± 0,5 kg/lít
- Tỉ lệ nước: 14 % vữa khô
- Khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa: 2,15 - 2,20 kg/lít
- Độ chảy (theo ống Suttart)

: 22 - 30 cm

- Độ nở của hỗn hợp vữa : ≥ 0,1%
- Cường độ chịu nén ở các tuổi: Cường độ chịu nén ở các tuổi:
Cường độ nén

Great-01-M60

3 ngày, MPa

≥38

7 ngày, MPa

≥50

28 ngày, MPa

≥60

*) Hướng dẫn sử dụng:
- Vệ sinh bề mặt thật sạch trước khi rót vữa;
- Đảm bảo ván khuôn kín khít;
- Làm ẩm bề mặt trước khi rót vữa;

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 5/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Vữa Great-01-M60 có thể được trộn bằng máy hoặc trộn thủ công theo tỉ lệ: 1 kg vữa khô trộn
với từ 14% nước. Thành phần bột được thêm dần vào lượng nước đã lường trước để có được độ
dẻo theo yêu cầu. Quá trình trộn được duy trì cho tới khi vữa đạt được độ đồng nhất.
- Thời gian trộn khoảng từ 2-4 phút;
*) Đóng gói, bảo quản:
- Đóng gói 50kg/bao.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng
D. Sika Latex TH.
- Sika Latex TH là phụ gia khi trộn với xi măng hoặc vữa xi măng - cát tạo thành lớp vữa dùng để
kết nối sửa chữa bê tông, vữa trát chống thấm, vữa dặm vá mỏng, vữa cán sàn.
- Sika Latex TH là loại nhũ tương cao cấp làm tăng chất lượng của vữa xi măng như: Lớp hồ dầu,
lớp vữa dặm vá mỏng, lớp vữa trả chống thấm, lớp vữa cán sàn, Vữa sửa chữa bê tông, lớp lót
chống mài mòn, vữa dán gạch, vữa xây.
- Ưu điểm nổi bật Sika Latex TH phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối: Kết dính tuyệt hảo,
giảm co ngót, tăng tính đàn hồi, chống thấm tuyệt hảo, tăng tính kháng mòn hóa chất, không độc.
- Sika Latex TH không bị chuyển lại thành dạng nhũ tương ngay cả trong những điều kiện có tính
kiềm cao.
- Thích hợp cho các lớp vữa xi măng tiếp xúc với nước uống.
- Lớp vữa trát sàn có cường độ cao.
- Dùng cho vữa trám và dặm vá ở những nơi cần lớp hoàn thiện mỏng
- Cải thiện tính đàn hồi và kháng lại việc hình thành các vết nứt.
- Chất kết dính cho lớp vữa trát, cho các lớp phủ sàn kháng mài mòn trong nhà máy xử lý nước
thải, hệ thống cống.
- Thông tin về sản phẩm Sika Latex TH
+ Dạng/Màu: Lỏng/Trắng.
+ Đóng gói: Thùng 5/25/200 lít.
+ Lưu trữ: Nơi khô mát, có bóng râm.
+ Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
-

Thông số kỹ thuật:

+ Gốc: Nhũ tương cao su Styrene Butađien
+ Khối lượng thể tích: ~1.02 Kg/lít
-

Quy trình Chống thấm với Sika Latex TH

+ Chuẩn bị bề mặt:

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 6/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Bề mặt bê tông phải được làm sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ, bụi xi măng và các tạp chất
bám dính khác.
Bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ nhưng không để nước đọng lại
+ Vật liệu:
Cốt liệu phải được chọn lọc tốt và rửa sạch. Cỡ hạt cát phải tương ứng với độ dày của lớp vữa và
yêu cầu độ mịn của bề mặt.
- Sử dụng sika latex TH thi công chống thấm và kết nối:
*) Chất kết nối cho lớp vữa trát/ lớp kết nối cho bê tông cũ và mới
+ Tỉ lệ trộn: 1 lít Latex TH + 1 lít nước + 4 kg xi măng = hồ dầu kết nối, phần hồ dầu kết nối trên
có thể phủ khoảng 4 m2
+ Thi công:
Cho xi măng vào trong hỗn hợp Latex TH – nước đã trộn sẵn và trộn cho đến khi đạt được độ sệt
đều như kem. Thi công lớp hồ dầu kết nối Latex TH với chiều dày 1-2 mm lên trên bề mặt đã
được làm ướt trước và đổ bê tông mới hoặc trát lớp vữa ngay lập tức (thi công ngay khi lớp kết
nối vẫn còn ướt)
*) Lớp trát sàn
+ Tỉ lệ trộn:
Xi măng: cát = 1 : 2.5 = 3 (theo khối lượng, cát trong điều kiện SSD)
Xi măng: cát = 1: 3 = 3.7(theo thể tích, cát trong điều kiện SSD)
Điều chỉnh độ sệt bằng hỗn hợp nước và Sika Latex TH bằng cách sử dụng tỉ lệ giưa Sika Latex
TH: nước = 1:3
+ Thi công: Thi công lớp vữa chống thấm ngay sau khi lớp hồ dầu kết nối còn ướt.
-

Lưu ý về thi công/ giới hạn:

+ Không bao giờ dùng hỗn hợp Sika Latex TH với nước làm chất kết nối mà không thêm xi măng.
+ Nếu thời tiết ấm hoặc gió cần phải tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông thường để tránh
vữa bị khô quá sớm.
+ Luôn luôn bão hòa bề mặt hút nước nhưng không để đọng nước
+ Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công lớp trước nó còn ướt
+ Trong trường hợp sử dụng cho kết cấu luôn luôn ướt (bể bơi…) phải để lớp vữa Latex TH khô 1
tuần trước khi đưa kết cấu vào sử dụng hoặc cho kết cấu ngập trong nước vĩnh viễn.
+ Vệ sinh: Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.
-

Thông tin về sức khỏe và an toàn:

+ Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước hoặc đất
+ Vận chuyển: Không nguy hiểm.
+ Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 7/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Lưu ý quan trọng: Sika Latex TH có thể gây dị ứng, cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích
hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da, nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng nhầy, rửa bằng
nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
E. Sơn Viba - Spu.
- Giới thiệu sản phẩm:
+ Sơn chống thấm gốc Polyurethane được sản xuất và phát triển theo công nghệ mới nhất.
+ Đây là lớp sơn chống thấm một thành phần Polyurethane, bao gồm các thành phần chính như
isocyanates, polyete và một số chất phụ gia khác và lớp chống thấm linh hoạt bằng phản ứng hóa
học.
+ Sản phẩm ở dạng lỏng sau khi thi công lên bề mặt kết cấu tạo thành lớp màng chống thấm có
cường độ, độ giãn dài cao, bám dính tốt, có tuổi thọ lâu dài.
-

Đặc tính của sản phẩm:

+ Là chất chống thấm một thành phần, dễ dàng thi công và áp dụng.
+ Sản phẩm hoàn thiện sau khi thi công có độ bền cao, độ dãn dài cao, khả năng đàn hồi lớn, độ
bền mỏi và kháng lão hóa cao.
+ Là sản phẩm tuyệt hảo với thời tiết, có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi khí hậu tại các
vùng có khí hậu nóng hay lạnh.
+ Là sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa dung môi hữu cơ và các hợp chất ít bay hơi
(VOC), không độc hại, không ô nhiễm và là sản phẩm an toàn.
-

Một số điểm cần lưu ý:

+ Bề mặt nền phải khô ráo, sạch sẽ.
+ Khi thi công sản phẩm, nên quét từ 2-3 lớp và thay đổi hướng quét tại mỗi lớp. Đảm bảo rằng
độ rộng của các lớp chồng lên nhau từ 30-50mm giữa hai lớp phủ liên tiếp.
+ Để đảm bảo phần quét chồng lên nhau không bị hư hỏng, cần để độ rộng lớp phủ hơn 100mm
và làm sạch bề mặt trước khi quét lớp sơn mới.
+ Quét vài lần đối với khu vực thi công cuối cùng.
+ Có thể cho thêm từ 5 – 10% dung môi tùy từng điều kiện thi công. Tránh khuấy quá nhiều Viba
– Spu với dung môi trong một thời điểm, sản phẩm có thể bị đông cứng trước khi sử dụng.
Sản phẩm cần được sử dụng sau khi mở nắp và tiếp xúc với không khí
Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi thi công sản phẩm, tránh để sản phẩm văng vào da và mắt.
-

Yêu cầu:

+ Giữ cho lớp sản phẩm hoàn thiện mịn, sạch, không có bụi, dầu và nước theo cảm quan.
+ Quét trực tiếp sau khi khuấy đều sản phẩm.
+ Đối với khu vực rộng lớn: Quét Viba – Spu trên lớp nền bằng bàn gạt cao su để đảm bảo về độ
bền, tính đồng nhất, phẳngvà không bị lồi lõm.

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 8/9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Định mức trung bình 1,3 ~ 1,5kg/1m cho độ dày 1mm. Mỗi một lớp quét định mức từ 0,65 ~
0,75kg/1m² cho độ dày 0,5mm, nên quét từ 2 hoặc 3 lần để có kết quả tốt nhất. Có thể quét nhiều
lớp cho chiều dày lớn hơn theo yêu cầu
+ Sau khi quét lớp thứ nhất khô, không dính tay, tiếp tục quét lớp thứ hai. Cần lưu ý rằng quét lớp
thứ hai vuông góc với lớp thứ nhất cho đến khi đạt độ dày theo thiết kế. Các lớp tiếp theo thực
hiện tương tự.
+ Nếu cần thiết, thêm từ 5%-10% dung môi (Axeton) theo trọng lượng và khuấy đều ít nhất trong
3 phút.
-

Phạm vi áp dụng:

+ Áp dụng rộng rãi, sử dụng trong thicông các tòa nhà: mái, bề mặt ngoài của tường, tầng hầm,
ban công, nhà bếp và khu vệ sinh
+ Một số công trình xây dựng đặc biệt như kho xưởng, công trình quốc phòng.
+ Khu vực cảnh quan, trồng cây
-

Quy cách đóng gói: 25kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Chỉ tiêu

Kết quả

Phương pháp thử

Độ bền đứt (Mpa)

≥ 1.50

ASTM D 412

Độ dãn dài khi đứt (%)

≥ 500

ASTM D 412

Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

Không thấm tại
@5bar

Hàm lượng chất rắn (%)

≥ 80

TCVN 2093

Thời gian khô bề mặt (giờ)

≤ 12

TCVN 2096

Thời gian đông cứng (giờ)

≤ 24

TCVN 2096

Độ bám dính với bề mặt bê tông (Mpa)

≥ 0.5

TCVN 2097

Ghi chú: * Tất cả các giá trị có sai số 5 – 10%

BPTC Phần đổ bù, chống thấm cổ ống

Trang 9/9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×