Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5 6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
STT
Số trang
1. Lý do chọn đề tài .............................................................................. 4
2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu ……………………………………. 5
3. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………… 5
4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu………………………………………. 5
5. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………. 6

B. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận………………………………………………………… 6
2. Thực trạng…………………………………………………………… 8
3. Giải pháp, biện pháp …………………………………………………...13
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp ……………………………………..13
b. Nội dung và cách hức thực hiện giải pháp và biện pháp ………………14
c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp ……………………………..14
d. Mối quan hệ giữa giải pháp. Biện pháp ……………………………….29
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu ………..30


C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận ………………………………………………………………..31
2. Kiến nghị ……………………………………………………………...31
Tài liệu tham khảo .....................................................................................32

Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

I. Đặt vấn đề

Trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Mầm Non, hoạt động tạo hình là
phương tiện giúp trẻ thể hiện ấn tượng, hiểu biết, ý muốn của mình về thế giới
xung quanh. Đó là niềm say mê, ham thích sáng tạo của trẻ. Hoạt động tạo hình
có vai trò như một phương tiện truyền đạt biểu lộ nhận thức của trẻ về thế giới
xung quanh. Kết quả của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào nhiều kiến thức, kinh
nghiệm mà trẻ tích lũy được trong các hoạt động khác nhau. Việc tham gia vào
các hoạt động, đặc biệt là hoạt động tạo hình sẽ tạo nguồn hứng thú, làm nảy sinh
những ý tưởng sáng tạo của trẻ. Qua tác phẩm của trẻ giáo viên có thể hiểu được
những sở thích, những suy nghĩ tình cảm của trẻ đối với thế giới xung quanh mà
trẻ muốn khám phá.
Hoạt động tạo hình được coi là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật có một
vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển tình cảm của trẻ nhỏ với các
loại hình hoạt động như: Vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép…
Việc tham gia vào hoạt động tạo hình ngay từ tuổi mầm non sẽ giúp cho trẻ
hình thành, phát triển trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và trẻ có nhiều cơ hội để
biểu hiện cảm xúc.Vì vậy muốn cho trẻ được tự do bộc lộ những ý tưởng của cá
nhân phải tạo cho trẻ một môi trường hoạt động thật phong phú, đa dạng gắn liền
với đời sống thực tế để thông qua tạo hình trẻ có thể thể hiện lại những bức tranh,
những sản phẩm mà trẻ bắt gặp được trong khi quan sát thế giới xung quanh theo
cảm nhận của riêng mình.
Hình thành và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ là vô cùng cần thiết và
người lớn chúng ta phải tạo mọi cơ hội cho trẻ được thể hiện những gì trẻ được
trải nghiệm hoặc những ý tưởng độc đáo từ trí tưởng tượng của trẻ vào trong sản
phẩm tạo hình.
Tổ chức hoạt động tạo hình là tạo điều kiện để phát triển nhân cách của trẻ
nói chung và tính sáng tạo nói riêng, đồng thời phát triển khả năng cảm nhận


thẩm mỹ của trẻ trong nghệ thuật và trong cuộc sống.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Môn tạo hình là hoạt động nghệ thuật. Để giúp trẻ học tốt tạo hình nhiệm
vụ của người giáo viên là :
+ Cung cấp cho trẻ những kỹ năng tạo hình đơn giản, giúp trẻ thể hiện cảm xúc,
tình cảm của mình về vẻ đẹp của thế giới xung quanh.
+ Giúp trẻ bồi dưỡng về thị hiếu thẩm mỹ.
+ Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, sáng
tạo .
+ Rèn một số thói quen trong học tập.
- Hoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật ở trường mầm non gồm có vẽ,
nặn, xé dán, thủ công… nhằm phát triển ở trẻ khả năng quan sát, phát triển trí
nhớ, trí tưởng tượng, sáng tạo.
- Tuy nhiên trong thực tế giáo viên mầm non chưa thật sự quan tâm đến sự phối
hợp của tất cả các hoạt động tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng lại hỗ trợ cho
nhau và cùng đạt đến những mục đích chung.
- Giáo viên mầm non cần hướng cho trẻ khám phá với sự tham gia của các giác quan.
Trẻ suy luận, phán đoán, phân tích, so sánh, tổng hợp tìm ra những đặc điểm đặc trưng
dựa trên biểu tượng trẻ đã biết.
- Vì vậy, tôi đã tiến hành nghiên cứu trong thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019
dựa trên tâm lý phát triển của lứa tuổi trẻ 5-6 tuổi lớp Lá 2 trường Mầm non Hoa
Phượng để nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả
năng sáng tạo qua hoạt động Tạo Hình .
II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu: tôi thực hiện nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm giúp
trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động Tạo Hình qua sử dụng các
nguyên vật liệu mở trong giờ hoạt động tạo hình và trong giờ hoạt động vui chơi của
trẻ.
II. Mục đích nghiên cứu:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Với đề tài : “Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng
tạo qua hoạt động Tạo Hình" . Tôi muốn nghiên cứu về khả năng sáng tạo của trẻ 5-6
tuổi trong việc sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình trong hoạt động tạo hình của trẻ.
- Bởi nói đến sáng tạo là nói đến sự thể hiện độc đáo, đặc sắc của con người. Phát triển
năng lực sáng tạo là một nhiệm vụ quan trọng của nền giáo dục hiện đại. Phát triển trí
tưởng tượng, khả năng sáng tạo, phát huy tính tích cực cá nhân của trẻ thông qua các
nguyên vật liệu mở để trẻ tạo ra được sản phẩm tạo hình. Vai trò của cô trong tổ chức
hoạt động tạo hình cho trẻ, cô chỉ là người tổ chức và tạo ra môi trường phong phú để
giúp trẻ tích cực hoạt động “ trẻ là trung tâm” của quá trình hoạt động. Qua đó giúp trẻ
phát huy tính tích cực, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ.
Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận
Hoạt động tạo hình của trẻ còn được coi là một hoạt động nghệ thuật, ở trường mầm
non hoạt động tạo hình gồm các kỹ năng : vẽ, nặn, cắt xé dán,… nhằm phát triển ở trẻ
khả năng quan sát, phát triển trí nhớ trí tưởng tượng và sáng tạo. Cung cấp cho trẻ kỹ
năng tạo hình đơn giản giúp trẻ thể hiện cảm xúc , tình cảm của mình về vẻ đẹp của thế
giới xung quanh. Thông qua đó bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, hình thành ở trẻ tình yêu
thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật.
- Kết quả của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích lũy
được trong các hoạt động khác.
- Trẻ thích tạo hình, có nhu cầu tạo hình, trẻ càng lớn thì hoạt động tạo hình càng đa
dạng
- Hoạt động tạo hình hình thành ở trẻ những cảm xúc, hứng thú được chơi và được
khám phá các nguyên vật liệu, thực hiện các thao tác thử nghiệm. Tạo cho trẻ cơ hội để
trẻ lặp lại các hành động với đồ vật.
- Sự xuất hiện ý tưởng tạo hình của trẻ không những phụ thuộc vào hứng thú mà còn
phụ thuộc vào sự đa dạng, phong phú của các biểu tượng tạo hình. Đó chính là những
hình ảnh được lưu giữ sau khi trẻ tri giác các sự vật hiện tượng trong môi trường xung
quanh. Vì thế, để giúp trẻ tích cực tích lũy các biểu tượng tạo hình giáo viên cần phải
hình thành và phát triển khả năng tri giác: Dạy trẻ nhận biết và phân biệt được các sự
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

vật hiện tượng, so sánh với các chuẩn cảm giác về hình dạng, màu sắc, độ lớn, từ đó xác
định được các dấu hiệu tương ứng của vật. Phát triển khả năng khái quát, biết chủ động
quan sát vật trong những điều kiện khác nhau.
- Hình thành và phát triển tri giác cảm xúc thẩm mỹ, hình thành phát triển khả năng
cảm nhận được vẻ đẹp của sự vật hiện tượng dựa vào các đường nét, hình dạng, màu
sắc, bố cục phù hợp với cảm xúc trẻ.
- Hình thành và phát triển trí tưởng tượng ngay trong quá trình trẻ tri giác, trẻ so sánh
những sự vật hiện tượng được nhìn thấy với những vật khác mà trẻ liên tưởng đến dựa
vào một vài dấu hiệu giống với nó.
- Sản phẩm đơn giản, ngộ nghĩnh thể hiện ý tưởng rất ngây thơ, độc đáo, những sản
phẩm của trẻ luôn mang tính sáng tạo, mang cái nhìn của trẻ thơ đó là điều rất độc đáo
của trẻ tạo cho người xem có cảm giác thích thú, ngạc nhiên sản phẩm tuy đơn giản
nhưng chứa đựng đầy sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ.
- Khả năng tạo hình là đặc điểm riêng của từng cá nhân trẻ, giúp trẻ tạo ra các sản phẩm
tạo hình theo ý thích của mình. Khả năng tạo hình của trẻ mầm non chỉ tồn tại và phát
triển trong chính hoạt động của trẻ. Hoạt động tạo hình là một hoạt động mang tính
sáng tạo rất cao, vì thế khả năng tạo hình của trẻ chính là phát triển năng lực sáng tạo
của trẻ.
Trong việc lựa chọn, sử dụng các nguyên vật liệu, màu sắc của trẻ được bộc lộ rõ ấn
tượng, cảm xúc về thế giới xung quanh, việc hình thành và phát triển khả năng tạo hình
cho trẻ ở lứa tuổi mầm non là hết sức cần thiết. Để trẻ thỏa mãn, đáp ứng được nhu cầu
và sự quan tâm, giáo viên cần hướng dẫn cho trẻ cách làm và cách thể hiện, hoặc giáo
viên có thể cùng làm với trẻ ngoài ra giáo viên cần khuyến khích óc tưởng tượng, sáng
tạo của trẻ bằng cách thu thập nhiều nguyên vật liệu khác nhau và cùng thảo luận với
trẻ về khả năng sử dụng chúng. Giáo viên nên đưa ra nhiều phương tiện phù hợp với trẻ
và khuyến khích trẻ hoạt động.
II. Thực trạng vấn đề
Trong thời buổi hiện nay cấp học mầm non được ngành học Mầm Non được sự quan
tâm của Phòng Giáo Dục và đào tạo nên phòng giáo dục đã triển khai tổ chức nhiều
buổi học chuyên đề cho giáo viên được học hỏi.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Bên cạnh đó cũng sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường, trường, lớp
khang trang, và đều thực hiện việc giáo dục và chăm sóc trẻ theo sự chỉ đạo chung của
ngành.
- Có phòng học thoáng mát để phục vụ cho các hoạt động trong ngày của trẻ.
- Trường Có nhiều tài liệu để giáo viên tham khảo và nghiên cứu trong quá trình
giảng dạy.
- Mỗi lớp được nhà trường phân công hai cô giáo dạy tương đối đều tay, có tinh
thần trách nhiệm, yêu trẻ, yêu nghề, ham học hỏi.
- Đội ngũ giáo viên giảng dạy nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên
môn vững vàng, được đào tạo theo chương trình mầm non mới, yêu nghề, mến
trẻ có tinh thần trách nhiệm cao và có kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc giáo
dục và nuôi dạy trẻ.
Tuy nhiên do đặc điểm phát triển về tâm sinh lý của trẻ ở từng lứa tuổi không giống
nhau.
-

Chuyên đề hoạt động Tạo hình đã được bồi dưỡng và thực hiện từ nhiều năm
nay nhưng thực tế các trường cho thấy giáo viên vẫn bị máy móc, rập khuôn khi
thực hiện các tiết tạo hình và đặc biệt là chưa tạo được nhiều cơ hội để trẻ có thể
được hoạt động tạo hình.

- Kiến thức của cô về cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động, xây dựng môi trường
phong phú, đa dạng, các nguyên vật liệu mở để tạo cơ hội tốt nhất cho trẻ được
phát huy khả năng sáng tạo trong quá trình chơi tạo hình nhưng trên thực tế việc
tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động vẫn chưa thật phong phú.
- Giáo viên thiếu đồ dùng, giáo cụ trực quan để dạy trẻ tư duy và thực hành.
Giáo viên có chuẩn bị và tìm kiếm các nguyên vật liệu khác nhau nhưng chưa đa dạng
và thu hút trẻ.
- Đôi khi giáo viên chưa mạnh dạn để trẻ tự làm theo suy nghĩ của trẻ, giáo viên còn
can thiệp vào quá trình tạo ra sản phẩm của trẻ, do vậy sản phẩm của trẻ chưa có tính
sáng tạo cao.
- Sự phối hợp môn Tạo hình trong cá tiết học chưa logic và chưa phong phú đa dạng về
hình thức dẫn đến việc trẻ không có cơ sở để sáng tạo và tích cực hoạt động.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Sự kết hợp giữa họat động tạo hình chưa được thường xuyên ở hoạt động ngoài trời và
hoạt động góc
Với sự mổ lực của các giáo viên thì cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định.
- Giáo viên nắm được cách thức tổ chức cho trẻ hoạt động tạo hình thông qua vui chơi
để tạo ra những sản phẩm mà trẻ thích.
- Các nguyên vật liệu được sắp xếp bắt mắt, hợp lý, dễ lấy và cất khi sử dụng.
- Một số sản phẩm có thể hiện nét riêng của cá nhân.
- Hoạt động tạo hình thông qua các nguyên vật liệu mở làm cho trẻ rất thích và tích cực
tham gia hoạt động. Hoạt động này đã giúp trẻ có thêm một số kỹ năng mới, phát triển
sự khéo léo và óc tưởng tượng.
Bên cạnh những thành công thì cũng không tránh khỏi một số hạn chế, Tuy giáo
viên nắm được lý thuyết về tổ chức xây dựng môi trường phong phú, đa dạng các
nguyên vật liệu mở để tạo cơ hội tốt nhất trẻ được phát huy khả năng sáng tạo trong quá
trình chơi tạo hình nhưng trên thực tế việc tổ chức môi trường vẫn chưa thật phong phú.
- Các nguyên vật liệu được sắp xếp hợp lý, bắt mắt nhưng số lượng vẫn chưa nhiều cho
trẻ hoạt động.
- Kỹ năng tạo hình của trẻ phát triển không đồng đều, một số trẻ còn yếu.
Trường Mầm Non Hoa Phượng - TT Buôn Trấp- Huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk.
là trường công lập, chất lượng chuyên môn được đánh giá tốt, đội ngũ giáo viên có
trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
Đa số giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác, có tinh thần học hỏi và khả năng sáng tạo.
- Trường được trang bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác chăm sóc giáo
dục cháu.
- Ban giám hiệu trường có quan tâm chỉ đạo việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng môi
trường hoạt động cho trẻ.
Vì là trường nằm ở khu vực có nhiều trẻ em đồng bào nên đa số phụ huynh chưa
thực sự quan tâm đến hoạt động tạo hình của trẻ do không có thời gian. Phụ huynh chỉ
tập trung tạo điều kiện cho hoạt động vẽ của trẻ là chính, một số ít cho trẻ tạo hình từ
các nguyên vật liệu sẵn có.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- 100% là trẻ dân tộc thiểu số nên khả năng tiếp thu có phần hạn chế do khả năng hiểu
biết về tiếng phổ thông của trẻ còn yếu nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn tạo hình, chỉ
dạy của cô đến học sinh.
Nguyên nhân, các yếu tố tác động chủ yếu là:
- Vốn sống, kinh nghiệm của trẻ về thế giới xung quanh khá phong phú, trẻ có kỹ năng
tạo hình tốt.
- Giáo viên trò chuyện và khơi gợi ý tưởng cho trẻ, động viên trẻ tạo hình, giáo viên có
chuẩn bị và tìm kiếm các loại nguyên vật liệu khác nhau tuy nhiên chưa thật đa dạng và
phong phú cho trẻ hoạt động.
- Đôi khi giáo viên chưa mạnh dạn để trẻ làm theo suy nghĩ của trẻ, còn can thiệp vào
quá trình tạo ra sản phẩm của trẻ, do vây sản phẩm của trẻ chưa có tính sáng tạo cao.
Trong thời gian giảng dạy ở trường mầm non Hoa Phượng- TT Buôn Trấp- Huyện
Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk
tôi đã được nhà trường tạo điều kiện dự giờ các tiết tạo hình cho khối lá 5-6 tuổi do
giáo viên trong trường dạy và bản thân đã tiến hành quan sát quá trình tổ chức hoạt
động của các giáo viên dạy khối lá và đã tiến hành điều tra, khảo sát ý kiến từ 8 giáo
viên về việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi, kết quả thu được như sau:

Câu hỏi điều tra

Phương án lựa chọn

1. Theo cô việc tổ chức a. Rất cần thiết

Số

ý

kiến
5ý kiến

Tỉ lệ %
62, 5%

hoạt động taọ hình hiện
nay là:
b. Cần thiết

2. Cô thường sử dụng

3 ý kiến

c. Không cần thiết.
0 ý kiến
a. Củng cố, tái tạo lại các ý

37,5%
0%

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Hoạt động tạo hình tưởng của trẻ
nhằm mục đích:

b. Là hoạt động dùng để giải trí
cho trẻ.
c. Phát triển kỹ năng tạo hình
và năng khiếu về mỹ thuật cho
trẻ.

d. Tất cả các ý trên
3. Nguyên vật liệu nào a. Giấy trắng và bút màu

8 ý kiến
8 ý kiến

cô thường sử dụng cho b. giấy thủ công, hồ dán

100%

trẻ hoạt động trong tiết c. Đất nặn
học tạo hình?
d. Nguyên vật liệu mở
4. Việc tổ chức hoạt a. Trong tiết học tạo hình

100%

5 ý kiến

62,5%

động tạo hình trong
dạy học đã được cô tiến b. Ngoài giờ học tạo hình
hành:

3 ý kiến

37,5%

c. Trong các ngày lễ, hội được

tổ chức trong trường.
5. Giáo viên gặp những a. Do thiếu nguyên vật liệu

7 ý kiến

khó khăn gì khi tổ chức b. Thiếu thời gian khi tổ chức
trò chơi trong dạy học trò chơi trong dạy học tạo hình

6 ý kiến

tạo hình cho trẻ 5-6 c. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn
tuổi?

nhiều.

75%
6ý kiến

75%

(có thể chọn nhiều hơn d. Do khác biệt ngôn ngữ
1 phương án trả lời)

4 ý kiến

50%

Bảng 1: Thực trạng về việc tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi tại Trường
mầm Hoa Phượng- TT Buôn Trấp- Huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Qua thu thập số liệu từ phiếu trưng cầu ý kiến đối với giáo viên mầm non Trường mầm
non Hoa Phượng, chúng tôi nhận thấy đa số giáo viên đều thấy được sự cần thiết của
hoạt động tạo hình trong quá trình giáo tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
Kết quả điều tra cho thấy giáo viên hiểu được vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự
phát triển của trẻ 5-6 tuổi. Khi tổ chức hoạt động tạo hình hầu hết giáo viên đều có ý
kiến là giúp trẻ Củng cố, tái tạo lại các ý tưởng của trẻ, dùng để giải trí cho trẻ đồng
thời qua đó phát triển kỹ năng tạo hình và năng khiếu về mỹ thuật cho trẻ.
Giáo viên gặp không ít khó khăn khi tổ chức hoạt động tạo hình. Những số liệu trên
cũng phản ánh rõ đội ngũ giáo viên chưa thực sự khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở
vật chất, hạn chế trong việc tìm kiếm, sưu tầm nguyên vật liệu mở. Giáo viên hay sử
dụng nguyên vật liệu có sẵn như giấy, bút màu...

* Những hoạt động tạo hình thường tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
STT
1
2
3
4
5
6

Hình thức
vẽ, tô màu
tạo hình bằng đất nặn
tạo hình với cát
tạo hình với bột màu
tạo hình với nguyên vật liệu mở như: Lon, hộp giấy, ống nhựa...
Bé làm ca sĩ

Bảng 2: Những hoạt động tạo hình thường tổ chức cho trẻ 5-6 ở Trường mầm non
Hoa Phượng- TT Buôn Trấp- Huyện Krông Ana- Tỉnh Đăk Lăk
Điều tra cho thấy phần lớn giáo viên sử dụng các nguyên vật liệu có sẵn có sẵn trong
chương trình giáo dục mầm non, bị phụ thuộc nhiều vào tài liệu hướng dẫn, hạn chế sưu
tầm và lựa chọn nguyên vật liệu và hình thức phù hợp để tổ chức tạo hình cho trẻ mẫu
giáo 5-6 tuổi.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Như vậy, tổ chức hoạt động tạo hình trong dạy học tạo hình là hoạt động đã có từ
trước đến nay nhưng để phát huy hiệu quả giáo dục vốn có của nó vẫn đang là vấn đề
cấp thiết ở các trường mầm non hiện nay. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành lựa chọn
và làm mới một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi giúp phát
triển khả năng tạo hình, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục tạo hình.
III, Các giải pháp đã tiến hành:
- Biện pháp 1: Cung cấp những kiến thức tri thức, hiểu biết cho trẻ thông qua tổ
chức hoạt động tạo hình.
- Nhóm phương pháp này bao gồm các quá trình tổ chức, quan sát đối tượng miêu tả,
chỉ dẫn các phương thức hành động nhằm thể hiện các đối tượng quan sát.
- Ở phương pháp này tôi là người đóng vai trò gợi mở ý tưởng, lấy trẻ làm trung tâm tổ
chức các hoạt động cho trẻ và giúp trẻ khi cần thiết, giáo viên cho trẻ quan sát, dùng lời
để phân tích và chỉ dẫn cho trẻ, giáo viên không làm thay trẻ, không làm mẫu những cái
đơn giản trẻ đã biết.
- Tôi tạo điều kiện cho trẻ phát huy ý tưởng, thể hiện sản phẩm mang tính cá nhân và
động viên khuyến khích trẻ sáng tạo tích cực để trẻ có cảm giác yên tâm thể hiện theo ý
thích, vốn hiểu biết cảm xúc, tình cảm của trẻ với sự vật hiện tượng xung quanh, giúp
trẻ tự tin, tích cực, chủ động thể hiện sự sáng tạo của mình.
Nhằm tạo cơ hội giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng sáng tạo theo ý thích tôi thực hiện
với chủ đề “Thế giới động vật” chủ đề nhánh là “những con vật sống ở trong rừng”.
* Chuẩn bị: Giấy màu các loại, giấy gói quà,…
- Các nguyên vật liệu: keo dán, kéo, bút chì, bút màu sáp…
* Tiến hành:
Ban đầu tôi cung cấp các biểu tượng cho trẻ bằng phương pháp trực quan cho trẻ quan
sát đối tượng tạo điều kiện và cơ hội để trẻ được tiếp xúc với môi trường xung quanh
qua một số phim về thế giới động vật, qua tranh ảnh sưu tầm trên mạng cùng trẻ quan
sát, trò chuyện, mô tả về những con vật mà trẻ vừa xem.
- Đây là con gì? - Con thấy hai chú ngựa đang làm gì?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Con voi sống ở đâu? - Con voi thích ăn gì?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Con thỏ có những bộ phận nào? - Con thỏ thích ăn gì?

- Biện pháp 2: thực hành ôn luyện:

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Đây là hệ thống các hành động, hoạt động của cô với trẻ nhằm giúp trẻ củng cố
vốn hiểu biết, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo tạo hình.
Phương pháp này bao gồm các tình huống miêu tả, các bài tập tạo điều kiện cho
trẻ lặp lại, nhớ lại và vận dụng những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vào thực tiễn tạo hình.
- Cô đưa ra các đề tài tạo hình theo hướng mở, nghĩa là không bắt trẻ rập khuôn theo
một yêu cầu cụ thể nào của cô, ban đầu trẻ cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện,
nhưng nhờ sự gợi ý và giúp đỡ của cô giáo trẻ đã dần dần hứng thú và say mê với việc
tạo hình các con vật từ những loại giấy khác nhau. Sau khi thực hiện trẻ đã tạo ra nhiều
sản phẩm đẹp và phong phú, trẻ tự do sáng tạo và tự làm ra sản phẩm theo trí nhớ và trí
tưởng tượng của trẻ.
- Cho trẻ xem một số sản phẩm gợi ý của cô
- Để trẻ thực hiện và làm ra những sản phẩm đó tôi đã cung cấp một số kiến thức, kỹ
năng nền tảng về hoạt động tạo hình, trong giờ học tạo hình tôi luôn theo dõi và khuyến
khích hướng dẫn trẻ khi cần thiết.
- Sau khi cung cấp cho trẻ biểu tượng về các con vật trẻ được quan sát, cô hướng dẫn,
gợi ý cho trẻ kỹ năng về cách vẽ các con vật
- Trong quá trình thực hiện tôi quan sát và trò chuyện cùng bé về ý tưởng sáng tạo của
bé.
- Con thích vẽ con gì nhất? Dạ thưa cô con thích vẽ hai con voi ạ?
- Vì sao con lại vẽ hai con voi ? ( Con thưa cô con vẽ gia đình nhà voi có voi bố và voi
mẹ, nếu con vẽ một con thì voi bố sẽ buồn lắm vì không có voi mẹ)
- Nhắc nhở cháu tư thế ngồi thẳng lưng, và sử dụng các nguyên vật liệu cho thật phù
hợp và khéo léo.
- Bé H’ Li Na Ênuôl đã dùng bút chì vẽ hai chú voi đang quay mặt vào nhau đùa giỡn
trên bãi cỏ,bé vẽ thêm cây cối, và các bạn nhỏ đang xem hai chú voi đùa giỡn trong
vườn bách thú, sau đó bé dùng bút màu sáp tô màu bức tranh mà bé vừa vẽ.
- Cô ơi con vẽ xong rồi nè, cô thấy bức tranh của con có đẹp không?

- Sau một quá trình trẻ thực hiện thì đây là tranh vẽ của cháu H’ Li Na Ênuôl
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Bé H’ Li Na Ê nuôl vẽ về gia đình nhà voi
Ngoài kỹ năng vẽ cô có thể mạnh dạn cho trẻ sử dụng kỹ năng “cắt dán ” trẻ sử dụng
các hình hình học để dán thành các con vật, qua quá trình hoạt động tôi thấy mặc dù ở
lứa tuổi lớp chồi, kỹ năng cắt của trẻ còn yếu nhưng trẻ yêu thích hình thức tạo hình này
bởi sự hấp dẫn rực rỡ của những mảnh giấy màu trẻ như được vui đùa với nhiều màu
sắc khác nhau giúp trẻ phát triển khả năng tri giác màu sắc, phát triển trí tưởng tượng,
sáng tạo, phát triển khả năng vận động khéo léo linh hoạt của bàn tay, ngón tay.
Trong quá trình trẻ thực hiện cùng với trẻ hoạt động và tôi trò chuyện với bé Y Khuê,
H’ Khăn về cách làm và những ý tưởng sáng tạo của bé.
- Con đang làm con gì đó? - Dạ con làm thỏ mẹ và thỏ con đó cô.
- Hai chú thỏ đang làm gì ? – Dạ đang đi ăn cỏ ạ.
- Con thỏ của con làm như thế nào?
- Dạ cắt những hình vuông to làm mình con thỏ, hình vuông nhỏ làm đầu con thỏ,con
cắt hình chữ nhật làm chân con thỏ, và hình tròn nhỏ làm mắt con thỏ sau đó con sẽ
dùng hồ dán và dán các hình lại với nhau.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Đây là sản phẩm của bé Y Khuê

Cháu H’ Khăn tạo hình 2 mẹ con nhà voi từ hình tròn
Cháu H’ Doăn làm hai mẹ con nhà voi bằng những hình tròn, và đặc biệt là hai bé biết
sáng tạo cắt đôi hình tròn làm tai voi và ngà voi rất đẹp.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Còn đây là chú ngựa bay xinh xắn của bé Y Thoại
Khi được cô hỏi về ý tưởng sáng tạo của mình, vì sao con ngựa của con lại bay được ?
thì trẻ trả lời con được nghe bố kể chuyện ngày xưa Thánh gióng cưỡi ngựa bay nên
con thích làm con ngựa bay.
- Biện pháp 3: tìm tòi và sang tạo:
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Ví dụ: Ở chủ đề “Những con vật sống dưới nước” các bé sử dụng lá cây để tạo hình
các con vật bé Phượng Vỹ và Trà Giang như đã cùng tạo ra sản phẩm là một con cua,
hai sản phẩm này gần tương đồng nhau nhưng ở sản phẩm của bé Phượng Vỹ vẫn có sự
khác biệt trong thể hiện ý tượng sáng tạo của mình bé sử dụng lá dừa để làm chân chân
con cua.

Sản phẩm của bé Phượng Vỹ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Sản phẩm chú cua của bé Trà giang

Đây là sản phẩm của bé Y’ Chung

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Đây là sản phẩm của bé H’ Si La tạo hình con cá bằng lá cây
- Biện pháp 4: mang tính chơi:
Giáo viên cần tổ chức cho trẻ tạo hình ở mọi lúc, mọi nơi,trẻ được tự do hoạt động và
lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp và đối tượng tạo hình theo hứng thú của trẻ.
Thu hút trẻ yếu tham gia vào hoạt động tạo hình cùng các bạn, giáo viên tạo cho trẻ
nhiều hứng thú và gợi cho trẻ sáng tạo ra những sản phẩm phù hợp với khả năng của
trẻ.
Thu hút phụ huynh cùng phối hợp tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ, trưng bày sản
phẩm tạo hình của trẻ cho phụ huynh xem, và giáo viên cùng chơi tạo hình với trẻ, cùng
trẻ làm và tạo ra nhiều sản phẩm ngộ nghĩnh, từ đó trẻ được trực tiếp làm và trải nghiệm
thực tế để trẻ hứng thú và tích cực hơn trong hoạt động
Trong khi trẻ thực hiện tôi quan sát và thấy trẻ thích thú khi tham gia vào loại hình này
nó khuyến khích trẻ nhớ lại hoặc tưởng tượng ra những đồ vật, sự vật, hiện tượng, con
người mà trẻ có ấn tượng, trẻ yêu thích để tái hiện lại trong sản phẩm của trẻ.
- Tôi quan sát và trò truyện với nhóm thực hiện của bé H’ Hiu Ry
- ồ con voi to thế? Các con làm thế nào để có được con voi to và đáng yêu thế này?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Dạ thưa cô chúng con lấy túi xách giấy đựng sữa làm con voi, gắn hai cái tai bằng
giấy nhún, gấp giấy hình cách quạt làm cái vòi con voi, sau đó dùng keo dán hai mắt
cho con voi nữa ạ.

Bé H’ Hiu Ry, Y’ Trung, y’ Thoại tạo hình con voi từ túi xách
- Cũng là túi xách giấy nhưng bé H’ Phượng và bé H’ Trâm đã tạo ra một đồ chơi khác
cũng không kém phần xuất sắc, các bé sử dụng giấy màu sau đó nhờ cô giúp các bé tạo
thành mặt của chú thỏ xinh xắn với chiếc áo chấm bi thật đẹp.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Sản phẩm của các bé H’ Phượng và bé H’ Trâm
Ở mẫu giáo nhỡ giáo viên có thể cho trẻ phối hợp với tất cả các loại hoạt động tạo hình
với với một số hoạt động khác như hoạt động vui chơi.
- Sáng tạo của trẻ xuất phát từ nhu cầu tự nhiên, sáng tạo của trẻ gắn liền với hứng thú
cá nhân, sáng tạo biểu hiện một cách tự phát độc lập với ý muốn của người lớn, ý tưởng
của trẻ luôn nảy sinh trong quá trình hoạt động do nguyên vật liệu và gợi ý của cô, trao
đổi với bạn, hứng thú của trẻ nảy sinh trong quá trình hoạt động của trẻ chứ không ở kết
quả, trẻ thể hiện ý tưởng một cách bộc phát, ngẫu nhiên và kết quả ban đầu này được
người lớn khen ngợi, động viên, khuyến khích giúp trẻ cảm thấy tự tin và mong muốn
được tạo ra những cái khác, cái mới đối với bản thân trẻ.
- Có nhiều giải pháp để kích thích trẻ sáng tạo trong các hoạt động tạo hình như: tạo
hình trong giờ học, tạo hình ngoài trời… Tuy nhiên tạo hình trong giờ vui chơi là cơ hội
mang lại hiệu quả cao nhất và việc tổ chức môi trường phong phú nhằm khuyến khích
tính chủ động và khả năng sáng tạo của trẻ.
- Ở hoạt động vui chơi giáo viên chuẩn bị nhiều nguyên vật liệu, hướng dẫn và cùng
làm với trẻ các con vật gần gũi quen thuộc. Đầu tiên tôi đã dành một khoảng thời gian
để sưu tầm các nguyên vật liệu mở như cành khô, ống hút, những đồ chơi nhỏ nhẹ, vải
vụn, túi xáh giấy, hộp giấy, lõi giấy vệ sinh, bút màu , màu nước...
- Bước 2: Làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu đã sưu tầm được

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

Đây là sản phẩm của cô tạo hình chú voi bằng hộp bánh khoai tây chiên, giấy xốp
Bước 3: Tổ chức hoạt động cho trẻ.
- Sau khi cung cấp các biểu tượng cho trẻ, cô giáo cho trẻ rất nhiều các nguyên vật liệu
có dạng hình hình học khác nhau, cô hướng cho trẻ ý tưởng sáng tạo để trẻ tạo hình
theo ý trẻ thích .
- Cô hỏi trẻ cách trang trí của các vật đó như: Con trang trí hình gì? Cách trang trí như
thế nào? Tại sao con lại sử dụng màu sáp để trang trí? Cách trang trí của con như thế
nào? Cô cho trẻ ngồi thành từng nhóm nhỏ và 2 trẻ thực hiện một tác phẩm để trẻ có thể
trao đổi, bàn bạc ý tưởng cùng nhau. Trong khi trẻ thực hiện cô mở nhạc hòa tấu cho trẻ
nghe để tạo không khí và cảm hứng cho trẻ.

Bé Tuyết Nhi đang say sưa với sản phẩm của mình
- Quan sát bé Tuyết Nhi đang chăm chú vào sản phẩm của mình, tôi tới gần và trò
chuyện cùng bé.
- Con đang làm gì đó? - Dạ con đang tô màu cho con Nai của con thêm đẹp a?
- Con Nai của con được làm như thế nào?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

- Dạ con dùng hộp xà bông làm mình con nai, còn, đầu cổ, chân con làm từ hộp bánh
đậu xanh.
- Cô ơi sừng Nai làm như thế nào hả cô?
- Con thấy sừng con Nai thế nào? - Dạ nó mọc lung tung lắm ạ.
- Con có thể dùng giấy se lại thành sừng Nai.
- Sau khi tham khảo ý kiến của cô thì bé Tuyết Nhi đã dùng giấy để làm sừng Nai.
Bé Y Phôn sử dụng giấy bìa, màu , bút chì, kéo, hồ dán tạo ra một chú voi con màu
xám rất dễ thương

Bé Trâm thích thú với sản phẩm của mình làm ra
Sau khi trẻ hứng thú tạo ra nhiều sản phẩm đẹp và sáng tạo tôi đã cho trẻ áp dụng vào
các góc trong giờ hoạt động vui chơi ở trên lớp để tạo cho trẻ có một cơ hội trải nghiệm
qua đó trẻ cảm thấy thích thú và mong muốn tạo ra được nhiều sản phẩm đẹo để phục
vụ cho nhu cầu vui chơi của trẻ ở mọi lúc mọi nơi mà không hề có sự nhàm chán.
Tôi cho trẻ dùng những sản phẩm của mình làm ra để tạo thành mô hình kể chuyện sáng
tạo trong giờ hoạt động vui chơi, qua đó trẻ có cơ hội muốn giới hiệu về sản phẩm của

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Một số kinh nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi phát triển khả năng sáng tạo qua hoạt động tạo hình

mình làm tăng vốn từ và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, giúp trẻ có những kỹ năng giao
tiếp vững vàng, có những kiến thức sơ đẳng giúp trẻ có thói quen nề nếp trong học tập.
- Tôi trò chuyện và gợi ý cho trẻ về cách sử dụng sản phẩm của mình trong hoạt động
vui chơi.
- Con sẽ dùng chú voi này để làm gì? - Dạ thưa cô con sẽ kể chuyện ạ.
- Với chú voi xinh xắn này thì chúng ta sẽ kể được câu chuyện gì nào?
- Dạ thưa cô con kể chuyện : “ Những nghệ sĩ rừng xanh ạ”.
- Vậy câu chuyện : “Những nghệ sĩ rừng xanh” xin được bắt đầu.
- Trẻ hứng thú với sản phẩm của mình làm ra và mong muốn những sản phẩm này được
giới thiệu đến nhiều người.

Bé H Doăn sử dụng sản phẩm của mình trong hoạt động vui chơi
- Một số bé thích trưng bày sản phẩm của mình trong các góc xây dựng với chủ đề :
“Thế giới động vật” và đề tài là xây vườn bách thú.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×