Tải bản đầy đủ

Biết nói lời yêu cầu đề nghị


Môn dạy: ĐẠO ĐỨC
Lớp : 2

Môn : Đạo Đức
Kiểm tra bài cũ :
Câu 1 ) Khi nhặt được của rơi em phải làm gì ?
Vì sao em lại làm như vậy?
Trả lời
Khi nhặt được của rơi, cần tìm cách trả
lại cho người mất.
Điều đó sẽ mang lại niềm vui cho họ và
cho chính mình.
Môn : Đạo Đức
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009

Câu 2 ) :Em làm gì khi em thấy bạn nhặt
được của rơi nhưng không chịu trả lại cho
người mất ?
Trả Lời :
Khi em thấy bạn nhặt được của rơi mà

không trả lại cho người mất em sẽ khuyên
bạn hãy trả lại cho người mất, không nên
tham của rơi .
Môn : Đạo Đức
Kiểm tra bài cũ :
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009

Môn: Đạo Đức Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
( tiết 1)
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi
Quan sát tranh vẽ và phán đoán nội dung tranh.
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009

Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của bạn Tâm.
Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×