Tải bản đầy đủ

17 dc cac yeu to tac hai trong MTLD

Cactus

xhcactus@yahoo.com

ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC HẠI
TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

92 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Bệnh tật có liên quan đến lao động nghề nghiệp
A. Chỉ xuất hiện khi nền văn minh công nghiệp phát
triển
B. Chỉ xảy ra cho người không có ý thức phòng chống
C. Là hậu quả không thể tránh được của sự phát triển sản xuất
D. Xuất hiện kể từ khi con người biết khai thác và xử dụng các

nguồn tài nguyên thiên nhiên @
E. Chỉ có thể dự phòng và không điều trị được
Đối tượng phục vụ của Y học lao động là
A. Người lao động và khoa học lao động
B. Nền sãn xuất xã hội
C. Khoa học
D. Giới chủ
E. Sức khỏe người lao động @
Sự phát triển của sản xuất công nghiệp dẫn đến hậu quả là người
lao động
A. Tiếp xúc với nhiều loại tác hại và dễ bị bệnh nghề nghiệp hơn
@
B. Tiếp xúc với nhiều loại tác hại nhưng dễ đề phòng bệnh nghề
nghiệp hơn
C. Có nhiều cơ hội được bảo vệ chống các yếu tố tác hại trong
sản xuất
D. Được bảo vệ và nâng cao sức khỏe
E. Không được bảo vệ và nâng cao sức khỏe
Để đạt được các mục tiêu của mình, y học lao động có nhiệm vụ
nghiên cứu điều kiện lao động, môi trường lao động nhằm
A. Tổ chức lao động hợp lý hơn
93 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

B. Xây dựng luật lệ vệ sinh lao động và kiểm tra việc thực hiện
luật lệ đó
C. Xác định các yếu tố tác hại trong sản suất, ảnh hưởng của các
yếu tố đến sức khỏe và đề ra phương pháp phòng và điều trị
bệnh nghề nghiệp @
D. Nâng cao năng suất lao động
E. Điều chỉnh các bất hợp lý trong sản xuất và nâng cao sức khỏe
người lao động

94 - 2014
YHDP 2008
Cactus

xhcactus@yahoo.com

Có biện pháp đúng bảo vệ sức khỏe người lao động trong sản
xuất
A. Giới chủ sẽ tốn kém và không có lợi
B. Chỉ có người thợ có lợi
C. Giới chủ sẽ tốn kém trước mắt nhưng có lợi lâu dài
D. Cả chủ và thợ đều có lợi lâu dài @
E. Sẽ ảnh hưởng không lợi đến năng suất lao động toàn xã hộI
Nghiên cứu những biến đổi sinh lý của con người trong lao động
là một nhiệm vụ của y học lao động nhằm
A. Khai thác triệt để năng suất lao động của người thợ
B. Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý
C. Xây dựng chế độ làm việc, nghỉ ngơi, bồi dưỡng hợp lý để tăng
năng suất lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động @
D. Làm cho công cụ lao động phù hợp với người lao động
E. Làm cho người lao động thích nghi với môi trường lao động
Y học lao động nghiên cứu các quá trình công nghệ để
A. Xác định các yếu tố độc hại có thể có
B. Tìm những bất hợp lý trong quá trình sản xuất
C. Thay đổi quá trình sản xuất nếu cần thiết
D. Xác định các yếu tố tác hại nghề nghiệp và đề xuất biện pháp
phòng chống@
E. Góp phần tăng năng suất lao động
Ergonomics là ngành khoa học nghiên cứu
A. Các công cụ lao động sao cho phù hợp với người lao động
B. Khả năng thích nghi của người lao động trong các môi trường
lao động khác nhau
95 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

C. Công cụ lao động và môi trường lao động sao cho phù hợp với
người lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và
tăng năng suất lao động @
D. Phương pháp sản xuất theo dây chuyền để tăng năng suất
E. Phương pháp sản xuất theo dây chuyền để boar vệ sức khỏe
người lao động

96 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Các yếu tố vật lý có hại trong sản xuất thường là
A. Vi khí hậu xấu, tiếng ồn, rung, áp suất cao hoặc thấp quá @
B. Bức xạ ion hóa, điện trường có tần số cao hoặc cực cao, âm
nhạc
C. Lao động thể lực nặng
D. Lao động kéo dài và đơn điệu
E. Say nóng, điếc nghề nghiệp
Các yếu tố tác hại nào sau đây không phải là yếu tố vật lý
A. Lao động thể lực nặng @
B. Tiếng ồn
C. Nhiệt độ cao
D. Bức xạ hồng ngoại
E. Vận tốc gió thấp
Bệnh “thùng chìm” xảy ra cho người thợ lặn sâu do
A. Áp suất quá cao khi đang lặn làm nitơ trong máu hóa lỏng
B. Do áp suất tăng đột ngột khi lặn sâu
C. Do áp suất giảm khi giảm độ sâu đột ngột @
D. Áp suất quá cao khi đang lặn làm biến đổi hoạt động của hệ tim
mạch
E. Áp suất quá cao làm tổn thương màng nhỉ
Tác hại do rung chuyển thường gặp trong một số ngành nghề như
A. Thợ khoan thợ đầm máy, lái xe...@
B. Sử dụng máy tính
C. Sử dụng máy siêu âm
97 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

D. Khai thác đá thủ công
E. Thợ rèn thủ công

98 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Các yếu tố sinh học thường gặp trong các ngành sản xuất:
A. Chăn nuôi, chế biến thực phẩm, y và thú y, công nghệ sinh học
@
B. Chăn nuôi, y và thú y
C. Các phòng thí nghiệm vi sinh học, y và thú y
D. Sản xuất chế phẩm sinh học
E. Sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu
Bụi có nguồn gốc động vật
A. Có thể có các tác nhân gây dị ứng
B. Có thể có các tác nhân gây nhiễm trùng @
C. Có thể có các tác nhân gây dị ứng và nhiểm trùng
D. Có thể gây bệnh tức ngực khó thở ngày thứ hai
E. Khó có khả năng gây bệnh truyền từ động vật sang người
Bụi có nguồn gốc thực vật có thể
A. Có các tác nhân gây dị ứng
B. Có các tác nhân gây nhiễm trùng
C. Có các tác nhân gây dị ứng và nhiểm trùng @
D. Gây tổn thương xơ hóa phổi
E. Thường gây bệnh tức ngực khó thở ngày thứ hai
Loại bụi trong sản xuất có thể gây ung thư cho người lao động là
A. Bụi silic
B. Bụi bông
C. Bụi asbest, bụi crom @
D. Bụi kim loại
99 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

E. e. Bụi silic, bụi asbest

100 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Yếu tố nào sau đây không thuộc loại tác hại có liên quan đến quá
trình sản xuất
A. Bụi
B. Tốc độ gió thấp
C. Bức xạ hồng ngoại
D. Bức xạ tử ngoại
E. Cường độ lao động cao @
Phương pháp sản xuất theo dây chuyền
A. Có lợi cho người công nhân trong việc giử gìn sức khỏe
B. Có lợi cho cả chủ và thợ
C. Người công nhân sẽ cảm thấy dễ chịu vì không bị sức ép tâm lý
D. Người công nhân không cảm thấy dễ chịu vì lao động căng
thẳng, đơn điệu và gò bó @
E. Không có lợi cho cả chủ và thợ
Yếu tố nào sau đây không phải là tác hại nghề nghiệp liên quan
đến tổ chức lao động
A. Bố trí công việc không phù hợp với sở thích, năng lực
B. Cường độ lao động quá cao
C. Thời gian lao động kéo dài, nghỉ ngơi không hợp lý
D. Sản xuất theo dây chuyền đơn điệu, tư thế lao động gò bó
E. Không có bố trí hệ thống thông gió ở các bộ phận sản xuất có
chất độc hại@
Danh sách bệnh nghề nghiệp sớm nhất của Việt nam năm 1976
gồm 8 bệnh:
Bệnh bụi phổi Silic, bệnh bụi phổi Asbest , nhiễm độc
chì, nhiếm độc thủy ngân, nhiễm độc mangan,
nhiễm độc benzen, bệnh do tia X và các chất
101 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com
phóng xạ, điếc nghề nghiệp, dựa trên cơ sở định
nghĩa bệnh nghề nghiệp là những bệnh

A. Đặc trưng riêng ở một nghề nào đó, có yếu tố độc hại riêng của
nghề đó gây ra @
B. Gây nên do điều kiện lao động và mắc trong thời gian lao động
C. Là các bệnh được quy định bởi danh sách đặc biệt
D. Do tiếp xúc mãn tính với các yếu tố tác hại
E. Mãn tính và không điều trị được

102 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Tính chất của bệnh nghề nghiệp do các tác nhân vật lý thường là
A. Các biểu hiện lâm sàng mãn tính
B. Tiếp xúc mãn tính, liều thấp và các biểu hiện lâm sàng nghèo
nàn trong giai đoạn đầu @
C. Tiếp xúc mãn tính với liều cao và các biểu hiện lâm sàng nghèo
nàn trong giai đoạn đầu
D. Khó chẩn đoán
E. Không thể phát hiện sớm được
Tính chất của bệnh nghề nghiệp do hóa chất độc thường là
A. Các biểu hiện lâm sàng mãn tính
B. Tiếp xúc mãn tính và các biểu hiện lâm sàng nghèo nàn trong
giai đoạn đầu
C. Tiếp xúc mãn tính với liều tương đối thấp và các biểu hiện lâm
sàng nghèo nàn trong giai đoạn đầu @
D. Công nhân không biết gì về chất độc
E. Không thể điều trị được
Có thể phân biệt bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động dựa vào
A. Liều tiếp xúc
B. Liều tiếp xúc va ìthời gian tiếp xúc
C. Liều tiếp xúc, thời gian tiếp xúc và biểu hiện lâm sàng @
D. Tính chất nghề nghiệp
E. Xét nghiệm đặc trưng
Bệnh xạm da nghề nghiệp gây ra do
A. Tác dụng của ánh sáng trên da với sự hiện diện của một loại
bụi chưa rõ nguồn gốc
B. Tác dụng của ánh sáng trên da với sự hiện diện của một số
103 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com
chất dẫn xuất từ than đá @

C. Bức xạ tử ngoại ở trên da
D. Một loại thuốc nhuộm vải đặc biệt
E. Viêm nhiễm mãn tính ở da

104 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Có khuynh hướng cho rằng bệnh nghề nghiệp là một bệnh gây
nên do điều kiện lao động và mắc trong thời gian lao động.
Bệnh nào sau đây có thể là bệnh nghề nghiệp theo quan
niệm đó:
A. Bệnh dãn tỉnh mạch.
B. Bệnh nhiễm độc chì.
C. Bệnh nhiễm độc thủy ngân
D. Bệnh bụi phổi bông, bệnh bụi phổi silic
E. Bệnh dãn tỉnh mạch, bệnh chân bẹt @
Bệnh nào sau đây chưa chính thức được hưởng bảo hiểm xã hội
về bệnh nghề nghiệp ở Việt nam
A. Bệnh nhiễm độc chì
B. Bệnh nhiễm độc thủy ngân
C. Bệnh bụi phổi than @
D. Bệnh bụi phổi bông
E. Bệnh bụi phổi silic
Nhóm bệnh nào sau đây được hưởng chế độ bảo hiểm bệnh nghề
nghiệp ở Việt nam
A. Bệnh nhiễm độc chì, bệnh nhiễm độc thủy ngân, nhiễm
HIV/AIDS
B. Bệnh nhiễm độc chì, bệnh nhiễm độc thủy ngân, bệnh huyết áp
cao
C. Bệnh bụi phổi than, bệnh bụi phổi bông, bệnh bụi phổi nhôm
D. Bệnh bụi phổi silic, bệnh lao, bệnh viêm gan virus @
E. Bệnh lao, bệnh viêm gan virus, bệnh bụi phổi sắt
Trong vấn đề kiểm soát các tác hại nghề nghiệp việc trước hết là:
A. Chọn vấn đề ưu tiên để can thiệp
105 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

B. Xác định tình hình sức khỏe của công nhân
C. Đánh giá điều kiện làm việc của công nhân
D. Xác định các yếu tố nguy cơ có mặt trong môi trường sản xuất
@
E. Khám định kỳ phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp

106 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Trong việc phòng chống các tác hại nghề nghiệp, biện pháp để
giải quyết vấn đề tận gốc là:
A. Biện pháp kỹ thuật công nghệ và biện pháp kỹ thuật vệ sinh
B. Biện pháp tổ chức lao động
C. Biện pháp y tế kết hợp với biện pháp phòng hộ cá nhân
D. Biện pháp giáo dục cho công nhân biết tác hại và cách phòng
chống
E. Tổng hợp nhiều biện pháp @
Trong việc phòng chống các tác hại nghề nghiệp, biện pháp phòng
hộ cá nhân có ý nghĩa:
A. Chủ đạo
B. Hỗ trợ
C. Cần thiết trong rất nhiều trường hợp, làm giảm tỉ lệ bệnh nghề
nghiệp và tai nạn lao động @
D. Không cần thiết khi mà điều kiện lao động đã được cải thiện
đầy đủ
E. Chỉ cần thiết khi không tiến hành các biện pháp khác
Trong các biện pháp phòng chống các tác hại nghề nghiệp, biện
pháp nào sau đây không phải là biện pháp tổ chức lao động
A. Cách ly các dây chuyền sản xuất phát sinh yếu tố độc hại để
hạn chế tối đa người tiếp xúc
B. Hạn chế các công việc đơn điệu
C. Tổ chức thời gian lao động, nghỉ ngơi, bồi dưỡng hợp lý
D. Máy móc và công cụ lao động cần phải phù hợp với người lao
động
E. Lắp đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng cho các phân xưởng @
Nội dung nào sau đây không thuộc hoạt động giám sát môi trường
sản xuất
107 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

phòng chống các yếu tố tác hại nghề nghiệp (THNN).
A. Phát hiện kịp thời THNN mới phát sinh
B. Theo dõi sự tăng, giảm của các THNN cũ để có các can thiệp
kịp thời
C. Đánh giá hiệu quả hoạt động của việc cải tiến dây chuyền sản
xuất @

D. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các biện pháp can thiệp với
nguồn THNN và môi trường
E. Đánh giá mức độ an toàn của dây chuyền sản xuất để kịp thời
sửa chữa hoặc thay thế

108 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Khám tuyển công nhân trước khi vào nhà máy nhằm
A. Loại trừ những người có ngoại hình không phù hợp
B. Loại trừ những người có bệnh mãn tính
C. Phát hiện những người có các bệnh lý mãn tính ở các cơ quan
như hệ hô hấp, tim mạch, gan, thận.
D. Loại trừ những người không được tiếp xúc với một số THNN
nhất định vì lý do về thể lực, tuổi, giới tính, các bệnh lý mãn
tính ở các cơ quan như hệ hô hấp, tim mạch, gan, thận @
E. Phát hiện sớm các các bệnh lý mãn tính và cấp tính ở các cơ
quan
Khám định kỳ cho công nhân nhằm mục đích
A. Phát hiện những người có các bệnh lý mãn tính ở các cơ quan
như hệ hô hấp, tim mạch, gan, thận.
B. Bố trí lại công việc cho những người không được tiếp xúc với
một số THNN nhất định vì lý do về thể lực, tuổi, giới tính, các
bệnh lý mãn tính ở các cơ quan như hệ hô hấp, tim mạch,
gan, thận.
C. Phát hiện sớm các các bệnh lý mãn tính và cấp tính ở các cơ
quan
D. Phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp
E. Phát hiện và điều trị sớm bệnh nghề nghiệp và theo dõi sức
khỏe chung của công nhân @
Kiểm tra vệ sinh môi trường được tiến hành không nhằm mục
đích:
A. Đánh giá và theo dõi các yếu tố tác hại
B. Góp phần chẩn đoán sớm bệnh nghề nghiệp
C. Góp phần đánh giá biện pháp kiểm soát tác hại nghề nghiệp
D. Tổ chức lao động hợp lý @
E. Theo dõi việc thực hiện điều lệ vệ sinh an toàn lao động
109 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Giáo dục sức khỏe cho công nhân
A. Không phải là một nhiệm vụ của y học lao động
B. Không phải là nguyên lý của chăm sóc sức khỏe ban đầu
C. Giúp người công nhân hiểu rõ các yếu tố tác hại nghề nghiệp
(THNN) hiện có và tham gia công tác phòng chống
D. Người công nhân sẽ tự bảo vệ mình và góp phần bảo vệ bạn
đồng nghiệp phòng chống các THNN
E. Là biện pháp rất quan trọng vì nếu thực hiện tốt thì công nhân
sẽ tham gia tự bảo vệ mình và góp phần bảo vệ bạn đồng
nghiệp phòng chống THNN @
Biện pháp phòng chống các yếu tố tác hại nghề nghiệp lý tưởng
hơn cả là
A. Biện pháp tổ chức lao động
B. Biện pháp phòng hộ cá nhân
C. Biện pháp y tế
D. Biện pháp tác động vào nguồn phát sinh ra các yếu tố tác hại @
E. Biện pháp giám sát môi trường sản xuất

Biện pháp phòng chống các yếu tố tác hại cần tiến hành để bảo
vệ có hiệu quả sức khỏe người lao động là
A. Biện pháp tổ chức lao động
B. Biện pháp phòng hộ cá nhân
C. Biện pháp y tế
D. Biện pháp tác động vào nguồn phát sinh ra các yếu tố tác hại
E. Tổng hợp nhiều biện pháp @
Biện pháp phòng chống nào có thể áp dụng đối với nguồn phát
sinh các yếu tố tác hại nghề nghiệp
110 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

A. Tổ chức lao động và bố trí sản xuất hợp lý
B. Thông gió làm giảm nồng độ và ảnh hưởng của các yếu tố tác
hại
C. Thay thế nguyên liệu độc, thay thế hoặc bảo dưỡng trang thiết
bị @
D. Giám sát môi trường sản xuất
E. Tuyên truyền vận động giới chủ doanh nghiệp

111 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Biện pháp phòng chống nào có thể áp dụng để làm giảm sự lan
truyền cac yếu tố tác hại đến người lao động
A. Tổ chức lao động và bố trí sản xuất hợp lý
B. Thông gió hoặc thông gió chung @
C. Thay thế nguyên liệu, thay thế hoặc bảo dưỡng trang thiết bị
D. Giám sát môi trường sản xuất
E. Người lao động sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân
Các vi chấn thương khớp có thể xuất hiện dưới tác hại của rung
chuyển.
A. Đúng@
B. Sai
Tùy theo biên độ và tần số của rung mà các tổn thương có khác
nhau.
A. Đúng@
B. Sai
Các máy móc cầm tay là những dụng cụ gây rung chuyển, ảnh
hưởng đến tiền đình
A. Đúng
B. Sai@
Tác hại của rung thường đi đôi với tác hại của tiếng ồn
A. Đúng@
B. Sai
Say nắng là hậu quả tác hại của tia hồng ngoại
A. Đúng@
B. Sai
112 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Say nóng là do tác hại của tia tử ngoại làm tăng thân nhiệt lên trên
38,5 0C
A. Đúng
B. Sai@
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không phải là bức xạ nhiệt
A. Đúng
B. Sai@

Việc bố trí người lao động làm việc theo dây chuyền có
thuận lợi làì tăng khả năng chuyên môn hóa sản
xuất, tăng năng suất lao động nhưng sẽ làm cho
người lao động căng thẳng, mệt mỏi dễ dẫn đến tai
nạn lao động
A. Đúng@
B. Sai
Nguyên tắc cơ bản của việc dự phòng các tác hại nghề
nghiệp là không nên áp dụng nhiều biện pháp đối
với một loại tác hại nghề nghiệp
A. Đúng
B. Sai@
Bệnh nghề nghiệp là bệnh đặc trưng riêng ở một nghề nào đó, có
những yếu tố độc hại riêng của nó gây ra.
A. Đúng@
B. Sai
Ở người tiếp xúc với bụi silic, chụp X quang phát hiện
tổn thương xow hóa nhu mô phổi không phải là
một biện pháp phòng chống các yếu tố tác hại
nghề nghiệp
113 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

A. Đúng
B. Sai@

114 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Trong việc dự phòng các tác hại nghề nghiệp và bệnh
nghề nghiệp cần có sự tham gia của cả công nhân
và chủ doanh nghiệp/ nhà quản lý
A. Đúng@
B. Sai
Trong nhiều trường hợp, phòng hộ cá nhân trở thành biện pháp
quan trọng và duy nhất có thể đảm bảo cho người công
nhân phòng ngừa được tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề
nghiệp.
A. Đúng@
B. Sai
Biện pháp phòng hộ cá nhân chỉ là biện pháp thứ yếu vì đây không
phải là biện pháp triệt để phòng chống các tác hại nghề
nghiệp
A. Đúng
B. Sai@
Tác hại thông thường của các yếu tố hóa học trong sản
xuất là gây nhiễm độc hoặc gây ung thư.
A. Đúng@
B. Sai
Các kim lọai nặng không phải là yếu tố hóa học trong sản
xuất
A. Đúng
B. Sai@
Một số loại bụi trong sản xuất có thể gây ung thư
A. Đúng@
B. Sai

115 - 2014
YHDP 2008


Cactus

xhcactus@yahoo.com

Hóa chất độc dạng bụi có thể gây nhiễm độc chung khi
hấp thu qua đường hô hấp
A. Đúng@
B. Sai
Tác hại nghề nghiệp là những yếu tố phát sinh trong quá
trình sản xuất và ..................., có ảnh hưởng
không tốt đến sức khỏe người lao động.
(hoàn cảnh lao động)
Các biện pháp phòng chống các yếu tố tác hại nghề
nghiệp bao gồm: tác động đến nguồn phát sinh các
yếu tố tác hại, giảm sự lan truyền các yếu tố tác
hại đến người lao động, biện pháp tổ chức, tôn
trọng nội qui nơi làm việc, biện pháp giám sát môi
trường, biện pháp phòng hộ cá nhân, biện pháp y
tế và biện pháp............................
(tuyên truyền giáo dục (giáo dục sức khỏe))

116 - 2014
YHDP 2008


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×